Ambulant regulier WMO 18+ productcodes 02A06, 02A07, 02A09
Jan Arends bv
  Met verwijzing 
Productcode:
10A38
Prijs:
€ 342,78 / stuks

Ambulant regulier WMO 18+ productcodes 02A06, 02A07, 02A09

Jan Arends begeleidt sinds 2010 met succes een divers palet aan cliënten. Mensen met enkelvoudige en meervoudige problematiek op het terrein van huisvesting, dagbesteding, financiën, huiselijke relaties, gezondheid en gedrag. Mensen met een psychische, psychiatrische en/of sociale beperking en/of LVB. Veel van onze cliënten hebben daarnaast een forensische achtergrond en/of zijn verslaafd (geweest). Kortom, een middelzware tot zware doelgroep waarbij regelmatig sprake is van een crisis: van dreigende dakloosheid tot psychotisch gedrag. Ook de culturele achtergrond van onze cliënten is zeer divers: van alle culturen, gezindten en achtergronden.

We bereiken onze cliënten door contacten met sociale wijkteams, door afspraken te maken bij de steunpunten en zo zichtbaar te zijn voor cliënten. Daarnaast participeren we veelal in het veiligheidshuis, hebben we intensieve contacten met Reclassering, met woningbouw en met GGZ instellingen. We bezoeken waar mogelijk cliënten thuis en anders altijd in de buurt van de cliënt.

Jan Arends is een gecontracteerde zorgaanbieder en bediend de productcodes; 02A06 (persoonlijke) begeleiding licht, 02A07 (persoonlijke) begeleiding midden, 02A09  (persoonlijke) begeleiding zwaar

Als de gemeente of de reclassering de cliënt een zorgindicatie geeft voor begeleiding dan kan de cliënt hiervoor bij Jan Arends terecht. Ambulante begeleiding van een Jan Arendscoach gebeurt bij de cliënt thuis of in elk geval bij hem of haar in de buurt. Jan Arends biedt begeleiding op één, meerdere of alle domeinen van het leven. Dit kan gaan om financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, gezondheid, huisvesting en gedrag.

Om te bepalen wat nodig is, beginnen we met het samen met de cliënt doornemen van de Zelfredzaamheidsmatrix. Zo krijgen we snel zicht op zijn of haar huidige zelfredzaamheid en weten we op welke leefdomeinen ondersteuning noodzakelijk is. Samen maken we een plan waarin we doelen, activiteiten en afspraken vastleggen. Hierbij betrekken we ook mensen uit de omgeving van de cliënt en maken daarbij gebruik van voorliggende voorzieningen.

De zelf- en samenredzaamheid pakken we o.a. aan met behulp van de oplossingsgerichte methodiek en de inzet van ons online instrument .

Uitgangspunten methodiek JA

  • Oplossingsgericht
  • Duurzame gedragsverandering door het werken aan en met motivatie
  • Meetbare resultaten
  • Begeleiding op elk leefgebied

Bij Jan Arends zijn wij ervan overtuigd dat actief bezig zijn in de maatschappij goed voor mensen is. Daarom vinden we actieve participatie belangrijk en is dat altijd onderdeel van onze begeleiding. Stress, schulden, psychische problematiek etc. maken vaak dat mensen zich terugtrekken, passief worden waardoor problemen nog groter lijken. Door van betekenis te zijn voor anderen, waardering te krijgen van anderen in welke vorm dan ook – geld, aandacht, erkenning – groeit het zelfvertrouwen van de cliënt en is hij of zij meer en beter in staat om te gaan met de eigen problematiek, zelf oplossingen te bedenken en de eigenwaarde te vergroten.

Laatst bijgewerkt: 13-12-2018

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)

Doelgroep

Volwassenen die door de aard van hun beperking af en toe niet in staat zijn om zelfstandig te participeren en sturing nodig hebben om taken (opnieuw) aan te leren. Voor deze mensen is het, op het moment dat het product wordt toegekend, mogelijk om nieuwe taken en vaardigheden aan te leren. De benodigde ondersteuning kan niet geboden worden door de 1e lijn.

Problematiek

De inwoner heeft beperkingen, soms op meerdere leefgebieden, ten gevolge van psychiatrische/psychische/psychosociale problematiek, en/of (lichte) verstandelijke beperking, ouderdom, NAH en gedragsproblematiek. Waarschijnlijk is er ondersteuning op meerdere levensdomeinen nodig. De inwoner is overwegend leerbaar. Er is sprake van een beperkte mogelijkheid tot het voeren van regie in het dagelijks leven. Aansturing is noodzakelijk. De ondersteuning is planbaar, dat willen zeggen dat met de inwoner afspraken gemaakt kunnen worden over de momenten van ondersteuning en deze niet 24/7 beschikbaar hoeft te zijn.

Er is een grote kans op overbelasting van mantelzorger en/of sociaal netwerk. Het netwerk is beperkt ondersteunend of een ondersteunend netwerk ontbreekt. Het ontbreken van de (gedeeltelijke) ondersteuning van het netwerk is geen belemmerende factor. Motivatie is in voldoende mate aanwezig bij de cliënt, waardoor het ontbreken van de (gedeeltelijke) ondersteuning van het netwerk geen belemmerende factor is om stappen te zetten.

Kenmerken begeleiding

Zelfstandig leven middel wordt ingezet in de lerende fase.

De inwoner krijgt, hulp, toezicht en sturing bij het aanleren van taken.

De hulpverlener kan gedeeltelijk taken van de inwoner overnemen; het betreft ondersteuning met 'handen op de rug'. De begeleiding is gericht op het stimuleren van probleemoplossend vermogen en het aanleren van taken waardoor het zelfstandig functioneren wordt verbeterd.

De begeleiding is niet primair gericht op het voorzien van een zinvolle dagbesteding, maar kan hier wel aan bijdragen. De begeleiding is niet gericht op het activeren richting werk of het vinden van een betaalde baan.

Begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)
Vestigingen   Nieuwe Ginnekenstraat 38-1A, 4811NS Breda
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Dagelijkse activiteiten en meedoen, Huishouden, Huiselijke relaties en sociale contacten en Zingeving
Specialisme AD(H)D, Autisme, Zelfstandig wonen, Hechtingsproblematiek, Opvoeden, Persoonlijkheidsstoornis en Verstandelijke beperking
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Volwassenen (18 t/m 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Breda (Nieuwe Ginnekenstraat)
Nieuwe Ginnekenstraat 38 1A
4811NS Breda
 Beschrijving
088-2701200
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving