Dagbesteding en arbeidstoeleiding
Auti-View
 Met verwijzing 
Productcode
07R03
Locatie
Eindhoven

Auti-View

Auti-View begeleidt kinderen en (jong-) volwassenen met autisme met als doel hun zelfredzaamheid in de maatschappij te vergroten.

Bedrijfsprofiel

Dagbesteding en arbeidstoeleiding

Uitgebreide omschrijving

Activiteitencentrum 'de Lantaern' is uniek in deze regio, omdat er momenteel in Eindhoven geen aanbod is aan dagbesteding en arbeidstoeleiding in deze vorm. In de praktijk is gebleken dat in Eindhoven en regiogemeenten veel mensen met autisme tussen wal en schip raken en uitvallen in de maatschappij.

Ondanks hun intelligentie is het voor mensen met autisme lastig een baan te vinden en te behouden door emotionele problemen. De kansen op de arbeidsmarkt zijn met autisme veel kleiner, maar dankzij arbeidstoeleiding kan deze aanzienlijk worden vergroot.

 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Het bijzondere aan de werkwijze van 'de Lantaern' is dat deze samen met cliënten wordt bepaald en hun inbreng zeer gewenst is. We spelen in op de vraag van cliënten: heeft een cliënt behoefte aan meer sociale contacten, dan kijken we naar de mogelijkheden en organiseren we bijvoorbeeld contactmiddagen of -avonden.

De activiteiten van de Lantaern kunnen bestaan uit industriële, ambachtelijke en dienstverlenende werkzaamheden. Er worden ook sfeer-, spel- en belevingsgerichte activiteiten, kook– en bakactiviteiten georganiseerd. We werken ook met thema’s en bieden activiteiten aan om het communicatieve stuk niet te zwaar en te beladen te maken. Dan is muziek, computeren en wandelen een mooi hulpmiddel. Inmiddels is de Lantaern gestart met een traktatieservice, waaraan met veel enthousiasme wordt deelgenomen.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 07R03 Dagbesteding BW Regio

Doelgroep

Het doel van OZL dagbesteding is het voorkomen van achteruitgang, structuur aanbrengen in de dag en/of ontlasten van de mantelzorger.

Problematiek

De inwoner heeft problemen, soms op meerdere leefgebieden, ten gevolge van psychiatrische/psychische problematiek, en/of (licht)verstandelijke beperking, ouderdom; NAH; gedragsproblematiek. Er kan sprake zijn van:

  • overbelasting van de mantelzorger/ het sociaal netwerk;
  • een beperkte dagstructuur.

Er is een noodzaak voor dagbesteding met een specialistisch karakter, omdat er specifieke ondersteuning nodig is die niet in de sociale basis of bij algemene voorzieningen geboden kan worden. 

Kenmerken begeleiding

Dagbesteding biedt een voorziening in groepsverband die de zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname bevordert. De focus ligt op matige tot intensieve begeleiding, gericht op het stabiliseren van het functioneren en het voorkomen van verergering van klachten of decompensatie. De voorziening is niet gericht op reactivering.

Er wordt uitgegaan van een methodische aanpak, specifiek gericht op de deelnemende doelgroep.
Men biedt structuur en passende activiteiten voor de dag. Het bieden van enige persoonlijke verzorging en/of begeleiding bij verzorgingstaken (bijvoorbeeld ondersteuning bij toiletgang) behoort tot deze on-dersteuning. Ondersteuning is tevens bedoeld ter ontlasting van de mantelzorger.

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
07R03 Dagbesteding BW Regio
Vestigingen St Bonifaciuslaan 15, 5643NA Eindhoven
Zorgsoorten Begeleiding volwassenen (WMO)
Leefgebieden Dagelijkse activiteiten en meedoen
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Dementie, Lichamelijke beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Persoonlijkheidsstoornis, Psychosomatisch, Psychose, Verstandelijke beperking en Zintuiglijke beperking
Locatie ondersteuning Online hulp/voorlichting

Doelgroep

Leeftijdscategorie Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Eindhoven 
St Bonifaciuslaan 15, 5643NA Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: