Ambulante begeleiding voor mbo/hbo/wo studenten met autisme
Stichting Jados
 Met verwijzing 
Productcode
10ZLM
Locatie
Arnhem

Stichting Jados

Jados is een landelijke organisatie die zorgt biedt in wooninitiatieven en middels ambulante begeleiding aan (jong)volwassenen met een diagnose autisme.

Bedrijfsprofiel

Ambulante begeleiding voor mbo/hbo/wo studenten met autisme

Uitgebreide omschrijving

Ambulante begeleiding specifiek voor studenten met autisme. Jados biedt op autisme gespecialiseerde ambulante begeleiding aan studenten met autisme die zelfstandig (kunnen) wonen. Een medewerker van Jados begeleidt je in je eigen woonomgeving en komt op afspraak langs. De intensiteit of hoeveelheid uren wordt bepaald door je begeleidingsbehoefte, je hulpvraag en je indicatie. Er zijn verschillende situaties waarin Jados ambulante begeleiding inzet: - Zelfstandig wonend - Nazorg beschermd wonen - Wachtlijstoverbrugging Kijk voor meer informatie op onze website.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 10ZLM Begeleiding bij zelfstandig leven (midden)

Doelgroep

Volwassenen die door de aard van hun beperking af en toe niet in staat zijn om zelfstandig te participeren en sturing nodig hebben om taken (opnieuw) aan te leren. Voor deze mensen is het, op het moment dat het product wordt toegekend, mogelijk om nieuwe taken en vaardigheden aan te leren. De benodigde ondersteuning kan niet geboden worden door de 1e lijn.

Problematiek

De inwoner heeft beperkingen, soms op meerdere leefgebieden, ten gevolge van psychiatrische/psychische/psychosociale problematiek, en/of (lichte) verstandelijke beperking, ouderdom, NAH en gedragsproblematiek. Waarschijnlijk is er ondersteuning op meerdere levensdomeinen nodig. De inwoner is overwegend leerbaar. Er is sprake van een beperkte mogelijkheid tot het voeren van regie in het dagelijks leven. Aansturing is noodzakelijk. De ondersteuning is planbaar, dat willen zeggen dat met de inwoner afspraken gemaakt kunnen worden over de momenten van ondersteuning en deze niet 24/7 beschikbaar hoeft te zijn.

Er is een grote kans op overbelasting van mantelzorger en/of sociaal netwerk. Het netwerk is beperkt ondersteunend of een ondersteunend netwerk ontbreekt. Het ontbreken van de (gedeeltelijke) ondersteuning van het netwerk is geen belemmerende factor. Motivatie is in voldoende mate aanwezig bij de cliënt, waardoor het ontbreken van de (gedeeltelijke) ondersteuning van het netwerk geen belemmerende factor is om stappen te zetten.

Kenmerken begeleiding

Zelfstandig leven middel wordt ingezet in de lerende fase.

De inwoner krijgt, hulp, toezicht en sturing bij het aanleren van taken.

De hulpverlener kan gedeeltelijk taken van de inwoner overnemen; het betreft ondersteuning met 'handen op de rug'. De begeleiding is gericht op het stimuleren van probleemoplossend vermogen en het aanleren van taken waardoor het zelfstandig functioneren wordt verbeterd.

De begeleiding is niet primair gericht op het voorzien van een zinvolle dagbesteding, maar kan hier wel aan bijdragen. De begeleiding is niet gericht op het activeren richting werk of het vinden van een betaalde baan.

Begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
10ZLM Begeleiding bij zelfstandig leven (midden)
Vestigingen JADOS hoofdkantoor Velperweg 28, 6824BJ Arnhem
Zorgsoorten Begeleiding volwassenen (WMO)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Huishouden, Huiselijke relaties en sociale contacten, Dagelijkse activiteiten en meedoen en Zingeving
Specialisme Autisme en Zelfstandig wonen
Locatie ondersteuning

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 18 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Arnhem 
 Hoofdvestiging
JADOS hoofdkantoor
Velperweg 28, 6824BJ Arnhem
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: