(Communicatieve) begeleiding volwassenen (10A38)
Veldman en Wouters
  Met verwijzing 
Productcode:
10A38
Prijs:
€ 342,78 / stuks

(Communicatieve) begeleiding volwassenen (10A38)

We begeleiden en coachen (jong)volwassenen in het behouden en/of vergroten van de (communicatieve) redzaamheid in alledaagse situaties. Nieuwe of compenserende (communicatieve/oplossings-) vaardigheden worden aangeleerd en ingeslepen in het dagelijks leven. Het doel hierbij is dat de client inzicht krijgt in zijn eigen (communicatieve) redzaamheid en weet hoe hij zich meer redzaam kan opstellen. Met name bij cliënten met een auditieve of verstandelijke beperking en/of autisme is communicatie niet vanzelfsprekend en bestaat er reële kans op miscommunicatie in het contact met de ander. We trachten de omgeving meer overzichtelijk en begrijpelijk te maken voor de client. We begeleiden en coachen de client in het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Ook gaat aandacht uit naar het kunnen plannen en organiseren, het inzetten en toepassen van structuur. Wanneer een client zich moeilijk verstaanbaar kan maken, zoeken we naar alternatieven om de verstaanbaarheid te vergroten. We leren client om communicatieve strategieën in te zetten, zoals bij niet begrijpen van de ander.
Dit product wordt multidisciplinair aangeboden en vindt plaats in de thuissituatie van de client en alledaagse situaties. Zoveel mogelijk wordt het netwerk van de client hierbij betrokken. Ondersteunde communicatie maakt een belangrijk onderdeel uit van de begeleiding. Codes Veldman & Wouters; 50J, 50J
Laatst bijgewerkt: 13-12-2018

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)

Doelgroep

Volwassenen die door de aard van hun beperking af en toe niet in staat zijn om zelfstandig te participeren en sturing nodig hebben om taken (opnieuw) aan te leren. Voor deze mensen is het, op het moment dat het product wordt toegekend, mogelijk om nieuwe taken en vaardigheden aan te leren. De benodigde ondersteuning kan niet geboden worden door de 1e lijn.

Problematiek

De inwoner heeft beperkingen, soms op meerdere leefgebieden, ten gevolge van psychiatrische/psychische/psychosociale problematiek, en/of (lichte) verstandelijke beperking, ouderdom, NAH en gedragsproblematiek. Waarschijnlijk is er ondersteuning op meerdere levensdomeinen nodig. De inwoner is overwegend leerbaar. Er is sprake van een beperkte mogelijkheid tot het voeren van regie in het dagelijks leven. Aansturing is noodzakelijk. De ondersteuning is planbaar, dat willen zeggen dat met de inwoner afspraken gemaakt kunnen worden over de momenten van ondersteuning en deze niet 24/7 beschikbaar hoeft te zijn.

Er is een grote kans op overbelasting van mantelzorger en/of sociaal netwerk. Het netwerk is beperkt ondersteunend of een ondersteunend netwerk ontbreekt. Het ontbreken van de (gedeeltelijke) ondersteuning van het netwerk is geen belemmerende factor. Motivatie is in voldoende mate aanwezig bij de cliënt, waardoor het ontbreken van de (gedeeltelijke) ondersteuning van het netwerk geen belemmerende factor is om stappen te zetten.

Kenmerken begeleiding

Zelfstandig leven middel wordt ingezet in de lerende fase.

De inwoner krijgt, hulp, toezicht en sturing bij het aanleren van taken.

De hulpverlener kan gedeeltelijk taken van de inwoner overnemen; het betreft ondersteuning met 'handen op de rug'. De begeleiding is gericht op het stimuleren van probleemoplossend vermogen en het aanleren van taken waardoor het zelfstandig functioneren wordt verbeterd.

De begeleiding is niet primair gericht op het voorzien van een zinvolle dagbesteding, maar kan hier wel aan bijdragen. De begeleiding is niet gericht op het activeren richting werk of het vinden van een betaalde baan.

Begeleiding kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   10A38 Zelfstandig leven 1 (middel)
Vestigingen   Groenstraat 7-A, 5513NB Wintelre
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Dagelijkse activiteiten en meedoen, Huishouden, Huiselijke relaties en sociale contacten en Zingeving
Specialisme Autisme, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Verstandelijke beperking en Zintuiglijke beperking
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Wintelre (Groenstraat)
Groenstraat 7 A
5513NB Wintelre
 Beschrijving
06-12926341
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving