Bekijk 377 diensten in het sociaal domein

 • Stichting Ontmoet en Groet

  Samen Aarde

   Zonder verwijzing 
  een tuinproject waar je geen groene vingers voor hoeft te hebben. Het gaat voornamelijk om het samen komne, samen zijn en samen blijven. Ervaring in het tuinieren is dan ook niet...
 • Gemeente Eindhoven - Eindhoven Sport

  Eindhoven Sport - Sport en bewegen

   Zonder verwijzing 
  Eindhovensport.nl Www.eindhovensport.nl is de website waarop inwoners, sportaanbieders en professionals informatie vinden over het sportaanbod, projecten, activiteiten en...
 • aXnaga BV

  KIES-coaching

   Met verwijzing 
  Wat is KIES?          ...
 • Apanta GGz

  Jeugdhulp ambulant specialistisch GGZ (middel)

   Met verwijzing 
  Er is sprake van zware meervoudige klachten op meerdere leef-gebieden ten gevolge van psychische en/of psychiatrische pro-blematiek of stoornis in combinatie met de behoefte aan...
 • Jongerencentrum Pitstop

  Jongereninloop

   Zonder verwijzing 
  Het ScholierenChillCafé is een ontmoetingsplek voor jongeren tussen de 10 en 23 uit Eindhoven. In de praktijk komen de jongeren rechtstreeks vanuit school uit de wijken...
 • Stichting Ontmoet en Groet

  Informatiepunt Digitale Overheid

   Zonder verwijzing 
  Heb je vragen over de digitale overheid? Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit...
 • Zorgbureau Brabant BV

  Begeleiding Jeugd individueel (licht)

   Met verwijzing 
  Er is sprake van met name praktische ondersteuningsvragen op 1 of 2 leefgebieden als gevolg van klachten door psychosociale problematiek, een beperkte...
 • VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

  Maatschappelijke begeleiding

   Zonder verwijzing 
  Vluchtelingen worden na hun verblijf in de centrale opvang, door maatschappelijk begeleiders bijgestaan bij de integratie in hun nieuwe gemeente. Het doel van de begeleiding is dat...
 • Maatschap voor Orthopedagogiek Brabant

  Onderzoek; Bij weinig zicht op de oorzaak van zorgen en vragen kan onderzoek ondersteunen

   Met verwijzing 
  Ons doel is om samen met u te komen tot een plan op maat dat perspectief biedt. Hierbij hebben wij oog voor de sterke kanten en groeimogelijkheden van een kind/jongere en zijn...
 • Zorgbureau Anders

  Beschermd wonen bij het zelfstandig wonen

   Met verwijzing 
      Vanaf lichte woonbegeleiding tot 24-uurs 'Beschermd Wonen'. Wij helpen jouw kennis, vaardigheden en gedrag zo te ontwikkelen dat jij je zo zelfstandig...
 • VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

  Educatie klassikaal/individueel

   Zonder verwijzing 
  Educatie Omschrijving De cursussen Nederlandse taal  bij Educatie zijn voor vluchtelingen in Eindhoven, die na het behalen van het inburgeringsdiploma (niveau A2) hun...
 • Xperto

  Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie

   Met verwijzing 
  Als een kind, ondanks intensieve zorg van de school op het gebied van lezen en spelling veel problemen op deze gebieden blijft houden, dan kan een kind bij Xperto aangemeld worden...
 • Reclassering Nederland

  Carrouselgroep Eindhoven (huiselijk geweld)

   Zonder verwijzing 
  De Carrouselgroep is een vrijwillige groepstraining voor mannen die betrokken zijn bij huiselijk geweld. Dat kan zijn richting hun partner en/of kinderen. De mannen die bij de...
 • Zorgmed Thuiszorg

  Wijkplaats Fab28 en Wijkplaats 't Trefpunt

   Zonder verwijzing 
  De Wijkplaats biedt basisdagbesteding. Het is een laagdrempelige (algemene) voorziening in de wijk voor wijkbewoners met aanbod op het gebied van dagbesteding én...
 • SZZ, Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

  Jeugdzorg Zelfstandig leven Jeugd - individueel

   Met verwijzing 
  Deskundige begeleiding in een groene omgeving. Gericht op versterken van zelfredzaamheid en ontwikkelen naar functioneren in een groep. Vervoer in overleg