Beschermd wonen (midden)
Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (NEOS)
  Met verwijzing 
Productcode:
15A05
Prijs:
€ 3.469,07 / stuks

Beschermd wonen (midden)

Beschermd wonen midden is bedoeld voor mensen die zijn aangewezen op 24-uurs ondersteuning in een beschutte woonvorm. De begeleiding is erop gericht dat mensen dagdagelijkse zaken met minimale begeleiding kunnen organiseren. De bewoner is in staat zijn hulpvraag te formuleren. De veiligheid van bewoner en diens (leef)omgeving wordt geborgd. Sociaal Pension: biedt beschermd wonen voor 26 mensen die dakloos of thuisloos zijn die zijn aangewezen op een veilige, beschermende leefomgeving. Het Sociaal Pension biedt een prikkelarme omgeving. Vanuit deze omgeving wordt in alle rust gewerkt aan persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen. Het streven is om geleidelijk toe te groeien naar een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie. Verpleegzorg: biedt een beschermde woonvorm met verpleging en verzorging aan 28 mensen die dakloos of thuisloos zijn. De bewoners zijn door een chronische somatische ziekte - al dan niet in combinatie met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek - niet meer in staat om regie over het eigen leven te voeren. De zorg is gericht op herstel, langdurig verblijf of op de laatste levensfase (palliatieve zorg). Binnen de Verpleegzorg beschikken we over aangepaste voorzieningen voor cliënten met een fysieke beperking. Daarnaast is er medische en verpleegkundige zorg beschikbaar. We bieden persoonlijke verzorging, somatische zorg, zinvolle dagbesteding, gesprekken met huisartsen, fysiotherapie en zetten waar nodig andere specialisten in. Ritahuis: een 24-uursvoorziening voor beschermd wonen wanneer er behoefte is aan herstelgerichte ondersteuning om het leven weer op de rails te krijgen. Er wordt een beschermde omgeving en begeleiding en ondersteuning op diverse leefgebieden geboden. Als er sprake is van een psychiatrische achtergrond en/of verslavingsproblemen, dan wordt er naast de begeleiding ook een beroep gedaan op een behandelaar van de GGZ of verslavingszorg. Vanuit deze omgeving wordt gewerkt aan persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen. Er wordt toegewerkt naar een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie. Woonvoorziening voor verslaafde vrouwen biedt beschermd wonen aan 4 (chronisch) verslaafde vrouwen. De woonvoorziening biedt structuur en veiligheid en er wordt gewerkt aan alle leefgebieden. Binnen de woonvoorziening is gecontroleerd gebruik toegestaan. Het doel is uitstroom naar een zo zelfstandig mogelijke woonsituatie. Er is ook 1 time-outbed, waar vrouwen gedurende gemiddeld twee weken even op adem kunnen komen. Hier kunnen vrouwen zonder beschikking terecht. Na twee weken wordt bekeken wat het vervolgtraject is.
Laatst bijgewerkt: 13-12-2018

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   15A05 Ondersteuning wonen, outputgericht, midden inclusief wooncomponent

Doel

Teweegbrengen van een beweging naar zelfstandig wonen met ondersteuning, zelfstandige hulp leren vragen en een beroep te doen op de eerste lijn en de sociale basis, toeleiding naar dagbesteding, betaalde arbeids-plaats of scholing.

Omschrijving

Intensieve en specialistische ondersteuning in een beschutte woonvorm, waarbij aanbieder voorziet in 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid in een intramurale setting.

  • Dit product is meer gericht op 24-uurs on-planbare ondersteuning op afstand (24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid) omdat er in de regel noodzaak is tot overname van taken op het gebied van levensonder-houd en het wonen (bijv. het regelen van het huishouden, zelfzorg, vasthouden van een normaal dagritme) of dat de cliënt daar dagelijks hulp bij nodig heeft. Kenmerkend is dat er (nog) regelmatig een beroep wordt gedaan op on-planbare ondersteuning.
  • Tijdelijk, maximaal een jaar.

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   15A05 Ondersteuning wonen, outputgericht, midden inclusief wooncomponent
Vestigingen
  •   Hoogstraat 231, 5615PD Eindhoven
  •   Boutenslaan 52, 5615KT Eindhoven
  •   Kwartelstraat 5, 5613ET Eindhoven
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Wonen, Geld, Persoonlijke verzorging en Dagelijkse activiteiten en meedoen
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Zelfstandig wonen, Dementie, Lichamelijke beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Persoonlijkheidsstoornis, Psychosomatisch en Psychose
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Gestel en Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Eindhoven (Hoogstraat)
Hoogstraat 231
5615PD Eindhoven
 Beschrijving
040-2950456
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Boutenslaan)
Boutenslaan 52
5615KT Eindhoven
 Beschrijving
040-2950456
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Eindhoven (Kwartelstraat)
Kwartelstraat 5
5613ET Eindhoven
 Beschrijving
040-2950456
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving