Hulp aan kinderen bij scheiding
Locatie(s):
Eindhoven bekijk op kaart

Hulp aan kinderen bij scheiding

Bureau Jong biedt kosteloos en laagdrempelig hulp aan kinderen bij scheiding in de leeftijd van 4-18 jaar. Het maakt niet uit hoe lang de scheiding geleden is. Een scheiding heeft altijd impact op een kind, soms zichtbaar, soms minder zichtbaar. Tijdens de groepsbijeenkomsten die worden gegeven op de eigen basisschool van het kind, ervaren kinderen dat zij niet de enige zijn die worstelen met bepaalde gevoelens en emoties die de scheiding met zich meebrengt. Het maakt niet uit hoe lang de scheiding geleden is.

Bureau Jong is er voor ALLE kinderen van gescheiden ouders in Eindhoven; het biedt een plek om het hart te luchten rondom de meegemaakte scheiding. Het is geen therapie, maar coaching. Kinderen delen wat ze willen delen. Bureau Jong registreert geen gegevens of inbreng van de kinderen en bevindt zich binnen de sociale basis van Eindhoven, dit is om te voorkomen dat kinderen meer hulp nodig hebben, zoals bijvoorbeeld van een psycholoog of GGZ.

De hulp van Bureau Jong is enkel voor het kind, niet voor zijn/haar ouder(s). Ouders worden enkel op de hoogte gebracht van de thema's die aan bod komen. Bureau Jong stimuleert het kind om met ouders over de eigen inbreng in gesprek te gaan. 

Er is geen indicatie nodig voor de hulp van Bureau Jong. Aanmelden kan via het contactformulier op de website. Bureau Jong is (nog) niet verbonden aan alle basisscholen binnen Eindhoven, kijk voor actuele info hierover op de website.

Bureau Jong heeft een meldplicht volgende de code kindermishandeling en huiselijk geweld. Wanneer er zorgen zijn, zal dit ten allen tijde gemeld worden volgens de gestelde richtlijnen.

 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Bureau Jong geeft groepsbegeleiding op verschillende basisscholen, voor actuele informatie zie de website. In de groep zal het kind ervaren dat hij/zij niet de enige is die worstelt met bepaalde gedachten of emoties rondom de meegemaakte scheiding; het biedt erkenning en herkenning.

Bureau Jong werkt o.a. met KIES (wetenschappelijk bewezen effectieve methode voor werken met kinderen bij scheiding), Signs of Saftey (oplossingsgerichte methodiek), Rots en Water (weerbaarheidstraining) en Sociale Netwerkstrategieen (hoe kan het kind leren hulp te vragen aan mensen om hem/haar heen).

De groepsbijeenkomsten worden gegegven in een traject van 8 bijeenkomsten van ongeveer 1 uur aan 8-10 kinderen van een zelfde basisschool. Soms tijdens schooltijd, soms na schooltijd, dit naar wens van de school. Door gebruik van creatieve werkvormen als tekenen en schilderen, theater en spel leren zij hun emoties en gevoelens rondom de meegemaakte scheiding te uiten. Op deze manier kan worden voorkomen dat hulp in eerste lijn of tweede lijn noodzakelijk is.

Hiernaast is er ook de mogelijkheid voor kosteloze, kortdurende individuele trajecten voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Dit zijn 5 individuele gesprekken over de moeilijkheden die door het kind worden ervaren rondom de scheiding. Neem via de contactgegevens van de website contact op. Ook hier is geen indicatie nodig voor aanmelding.

Voor beide vormen van begeleiding is schriftelijk toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders.


Zonder verwijzing

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Algemeen:
Categorieën Opvoeden en onderwijs en Psychische ondersteuning
Soort aanpak Begeleiding (individueel), Begeleiding in groep en Training
Soort aanbod Zonder verwijzing
Doelgroep:
Leeftijd Jeugd (tot en met 27 jaar)
Aangeboden in:
Wijken Gestel, Meerhoven, Stratum, Strijp Oost, Tongelre / Centrum, Woensel Acht en Aanschot, Woensel Noord-Ontginning, Woensel Noordoost, Woensel Zuidoost en Woensel Zuidwest

Locaties

Wil je informatie van de dienst Hulp aan kinderen bij scheiding? Deze is beschikbaar op de volgende locaties:

Eindhoven
St Bonifaciuslaan 0
5643NC  Eindhoven
 Beschrijving
0648964487
Bereikbaar: werkdagen

Bureau Jong

Bureau Jong geeft groepsbegeleidingen op basisscholen aan kinderen van gescheiden ouders. Hiernaast worden ook kortdurende individuele trajecten aangeboden aan kinderen van 4-18...

Bedrijfsprofiel