Ambulante begeleiding WMO
TMP talent BV
  Met verwijzing 
Productcode:
10A39
Prijs:
€ 817,13 / stuks

Ambulante begeleiding WMO

TMP talent biedt ondersteuning aan mensen met maatschappelijke ontwikkelingsachterstanden en GGZ-gerelateerde problematieken op basis van de best practice methode, waarin onderscheid wordt gemaakt in de volgende levensgebieden: wonen, financiën & administratie, gezondheid, tijdsbesteding en sociaal netwerk. Wij geloven in het principe; één cliënt, één plan. Onze ervaringen wijzen uit dat dit leidt tot een betere en efficiëntere samenwerking met cliënten waardoor men sneller in staat is om verandering, ontwikkeling en progressie te realiseren. Wij vinden het belangrijk dat dat de zorg in overeenstemming met cliënten verloopt zodat zij de intrinsieke motivatie weten te behouden om verder te werken aan hun ontwikkeling. Peilers als vertrouwen en betrokkenheid worden daarin als vanzelfsprekend gezien. Samen met cliënten werken wij op plezierige wijze aan het vergroten van het zelfinzicht en het aannemen van de juiste mindset die nodig is om ontwikkeling te realiseren; dit zorgt voor een goede basis waarop zelfredzaamheid verder te ontwikkelen is.
Na intake volgt er een periode waarin een analyse wordt gemaakt van de beginsituatie. Bevindingen hieruit worden besproken met de cliënt en sociaal systeem, om te controleren of alles op goede wijze is geïnterpreteerd. Indien dit het geval is, wordt er een planning gemaakt waarin doelen worden gesteld waaraan gewerkt zal gaan worden. Hierna worden de juiste randvoorwaarden gecreëerd en voorbereidingen getroffen zodat er gewerkt kan gaan worden aan de gestelde doelen. Tijdens de uitvoering wordt de cliënt geobserveerd en waar nodig ondersteund/bijgestuurd, zodat ontwikkeling gerealiseerd kan worden. De prestaties worden vervolgens geëvalueerd en indien nodig worden hier nieuwe doelen aan verbonden. Aan de hand van deze continuïteitscirkel (analyseren, interpreteren, plannen/doelen stellen, voorbereiden, uitvoeren/prestatie, observatie en terug naar evalueren/analyseren) wordt er met cliënten gewerkt aan verandering, ontwikkeling en progressie. Het is moeilijk om eventuele doelen geconcretiseerd te benoemen, aangezien wij onze cliënten en hun sociaal systeem levensbreed ondersteunen op het gebied van hun hulpvragen.
Laatst bijgewerkt: 13-12-2018

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   10A39 Zelfstandig leven 1 (zwaar)

Doelgroep

Volwassenen die door de aard van hun beperking niet in staat zijn om zelfstandig te participeren en waarbij het tijdelijk nodig is om regie over te nemen. Er kan niet worden gesproken over zelfredzaamheid. De inwoner heeft een afhankelijke positie van professionele hulpverlening.
Deze volwassenen zijn in de situatie waarbij het nog niet mogelijk is nieuwe taken en vaardigheden aan te leren, en waarbij de nadruk ligt op het normaliseren van de situatie.

Problematiek

De inwoner vertoond ernstige beperkingen op meerdere leefgebieden, ten gevolge van psychiatrische/ psychische/psychosociale problematiek, en/of (lichte) verstandelijke beperking, ouderdom, NAH en gedragsproblematiek.
Er is sprake van 'overlastrisico' en/of een geëscaleerde en/of duidelijk ontwrichte situatie.
Er kan sprake zijn van een situatie waarbij de inwoner een gevaar is voor zichzelf of anderen.

De inwoner is beperkt gemotiveerd ten gevolge van de problematiek, waardoor motivatie een belemmerende factor is. De leerbaarheid is op dit moment niet tot nauwelijks aanwezig. De inwoner is niet in staat volledig de regie te voeren over de activiteiten van het dagelijks leven. Regie moet worden overgenomen. De inwoner heeft op meerdere levensdomeinen ondersteuning nodig. Het betreft zorg die niet te plannen is.

De mantelzorger en/of het sociaal netwerk van de inwoner beschikt niet over de vaardigheden voor passende ondersteuning/ is overbelast / niet tot nauwelijks beschikbaar. Het netwerk is beperkt ondersteunend of een ondersteunend netwerk ontbreekt. Het systeem moet actief en regelmatig ontlast/ ondersteund worden om met de situatie om te kunnen gaan.

Kenmerken begeleiding

Zelfstandig leven zwaar wordt ingezet in een de-escalerende fase.
De inwoner krijgt vaak hulp, toezicht en sturing bij het stabiliseren van de situatie. Er zijn meestal meerdere contactmomenten per week. De begeleiding is niet perse gericht op gedragsverandering maar wel op het stimuleren van probleemoplossend vermogen door intensieve ondersteuning. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe taken worden aangeleerd. Wel wordt ingezet op het opbouwen van een netwerk, waardoor in een korte tijd de intensieve ondersteuningsvraag bij meerdere betrokken personen kan worden ondergebracht.

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   10A39 Zelfstandig leven 1 (zwaar)
Vestigingen   Baroniestraat 46-07, 5281JG Boxtel
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Dagelijkse activiteiten en meedoen, Huishouden, Huiselijke relaties en sociale contacten en Zingeving
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Zelfstandig wonen, Hechtingsproblematiek, Opvoeden, Persoonlijkheidsstoornis, Psychosomatisch en Verstandelijke beperking
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Boxtel (Baroniestraat)
Baroniestraat 46 07
5281JG Boxtel
 Beschrijving
0641782498
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving