Begeleiden van (jong-) volwassenen met autisme in voorbereiding tot zelfstandig leven
Auti-View
  Met verwijzing 
Productcode:
07A03
Prijs:
€ 39,22 / dagdeel (4 uur)

Begeleiden van (jong-) volwassenen met autisme in voorbereiding tot zelfstandig leven

Auti-View levert een positieve bijdrage leveren bij de voorbereiding op het zelfstandig wonen. Een groot aantal jongeren en volwassenen ervaart regelmatig problemen ‘in de weg naar zelfstandigheid’. Auti-View begeleidt bij het organiseren van het huishouden, het omgaan met geld, het beheer van de administratie en dagindeling.

Laatst bijgewerkt: 13-12-2018

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   10A50 Activering (middel)

Doel

Een traject dat leidt tot meer maatschappelijke deelname met het oog op werk of terugkeer naar school.

Omschrijving

Tijdens dit traject verricht een persoon a) onbeloonde maatschappelijk zinvolle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of, als arbeidsinschakeling nog niet mogelijk is, op zelfstandige maatschappelijke participatie. Dit is een maatwerkvoorziening die onder het regime van de Participatiewet valt of die ingezet wordt voor jongeren tussen 16 en 18 jaar met als doel terugkeren naar het onderwijs of betaald werk. De maatwerkvoorziening moet de inwoner bemiddelbaar maken naar betaalde algemeen geaccepteerde arbeid. De maatwerkvoorziening dient kostenverlagend te werken op meerdere leefgebieden van de ZRM. Traject, maximaal een jaar met een optie tot verlenging van twee keer een half jaar (beslissing ligt bij de Gemeente)

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   10A50 Activering (middel)
Vestigingen   St Bonifaciuslaan 15, 5643NA Eindhoven
Leefgebieden Werk en Geld
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Zelfstandig wonen, Hechtingsproblematiek, Lichamelijke beperking, Opvoeden, Persoonlijkheidsstoornis, Psychosomatisch, Psychose, Verstandelijke beperking en Zintuiglijke beperking
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Eindhoven (St Bonifaciuslaan)
St Bonifaciuslaan 15
5643NA Eindhoven
 Beschrijving
0621525806
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving