Begeleiding groep /groepsactiviteit
Action Kids
  Met verwijzing 
Productcode:
04W04
Prijs:
€ 66,18 / etmaal

Begeleiding groep /groepsactiviteit

 

Om optimaal te werken aan het stimuleren van de ontwikkeling van het kind wordt begeleiding aangeboden tijdens het ondernemen van onder andere groepsactiviteiten. De groepsactiviteiten vinden plaats op vaste dagdelen in de week en zijn onderverdeeld in clubs en losse activiteiten. Gedurende een kwartaal worden er bij de club 3 of 6 bijeenkomsten georganiseerd.  Er zijn creatieve en culinaire clubs, sport & spel en bijvoorbeeld een chill-out club, daarnaast zijn er ook clubs op leeftijd ingedeeld. Op de club wordt er met een vaste groep kinderen en begeleiders op een vaste locatie aan de doelen gewerkt. De clubs zijn gericht op de verschillende ontwikkelingsgebieden zoals motorische, sensorische en sociale ontwikkeling.

Niet alle groepsactiviteiten vinden in de structuur van de clubs plaats. Zo worden er ook op zichzelf staande / losse activiteiten georganiseerd op dagen waar geen club gepland is en tijdens vakanties. Deze activiteiten noemen wij Flexx-activiteiten en hiervoor schrijf je je per activiteit in. De activiteiten, de samenstelling van de groep, de begeleiders en de locaties variëren.

Al met al is er groepsbegeleiding op:

  • Woensdagmiddag
  • Vrijdagnamiddag en avond
  • Zaterdag (halve dagen en hele dagen)
  • Zondag
  • Diverse vakantiedagen

Tijdens de intake wordt samen met de ouders / voogd bepaald waar uw kind het beste bij aansluit.

 

Laatst bijgewerkt: 25-09-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   50J10 Zelfstandig Jeugd - groepsbegeleiding (middel)

Doelgroep

Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet.

Problematiek

Er is sprake van beperkte zelfredzaamheid en/of klachten, vaak op een beperkt aantal leefgebieden, ten gevolge van psychische problematiek en/of een beperkte ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De jeugdige en/of het gezin heeft moeite bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie over het dagelijks leven. Ouders/ verzorgers en/of het netwerk heeft beperkte mogelijkheden om ondersteuning te bieden. De verhouding draagkracht – draaglast van de jeugdige en/of ouders is niet in balans. De gestelde doelen kunnen behaald worden middels begeleiding in een groepssetting.

Kenmerken begeleiding

Groepsbegeleiding gericht op:

  • het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige op de verschillende leefgebieden;
  • het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het dagelijks leven (denk aan: hulp bij plannen van activiteiten; hulp bij het zich aan regels/afspraken houden, hulp bij dagelijkse routine);
  • het ondersteunen bij praktische vaardigheden/ handelingen ter vergroting van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het gezin;
  • gedragsverandering en/of het stimuleren van het probleemoplossend vermogen.
  • het bieden van toezicht

Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door oefenen en trainen zodat deze vaardigheden of nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij het kind en/of het gezin. Het oefenen en trainen kan ook incidenteel in de thuissituatie plaatsvinden.

Groepsbegeleiding is niet bedoeld om een opvangvraag op te lossen. De sociale interactie in een groep, leren van elkaar en ook steun ervaren van leeftijdsgenoten wordt in de groepsbegeleiding als instrument gebruikt. Daarnaast wordt er een specifiek pedagogisch klimaat geboden, dat de ontwikkeling van de jeugdige stimuleert.

Uitgangspunt bij de begeleiding in groepsverband is het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige. Indien mogelijk wordt er op ingezet dat de jeugdige in de nabije toekomst kan deelnemen aan of gebruik maakt van reguliere activiteiten binnen bijvoorbeeld culturele- en/of sportverenigingen, (speciaal) onderwijs en kinderopvang. Eventueel met extra ondersteuning vanuit de sociale basis of eigen netwerk.

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   50J10 Zelfstandig Jeugd - groepsbegeleiding (middel)
Vestigingen   De Ronde 4, 5683CZ Best
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Huiselijke relaties en sociale contacten en Gezin en opvoeden
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Hechtingsproblematiek, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Opvoeden en Verstandelijke beperking
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Best (De Ronde)
De Ronde 4
5683CZ Best
 Beschrijving
0620123435
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving