Changes woontrainingsprogramma voor dak- en thuisloze jongeren.
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
  Met verwijzing 
Productcode:
10A39
Prijs:
€ 817,13 / stuks

Changes woontrainingsprogramma voor dak- en thuisloze jongeren.

Woontrainingsprogramma Changes voor dak- en thuisloze jongeren richt zich op dak – en thuisloze jongeren van 16 tot 23 jaar. Samen met de jongere nemen we stap voor stap leefgebieden onder de loep: woonvaardigheden, financiën en burgerzaken, psychische gezondheid, verslavingsproblemen en omgaan met justitie.

Heeft een jongere geen baan of school? Dan zoeken we een passende dagbesteding. Bovendien brengen we structuur in de dag en leren ze hun huishouden op orde te houden. We zijn blij met elk doel dat dichterbij komt, successen vieren we. 

Changes sluit aan bij wat de jongere nodig heeft. Wanneer nodig is er contact met collega-instellingen of instanties, bijvoorbeeld bij grote schulden, verslaving of psychiatrie. De hulpverlening heeft als doel dat de jongere zo zelfstandig mogelijk kan wonen, problemen hanteerbaar zijn. Waar mogelijk betrekken en versterken we het persoonlijke netwerk van de jongere bij de hulpverlening. In de maatschappij.

De jongeren doen mee in de samenleving, onder andere door een passende dag- en vrijetijdsbesteding. Jongeren leren problemen zelf op te lossen en te voorkomen. Door de focus op school en werk draagt Changes bij aan arbeidsintegratie van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bijzonderheden: Gericht op dak – en thuisloze jongeren van 16 tot 23 jaar.

Effect: Changes is gericht op herstel en voortgang.

Duur: Tijdelijk met een gemiddelde van twee jaar.

Samenwerking: Neos

Aanmelden: Via Wij040 of centrale aanmelding maatschappelijke opvang; via de gemeente(loket) of bij de maatschappelijke opvang.

Leger des Heils werkt volgens de krachtige basismethodiek Herstelwerk van Judith Wolf UMC. Samen met de jongere nemen we stap voor stap leefgebieden onder de loep: woonvaardigheden, financiën en burgerzaken, psychische gezondheid, verslavingsproblemen en omgaan met justitie.

Heeft een jongere geen baan of school? Dan zoeken we een passende dagbesteding. Bovendien brengen we structuur in de dag en leren ze hun huishouden op orde te houden. We zijn blij met elk doel dat dichterbij komt, successen vieren we. De jongere staat centraal. Changes sluit aan bij wat de jongere nodig heeft. Wanneer nodig is er contact met collega-instellingen of instanties, bijvoorbeeld bij grote schulden, verslaving of psychiatrie.

De hulpverlening heeft als doel dat de jongere zo zelfstandig mogelijk kan wonen, problemen hanteerbaar zijn. Waar mogelijk betrekken en versterken we het persoonlijke netwerk van de jongere bij de hulpverlening. In de maatschappij.

De jongeren doen mee in de samenleving, onder andere door een passende dag- en vrijetijdsbesteding. Jongeren leren problemen zelf op te lossen en te voorkomen. Door de focus op school en werk draagt Changes bij aan arbeidsintegratie van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Laatst bijgewerkt: 13-12-2018

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   10A39 Zelfstandig leven 1 (zwaar)

Doelgroep

Volwassenen die door de aard van hun beperking niet in staat zijn om zelfstandig te participeren en waarbij het tijdelijk nodig is om regie over te nemen. Er kan niet worden gesproken over zelfredzaamheid. De inwoner heeft een afhankelijke positie van professionele hulpverlening.
Deze volwassenen zijn in de situatie waarbij het nog niet mogelijk is nieuwe taken en vaardigheden aan te leren, en waarbij de nadruk ligt op het normaliseren van de situatie.

Problematiek

De inwoner vertoond ernstige beperkingen op meerdere leefgebieden, ten gevolge van psychiatrische/ psychische/psychosociale problematiek, en/of (lichte) verstandelijke beperking, ouderdom, NAH en gedragsproblematiek.
Er is sprake van 'overlastrisico' en/of een geëscaleerde en/of duidelijk ontwrichte situatie.
Er kan sprake zijn van een situatie waarbij de inwoner een gevaar is voor zichzelf of anderen.

De inwoner is beperkt gemotiveerd ten gevolge van de problematiek, waardoor motivatie een belemmerende factor is. De leerbaarheid is op dit moment niet tot nauwelijks aanwezig. De inwoner is niet in staat volledig de regie te voeren over de activiteiten van het dagelijks leven. Regie moet worden overgenomen. De inwoner heeft op meerdere levensdomeinen ondersteuning nodig. Het betreft zorg die niet te plannen is.

De mantelzorger en/of het sociaal netwerk van de inwoner beschikt niet over de vaardigheden voor passende ondersteuning/ is overbelast / niet tot nauwelijks beschikbaar. Het netwerk is beperkt ondersteunend of een ondersteunend netwerk ontbreekt. Het systeem moet actief en regelmatig ontlast/ ondersteund worden om met de situatie om te kunnen gaan.

Kenmerken begeleiding

Zelfstandig leven zwaar wordt ingezet in een de-escalerende fase.
De inwoner krijgt vaak hulp, toezicht en sturing bij het stabiliseren van de situatie. Er zijn meestal meerdere contactmomenten per week. De begeleiding is niet perse gericht op gedragsverandering maar wel op het stimuleren van probleemoplossend vermogen door intensieve ondersteuning. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe taken worden aangeleerd. Wel wordt ingezet op het opbouwen van een netwerk, waardoor in een korte tijd de intensieve ondersteuningsvraag bij meerdere betrokken personen kan worden ondergebracht.

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   10A39 Zelfstandig leven 1 (zwaar)
Vestigingen   Raiffeisenstraat 1, 5611CH Eindhoven
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Dagelijkse activiteiten en meedoen, Huishouden, Huiselijke relaties en sociale contacten en Zingeving
Specialisme Hechtingsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornis en Psychosomatisch
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Gestel en Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Eindhoven (Raiffeisenstraat)
Raiffeisenstraat 1
5611CH Eindhoven
 Beschrijving
0402393160
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving