Begeleiding (zelfstandig leven middel)
Impegno Nederland B.V.
  Met verwijzing 
Productcode:
10A38
Prijs:
€ 342,78 / stuks

Begeleiding (zelfstandig leven middel)

Deze vorm van begeleiding wordt geboden aan mensen die problemen ervaren op één of meerdere leefgebieden, ten gevolge van psychiatrische/psychische en/of psychosociale en gedragsproblematiek. Onze ambulante begeleiding heeft betrekking op minstens twee van de volgende leefgebieden: psychisch functioneren, huisvesting, financiën, dagbesteding, zingeving, sociaal functioneren, praktisch functioneren en lichamelijk functioneren.

De begeleiding bestaat in principe uit wekelijkse huisbezoeken, waarbij de frequentie en de locatie altijd in overleg gaat. Afhankelijk van je hulpvraag gaan we samen aan de slag met je post of financiën, of gaan we juist naar buiten om sociale contacten aan te gaan. We werken laagdrempelig en geven niet snel op. Het accent bij dit soort ondersteuning ligt bij hulp, toezicht en sturing. We nemen niet teveel taken over, maar leren jou juist hoe je zelf dingen op kan pakken.

Laatst bijgewerkt: 11-04-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)

Doelgroep

Volwassenen die door de aard van hun beperking af en toe niet in staat zijn om zelfstandig te participeren en sturing nodig hebben om taken (opnieuw) aan te leren. Voor deze mensen is het, op het moment dat het product wordt toegekend, mogelijk om nieuwe taken en vaardigheden aan te leren. De benodigde ondersteuning kan niet geboden worden door de 1e lijn.

Problematiek

De inwoner heeft beperkingen, soms op meerdere leefgebieden, ten gevolge van psychiatrische/psychische/psychosociale problematiek, en/of (lichte) verstandelijke beperking, ouderdom, NAH en gedragsproblematiek. Waarschijnlijk is er ondersteuning op meerdere levensdomeinen nodig. De inwoner is overwegend leerbaar. Er is sprake van een beperkte mogelijkheid tot het voeren van regie in het dagelijks leven. Aansturing is noodzakelijk. De ondersteuning is planbaar, dat willen zeggen dat met de inwoner afspraken gemaakt kunnen worden over de momenten van ondersteuning en deze niet 24/7 beschikbaar hoeft te zijn.

Er is een grote kans op overbelasting van mantelzorger en/of sociaal netwerk. Het netwerk is beperkt ondersteunend of een ondersteunend netwerk ontbreekt. Het ontbreken van de (gedeeltelijke) ondersteuning van het netwerk is geen belemmerende factor. Motivatie is in voldoende mate aanwezig bij de cliënt, waardoor het ontbreken van de (gedeeltelijke) ondersteuning van het netwerk geen belemmerende factor is om stappen te zetten.

Kenmerken begeleiding

Zelfstandig leven middel wordt ingezet in de lerende fase.

De inwoner krijgt, hulp, toezicht en sturing bij het aanleren van taken.

De hulpverlener kan gedeeltelijk taken van de inwoner overnemen; het betreft ondersteuning met 'handen op de rug'. De begeleiding is gericht op het stimuleren van probleemoplossend vermogen en het aanleren van taken waardoor het zelfstandig functioneren wordt verbeterd.

De begeleiding is niet primair gericht op het voorzien van een zinvolle dagbesteding, maar kan hier wel aan bijdragen. De begeleiding is niet gericht op het activeren richting werk of het vinden van een betaalde baan.

Begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)
Vestigingen   impegno Pastoriestraat 139, 5612EK Eindhoven
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Dagelijkse activiteiten en meedoen, Huishouden, Huiselijke relaties en sociale contacten en Zingeving
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Zelfstandig wonen, Echtscheiding, Hechtingsproblematiek, Opvoeden en Persoonlijkheidsstoornis
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Eindhoven (impegno)
  Hoofdvestiging
Pastoriestraat 139
5612EK Eindhoven
 Beschrijving
06-53680618
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving