Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie
Xperto
 Met verwijzing 
Productcode
45EED
Prijs
€ 5.381,48
Locatie
Eindhoven

Xperto

Xperto biedt hoogwaardige, gespecialiseerde zorg op het gebied van onderzoek en behandeling van dyslexie.

Bedrijfsprofiel

Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie

Uitgebreide omschrijving

Als een kind, ondanks intensieve zorg van de school op het gebied van lezen en spelling veel problemen op deze gebieden blijft houden, dan kan een kind bij Xperto aangemeld worden voor een dyslexieonderzoek. Als uit de screening van het dossier blijkt dat aan alle voorwaarden voldaan wordt, kan het kind in aanmerking komen voor vergoed onderzoek. Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED), kan er overgegaan worden tot een behandeltraject. In dat geval worden de behandelingen vergoed door de gemeente. U kunt bij Xperto ook terecht voor niet-vergoed onderzoek en niet-vergoede behandelingen. In dat geval wordt het onderzoek en/of de behandelingen door de ouders zelf betaald.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 45EED Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie

Doel

Behandeling gericht op de enkelvoudige leesproblematiek van het kind.

Omschrijving

Diagnostiek en behandeling van kinderen bij wie op basis van leesdossieronderzoek van school het vermoeden van EED bestaat. Dit product kan in principe niet worden ingezet bij kinderen met meervoudige problematiek. Een dyslexietraject mag in beginsel alleen worden gestart als er geen sprake is van een andere stoornis of multiproblematiek. Uitzondering hierop is als de stoornis of problematiek onder controle is en het de behandeling van EED niet in de weg staat. Dit is zo ook opgenomen in de richtlijnen van het NKD.

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
45EED Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie
Vestigingen Rijsven 44, 5645KH Eindhoven
Zorgsoorten Behandeling (jeugdhulp ambulant)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid en Leren
Specialisme
Locatie ondersteuning Thuis/ambulant

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 18 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Eindhoven 
 Hoofdvestiging
Rijsven 44, 5645KH Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: