Begeleiding Jeugd individueel (licht)
Zorgbureau Brabant BV
 Met verwijzing 
Productcode
50ZLI
Prijs
€ 54
Locatie
Son en Breugel

Zorgbureau Brabant BV

Zorgbureau Brabant is een kleinschalige zorginstelling voor mensen met psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen worden begeleidt door specialisten met adequate werkervaring.

Bedrijfsprofiel

Begeleiding Jeugd individueel (licht)

Uitgebreide omschrijving

Er is sprake van met name praktische ondersteuningsvragen op 1 of 2

leefgebieden als gevolg van klachten door psychosociale problematiek,

een beperkte ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking of

gedragsproblematiek. Vaak leven er opvoedvragen bij de ouders.

Er is sprake van beperkte zelfredzaamheid van de jeugdige en/of het

gezinssysteem. Het gezin moet ondersteund worden om met de

situatie om te kunnen gaan. De jeugdige heeft ondersteuning nodig om

zich verder te kunnen ontwikkelen.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

 

 • De begeleiding wordt ten minste uitgevoerd door een MBO 3/4 opgeleide professional.
 • • Het ondersteuningsplan wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van een HBO opgeleide SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional.
 • • De MBO professional kan in zijn/haar werkzaamheden terugvallen op een HBO opgeleide SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional (zie kwaliteitseis product begeleiding jeugd individueel). Deze professional is ten minste op de achtergrond aanwezig en biedt waar nodig begeleiding aan de MBO professional.
 • • Binnen dit product kan indien nodig een deel van de begeleiding ook uitgevoerd worden door een HBO-opgeleide professional met registratie (zie kwaliteitseis product begeleiding jeugd individueel).
 • • De regie over en eindverantwoordelijkheid voor de cliënt ligt bij de HBO-opgeleide professional met registratie (zie kwaliteitseis product begeleiding jeugd individueel). Deze professional is in ieder geval op de hoogte van de voortgang, geeft waar nodig advies en is aanwezig bij evaluatiemomenten.
 • • Verder conform de norm verantwoorde werktoedeling zoals geformuleerd in het Kwaliteitskader Jeugd.

 

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 50ZLI Zelfstandig leven Jeugd - individueel

Doel

Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet.

Problematiek

Er is sprake van beperkte zelfredzaamheid en klachten ten gevolge van psychische problematiek, en/of beperkte ontwikkelingsachterstand, en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De jeugdige en/of het gezin heeft moeite bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie over het dagelijks leven. Er is gespecialiseerde ondersteuning nodig, mogelijk op meerdere levensdomeinen. Ouders/verzorgers en/of het netwerk heeft beperkte mogelijkheden om ondersteuning te bieden. De verhouding draagkracht – draaglast van de jeugdige en/of ouders is niet in balans.
De aard en ernst van de problematiek is zodanig dat er boven gebruikelijke zorg nodig is, zoals gedefinieerd in de lokale (gemeentelijke) regelgeving. Daarnaast vraagt de aard van de problematiek specifiek om begeleiding in een individuele setting.

Kenmerken begeleiding

Individuele begeleiding gericht op:

 • het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige op de verschillende leefgebieden;
 • het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het dagelijks leven (denk aan: hulp bij plannen van activiteiten; hulp bij het zich aan regels/afspraken houden, hulp bij dagelijkse routine);
 • het ondersteunen bij praktische vaardigheden/handelingen ter vergroting van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het gezin (denk aan: hulp bij het uitvoeren van geleerde vaardigheden, hulp bij uitvoeren of indien nodig overnemen van taken/activiteiten);
 • gedragsverandering en/of het stimuleren van het probleemoplossend vermogen.
 • het bieden van toezicht (toezicht op- en het aansturen van gedrag thuis of elders, bijv. op school);

Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door langdurig oefenen en trainen zodat deze vaardigheden of nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij het kind en/of gezin. De begeleiding vindt zo veel als mogelijk in de directe leefomgeving van de jeugdige plaats; thuis of op school. Sociale interactie in een groep als instrument vormt geen toegevoegde waarde.
Individuele begeleiding wordt alleen ingezet als er sprake is van boven gebruikelijke zorg. Wanneer er sprake is van gebruikelijke dan wel boven gebruikelijke zorg en het maximaal aantal uren dat kan worden toegekend, is gedefinieerd in de lokale (gemeentelijke) regelgeving.

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
50ZLI Zelfstandig leven Jeugd - individueel
Vestigingen Postbus 240, 5690AE Son en Breugel
Zorgsoorten Begeleiding (jeugd)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Gezin en opvoeden en Huiselijke relaties en sociale contacten
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Hechtingsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornis, Psychosomatisch en Verstandelijke beperking
Locatie ondersteuning

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 18 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Son en Breugel 
Postbus 240, 5690AE Son en Breugel
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: