Dagbesteding
Stichting 2FIT4
  Met verwijzing 
Productcode:
07A03
Prijs:
€ 39,22 / dagdeel (4 uur)

Dagbesteding

Wij bieden dagbesteding aan op meerdere dagen van de week aan iedereen die worstelt met een psychische klacht of vanuit een dergelijk ziektebeeld weer graag in beweging wil komen. Wij brengen of houden je op een positieve manier in beweging. Je werkt onder begeleiding van ervaringsdeskundige professionals aan je eigen herstel.

We bieden verschillende activiteiten aan, waaronder houtbewerken, beeldhouwen, fotograferen, sporten en tuinieren. We zorgen er voor dat je je eigen creatieve talenten herontdekt en dat je daardoor beter in je vel komt te zitten. Je herstelt krachtig en vindt je zelfvertrouwen weer terug.

Bij 2FIT4 zetten we professionele ervaringsdeskundige begeleiders in. Zij hebben zelf een psychische klacht doorleefd of zijn in hun directe leefomgeving daarmee bekend geraakt. Wij weten wat jij hebt doorgemaakt. Wij zijn lotgenoten en praten gemakkelijk over jouw achterliggende problematiek. We bieden je ervaringsgerichte hulp en handelen vanuit betrokkenheid, met oog voor lichamelijke, mentale of sociale factoren.

Maar we zijn vooral graag bezig. We activeren je met professionele begeleiding. Zo bouw je weer dagritme op. Haal je weer voldoening uit je dag en vergroot je je mentale weerbaarheid. Bovenal bieden we je met de andere lotgenoten veel erkenning en herkenning. We maken regelmatig een praatje. Hebben een luisterend oor en desgewenst coachen we je bij belangrijke stappen of vraagstukken.

Wij zijn een tussenstation, een trainingsveld waar je -tijdens of na je reguliere behandeling- weer in je nieuwe, gezonde ritme kunt komen. Mogelijk bewegen er nog allerlei professionals of organisaties rondom jouw herstel. Geen probleem, sterker nog wij stemmen graag onze aanpak in overleg met jou af. En leggen ook graag contact met deze professionals om je beter vooruit te kunnen helpen.

Laatst bijgewerkt: 03-02-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   07A03 Ondersteuning zelfstandig leven – dagbesteding

Doelgroep

Het doel van OZL dagbesteding is het voorkomen van achteruitgang, structuur aanbrengen in de dag en/of ontlasten van de mantelzorger.

Problematiek

De inwoner heeft problemen, soms op meerdere leefgebieden, ten gevolge van psychiatrische/psychische problematiek, en/of (licht)verstandelijke beperking, ouderdom; NAH; gedragsproblematiek. Er kan sprake zijn van:

  • overbelasting van de mantelzorger/ het sociaal netwerk;
  • een beperkte dagstructuur.

Er is een noodzaak voor dagbesteding met een specialistisch karakter, omdat er specifieke ondersteuning nodig is die niet in de sociale basis of bij algemene voorzieningen geboden kan worden. 

Kenmerken begeleiding

Dagbesteding biedt een voorziening in groepsverband die de zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname bevordert. De focus ligt op matige tot intensieve begeleiding, gericht op het stabiliseren van het functioneren en het voorkomen van verergering van klachten of decompensatie. De voorziening is niet gericht op reactivering.

Er wordt uitgegaan van een methodische aanpak, specifiek gericht op de deelnemende doelgroep.
Men biedt structuur en passende activiteiten voor de dag. Het bieden van enige persoonlijke verzorging en/of begeleiding bij verzorgingstaken (bijvoorbeeld ondersteuning bij toiletgang) behoort tot deze on-dersteuning. Ondersteuning is tevens bedoeld ter ontlasting van de mantelzorger.

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   07A03 Ondersteuning zelfstandig leven – dagbesteding
Vestigingen   Broekstraat 43, 5731RA Mierlo
Leefgebieden Dagelijkse activiteiten en meedoen
Specialisme Angststoornis, Persoonlijkheidsstoornis, Psychosomatisch en Psychose
Wachtlijst Tussen 1 en 2 weken
Locatie ondersteuning
  Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Volwassenen (18 t/m 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Mierlo (Broekstraat)
Broekstraat 43
5731RA Mierlo
 Beschrijving
06-10705577
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving