10A39 Zelfstandig leven 1 (zwaar)
Mark Jager Coaching VOF
 Met verwijzing 
Productcode
10ZLZ
Prijs
€ 817,13/stuks
Locatie
Eindhoven

Mark Jager Coaching VOF

Via coaching thuis kunt u met een psychiatrische achtergrond ook thuis blijven wonen. Ik begeleid mensen met psychosociale en/of psychiatrische problemen. Samen kijken we op alle leefgebieden wat er nodig is voor u.

Bedrijfsprofiel

10A39 Zelfstandig leven 1 (zwaar)

Uitgebreide omschrijving

Je wordt meerdere keren per week ondersteund op de leefgebieden waar je tegen aan loopt. Dit kan een verslaving zijn, contact met anderen, structuur, ondersteuning bij administratie e.d.,

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Kenmerkend: Vaak hulp, toezicht en sturing. Er zijn meerdere contactmomenten per week. Het accent ligt op praktische ondersteuning en begeleiding en helpen bij dagelijkse taken. De begeleiding betreft het stutten en steunen van de leefeenheid/huishouden. De begeleiding is niet perse gericht op gedragsverandering maar wel op het stimuleren van probleemoplossend vermogen door intensieve ondersteuning. De begeleiding is niet primair gericht op het voorzien van een zinvolle dagbesteding, maar kan hier wel aan bijdragen. Begeleiding is individueel.

Laatst bijgewerkt: 13-12-2018

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   10ZLZ Begeleiding bij het zelfstandig leven (zwaar) 

Doelgroep

Volwassenen die door de aard van hun beperking niet in staat zijn om zelfstandig te participeren en waarbij het tijdelijk nodig is om regie over te nemen. Er kan niet worden gesproken over zelfredzaamheid. De inwoner heeft een afhankelijke positie van professionele hulpverlening.
Deze volwassenen zijn in de situatie waarbij het nog niet mogelijk is nieuwe taken en vaardigheden aan te leren, en waarbij de nadruk ligt op het normaliseren van de situatie.

Problematiek

De inwoner vertoond ernstige beperkingen op meerdere leefgebieden, ten gevolge van psychiatrische/ psychische/psychosociale problematiek, en/of (lichte) verstandelijke beperking, ouderdom, NAH en gedragsproblematiek.
Er is sprake van 'overlastrisico' en/of een geëscaleerde en/of duidelijk ontwrichte situatie.
Er kan sprake zijn van een situatie waarbij de inwoner een gevaar is voor zichzelf of anderen.

De inwoner is beperkt gemotiveerd ten gevolge van de problematiek, waardoor motivatie een belemmerende factor is. De leerbaarheid is op dit moment niet tot nauwelijks aanwezig. De inwoner is niet in staat volledig de regie te voeren over de activiteiten van het dagelijks leven. Regie moet worden overgenomen. De inwoner heeft op meerdere levensdomeinen ondersteuning nodig. Het betreft zorg die niet te plannen is.

De mantelzorger en/of het sociaal netwerk van de inwoner beschikt niet over de vaardigheden voor passende ondersteuning/ is overbelast / niet tot nauwelijks beschikbaar. Het netwerk is beperkt ondersteunend of een ondersteunend netwerk ontbreekt. Het systeem moet actief en regelmatig ontlast/ ondersteund worden om met de situatie om te kunnen gaan.

Kenmerken begeleiding

Zelfstandig leven zwaar wordt ingezet in een de-escalerende fase.
De inwoner krijgt vaak hulp, toezicht en sturing bij het stabiliseren van de situatie. Er zijn meestal meerdere contactmomenten per week. De begeleiding is niet perse gericht op gedragsverandering maar wel op het stimuleren van probleemoplossend vermogen door intensieve ondersteuning. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe taken worden aangeleerd. Wel wordt ingezet op het opbouwen van een netwerk, waardoor in een korte tijd de intensieve ondersteuningsvraag bij meerdere betrokken personen kan worden ondergebracht.

Specificaties

Soort aanbod Met verwijzing
Productcode
10ZLZ Begeleiding bij het zelfstandig leven (zwaar) 
Vestigingen Paradijslaan 30, 5611KN Eindhoven
Zorgsoorten Begeleiding volwassenen (WMO)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Dagelijkse activiteiten en meedoen, Huishouden, Huiselijke relaties en sociale contacten en Zingeving
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Zelfstandig wonen, Hechtingsproblematiek, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Persoonlijkheidsstoornis, Psychosomatisch en Psychose
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Volwassenen (18 t/m 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Eindhoven 
Paradijslaan 30, 5611KN Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen