Begeleiding naar zelfstandig wonen
Combinatie Jeugdzorg
  Met verwijzing 
Productcode:
43B03
Prijs:
€ 2.369,22 / stuks

Begeleiding naar zelfstandig wonen

Combinatie Jeugdzorg biedt verschillende vormen van woonbegeleiding voor jongeren vanaf 17 jaar, gericht op het ondersteunen en begeleiden van jongeren bij zelfstandig wonen en functioneren.

Vaak heeft de jeugdige al een jeugdhulptraject doorlopen en is dit product de stap die nodig is om vaardigheden te ontwikkelen om op eigen benen te kunnen staan. De jeugdigen hebben veelal eigen problematiek en weinig tot geen steun vanuit netwerk en omgeving en zijn daardoor extra kwetsbaar.

Vormen van woonbegeleiding:

  • Woonbegeleiding in wijken in Eindhoven en Veldhoven (dit is allen voor jongeren die al in zorg zijn bij Combinatie Jeugdzorg)
  • Woonbegeleiding jonge moeders, begeleiding voor jonge moeders en hun kinderen.

Woonbegeleiding jonge moeders

Een van de vormen van zelfstandigheidstraining is speciaal bedoeld voor jonge (toekomstige) moeders van 17 tot en met 23 jaar bij wie sprake is van meervoudige problematiek op het gebied van:

  • zelfstandig worden
  • de omgang met haar kind en de opvoeding
  • moeder zijn in combinatie met de eigen ontwikkeling als (jong) volwassene.

Dit veld wordt later ingevuld door Combinatie Jeugdzorg

Laatst bijgewerkt: 02-05-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   43B03 Begeleiding naar zelfstandig wonen (verblijf excl. behandeling)

Doelgroep

Jeugd – hoofdzakelijk gericht op leeftijd van 16 tot 18 jaar.

Problematiek

Jeugdige kan om verschillende redenen, kind- en/of ouder gebonden problematiek, niet meer thuis wonen. Vaak heeft de jeugdige al een jeugdhulptraject doorlopen en is dit product de stap die nodig is om vaardigheden te ontwikkelen om op eigen benen te kunnen staan, bijvoorbeeld door middel van kamertraining, fasehuis, jonge moederhuis of een woongroep.

Jeugdige is leerbaar en heeft begeleiding nodig om vervolgens zelfstandig in staat te zijn om zelf invulling te geven aan dagbesteding, zelfzorg sociale redzaamheid en financiën. Er kan sprake zijn van een complexe gezinssituatie: ouders hebben onvoldoende opvoedvaardigheden en/of de draagkracht/ draaglast van het gezinssysteem is niet in verhouding.

Kenmerken verblijf

De jeugdige wordt voorbereid op zelfstandig functioneren, wonen en meedoen in de samenleving.

De begeleiding is gericht op het in staat stellen van de jeugdige om op eigen kracht invulling te geven aan dagbesteding (school, werk, sport), zelfzorg (o.a. koken, schoonmaken, persoonlijke verzorging), sociale zelfredzaamheid (oplossingsvaardigheden en communicatie) en financiën.

Er is begeleiding door een ambulant hulpverlener. De begeleiding is er op gericht is dat de jeugdige vanaf de leeftijd van 18 jaar toegerust is om zelfstandig te kunnen wonen, bijvoorbeeld op kamers.

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   43B03 Begeleiding naar zelfstandig wonen (verblijf excl. behandeling)
Vestigingen
  •   St Philomenastraat 11-13, 5622CG Eindhoven
  •   Locht 133, 5504RM Veldhoven
Leefgebieden Wonen en Geestelijke gezondheid
Specialisme AD(H)D, Autisme, Zelfstandig wonen, Opvoeden en Persoonlijkheidsstoornis
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Verblijf op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Eindhoven (St Philomenastraat)
  Nevenvestiging
St Philomenastraat 11 13
5622CG Eindhoven
 Beschrijving
040 245 19 45
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Veldhoven (Locht)
  Nevenvestiging
Locht 133
5504RM Veldhoven
 Beschrijving
040 245 19 45
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving