Ambulante begeleiding (jong-) volwassenen - 10A38
Astrid van Hoek
  Met verwijzing 
Productcode:
10A38
Prijs:
€ 342,78 / stuks

Ambulante begeleiding (jong-) volwassenen - 10A38

De ambulante begeleiding richt zich op (jong-)volwassenen die problemen ervaren in het zelfstandig vorm geven van hun leven en (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben om hier weer grip op te krijgen. 
Mijn begeleiding richt zich met name op het psychosociaal functioneren van de cliënt. Problemen waar je tegenaan loopt kunnen zijn:

  • niet lekker in je vel zitten, veel last van stress hebben
  • problemen in het contact met anderen, zowel in de eigen huiselijke kring (partner, ouders) als met anderen bijv. op het werk of vrije tijd
  • problemen in het opbouwen en in stand houden van een sociaal netwerk
  • problemen in de invulling van de dag; werk, opleiding of dagbesteding
  • problemen in structureren en plannen

Vaak is er sprake van meerdere problemen die elkaar beïnvloeden. Samen met de cliënt kijk ik wat er speelt, waar liggen de problemen en wat gaat er goed. De begeleiding is gericht op het bewust worden van eigen kracht en het versterken van het zelfvertrouwen, zodat de cliënt zoveel als mogelijk zelfstandig weer verder kan.

Ik ben gespecialiseerd in begeleiding van personen waarbij sprake is van autisme, doofheid/slechthorendheid en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

De begeleiding vindt hoofdzakelijk bij de cliënt thuis plaats. Wanneer gewenst kan deze ook bij mij in de praktijk plaats vinden. Bij deze vorm van begeleiding kan er wekelijks een huisbezoek plaatsvinden, afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden van de cliënt. 

Samen met de cliënt breng ik de hulpvraag in kaart en bespreken we wat het belangrijkste is om eerst aan te gaan werken.
Ik kan diverse methodieken inzetten en kijk daarbij met de cliënt wat past bij de hulpvraag en bij de persoon. De begeleiding kan gericht zijn op inzicht krijgen in geestelijke problematiek, comunicatie en sociale contacten en/of structuur en planning. Tijdens de huisbezoeken wordt hierover gesproken en kan er ook praktisch geoefend worden in het leren van ander gedrag. Ik werk hierbij veelal oplossingsgericht: we kijken daarbij samen naar wat er goed gaat en hoe dit ook in probleemsituaties ingezet kan worden. Daarnaast geef ik praktische tips, bijvoorbeeld op het gebied van structuur aanbrengen, visualiseren in de communicatie.

Indien gewenst ook het netwerk worden betrokken, werk ik systeemgericht en kijk ik ook naar onderliggende problematiek. Dit alles in overleg met de cliënt, deze houdt zoveel als mogelijk de regie.

Zie voor een beschrijving van de methodieken de website

Kijk voor een uitgebreidere beschrijving van de methodieken op de website.

Laatst bijgewerkt: 27-04-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)

Doelgroep

Volwassenen die door de aard van hun beperking af en toe niet in staat zijn om zelfstandig te participeren en sturing nodig hebben om taken (opnieuw) aan te leren. Voor deze mensen is het, op het moment dat het product wordt toegekend, mogelijk om nieuwe taken en vaardigheden aan te leren. De benodigde ondersteuning kan niet geboden worden door de 1e lijn.

Problematiek

De inwoner heeft beperkingen, soms op meerdere leefgebieden, ten gevolge van psychiatrische/psychische/psychosociale problematiek, en/of (lichte) verstandelijke beperking, ouderdom, NAH en gedragsproblematiek. Waarschijnlijk is er ondersteuning op meerdere levensdomeinen nodig. De inwoner is overwegend leerbaar. Er is sprake van een beperkte mogelijkheid tot het voeren van regie in het dagelijks leven. Aansturing is noodzakelijk. De ondersteuning is planbaar, dat willen zeggen dat met de inwoner afspraken gemaakt kunnen worden over de momenten van ondersteuning en deze niet 24/7 beschikbaar hoeft te zijn.

Er is een grote kans op overbelasting van mantelzorger en/of sociaal netwerk. Het netwerk is beperkt ondersteunend of een ondersteunend netwerk ontbreekt. Het ontbreken van de (gedeeltelijke) ondersteuning van het netwerk is geen belemmerende factor. Motivatie is in voldoende mate aanwezig bij de cliënt, waardoor het ontbreken van de (gedeeltelijke) ondersteuning van het netwerk geen belemmerende factor is om stappen te zetten.

Kenmerken begeleiding

Zelfstandig leven middel wordt ingezet in de lerende fase.

De inwoner krijgt, hulp, toezicht en sturing bij het aanleren van taken.

De hulpverlener kan gedeeltelijk taken van de inwoner overnemen; het betreft ondersteuning met 'handen op de rug'. De begeleiding is gericht op het stimuleren van probleemoplossend vermogen en het aanleren van taken waardoor het zelfstandig functioneren wordt verbeterd.

De begeleiding is niet primair gericht op het voorzien van een zinvolle dagbesteding, maar kan hier wel aan bijdragen. De begeleiding is niet gericht op het activeren richting werk of het vinden van een betaalde baan.

Begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)
Vestigingen   Spoordonkseweg 45, 5688KB Oirschot
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Dagelijkse activiteiten en meedoen, Huishouden, Huiselijke relaties en sociale contacten en Zingeving
Specialisme AD(H)D, Autisme, Zelfstandig wonen, Hechtingsproblematiek, Opvoeden, Psychosomatisch, Zintuiglijke beperking en Echtscheiding
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Thuis/ambulant

Doelgroep

Leeftijdscategorie Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Oirschot (Spoordonkseweg)
Spoordonkseweg 45
5688KB Oirschot
 Beschrijving
0640375704
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving