ACT en mindfulness voor jongeren
Family Focus
  Met verwijzing 
Productcode:
50J08
Prijs:
€ 54 / uur

ACT en mindfulness voor jongeren

Elke puber heeft wel eens een dip. Maar sommige jongeren zitten langere tijd niet goed in hun vel, zijn somber, angstig of erg gespannen. Ze ervaren veel druk van school, vrienden of ouders. Of ze stellen juist hoge eisen aan zichzelf en kunnen moeilijk ontspannen. Family Focus biedt ondersteuning aan deze jongeren, door ze te leren anders om te gaan met negatieve gedachten en emoties. Ze kunnen leren hoe ze deze gevoelens en gedachten kunnen toelaten, zonder dat ze er naar hoeven te luisteren. Op die manier werken ze aan meer zelfvertrouwen, meer zelfacceptatie en meer rust.

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapie. ACT gaat ervan uit dat we onze gedachten en gevoelens niet onder controle kunnen krijgen. Dat wil zeggen: we kunnen niet alleen maar denken wat we willen denken en voelen wat we willen voelen. Maar we kunnen wél leren dat de gedachten en gevoelens er zijn, zonder dat ze bepalen wat we doen. Met de oefeningen en technieken uit ACT leer je zelf richting geven aan je leven. Er zit veel overlap tussen ACT en mindfulness. ACT combineert technieken uit de mindfulnessmeditatie met oefeningen die erop gericht zijn te ontdekken wat je echt belangrijk vindt in je leven en hoe je je gedrag daarop kunt aanpassen. De oefeningen zijn concreet, en zeer geschikt voor jongeren.

Laatst bijgewerkt: 13-01-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   50J08 Zelfstandig leven Jeugd - individueel

Doel

Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet.

Problematiek

Er is sprake van beperkte zelfredzaamheid en klachten ten gevolge van psychische problematiek, en/of beperkte ontwikkelingsachterstand, en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De jeugdige en/of het gezin heeft moeite bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie over het dagelijks leven. Er is gespecialiseerde ondersteuning nodig, mogelijk op meerdere levensdomeinen. Ouders/verzorgers en/of het netwerk heeft beperkte mogelijkheden om ondersteuning te bieden. De verhouding draagkracht – draaglast van de jeugdige en/of ouders is niet in balans.
De aard en ernst van de problematiek is zodanig dat er boven gebruikelijke zorg nodig is, zoals gedefinieerd in de lokale (gemeentelijke) regelgeving. Daarnaast vraagt de aard van de problematiek specifiek om begeleiding in een individuele setting.

Kenmerken begeleiding

Individuele begeleiding gericht op:

  • het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige op de verschillende leefgebieden;
  • het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het dagelijks leven (denk aan: hulp bij plannen van activiteiten; hulp bij het zich aan regels/afspraken houden, hulp bij dagelijkse routine);
  • het ondersteunen bij praktische vaardigheden/handelingen ter vergroting van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het gezin (denk aan: hulp bij het uitvoeren van geleerde vaardigheden, hulp bij uitvoeren of indien nodig overnemen van taken/activiteiten);
  • gedragsverandering en/of het stimuleren van het probleemoplossend vermogen.
  • het bieden van toezicht (toezicht op- en het aansturen van gedrag thuis of elders, bijv. op school);

Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door langdurig oefenen en trainen zodat deze vaardigheden of nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij het kind en/of gezin. De begeleiding vindt zo veel als mogelijk in de directe leefomgeving van de jeugdige plaats; thuis of op school. Sociale interactie in een groep als instrument vormt geen toegevoegde waarde.
Individuele begeleiding wordt alleen ingezet als er sprake is van boven gebruikelijke zorg. Wanneer er sprake is van gebruikelijke dan wel boven gebruikelijke zorg en het maximaal aantal uren dat kan worden toegekend, is gedefinieerd in de lokale (gemeentelijke) regelgeving.

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   50J08 Zelfstandig leven Jeugd - individueel
Vestigingen   Floralaan Oost 118, 5643JD Eindhoven
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Huiselijke relaties en sociale contacten en Gezin en opvoeden
Specialisme Echtscheiding en Opvoeden
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Stratum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Eindhoven (Floralaan Oost)
Floralaan Oost 118
5643JD Eindhoven
 Beschrijving
0618250104
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving