Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie
Affect, Verhoef en Karsmakers
 Met verwijzing 
Productcode
45EED
Prijs
€ 5.381,48
Locaties
Eersel, Bladel en Valkenswaard

Affect, Verhoef en Karsmakers

Affect is een psychologenpraktijk voor kinderen en jeugdigen (4 tot 18 jaar), hun ouders en scholen, daar waar situaties uit balans of vastgelopen zijn.

Bedrijfsprofiel

Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie

Uitgebreide omschrijving

Als uw kind, ondanks intensieve zorg van de school, ernstige problemen blijft houden met lezen en spellen, kunt u uw kind aanmelden bij Affect voor onderzoek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). De school stuurt het leerlingdossier op. Bij goedkeuring van het dossier door Affect wordt door Affect een beschikking aangevraagd bij de gemeente. De ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek en vervolgens vindt het onderzoek plaats bij Affect in Eersel, Bladel of Valkenswaard. De uitkomsten van het onderzoek worden besproken met de ouders en de school. Indien er daadwerkelijk sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie, wordt vervolgens het behandelplan toegelicht. Daarna start de behandeling door één van onze ervaren dyslexiebehandelaars. De behandelingen vinden wekelijks plaats op school. Zowel aan ouders als aan school wordt gevraagd intensief te oefenen met het kind. Dit vindt altijd plaats in overleg. De resultaten van de behandeling en de voortgang worden periodiek met ouders en school besproken.

Affect is aangesloten bij en gecertificeerd door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie NKD.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Het uitgangspunt bij de leesbehandeling is betekenisvol lezen. Het kind moet niet alleen beter gaan lezen, maar ook ‘lezer’ willen worden. We gaan uit van betekenisvolle boeken en teksten om een zo hoog mogelijke betrokkenheid van het kind op lezen te bewerkstelligen. De eerste tien behandelingen wordt geïnvesteerd in het lezen van boeken. Het niveau van het leesboek ligt altijd twee AVI-niveaus boven het beheersingsniveau van het kind. Affect beschikt over een eigen bibliotheek met recente kinderboeken. De teksten en boeken die centraal staan tijdens de behandeling worden ook thuis gebruikt om hardop te oefenen en te lezen, samen met de ouders (‘kilometers maken’). De basismethode voor spelling is PI-Spello. De methode gaat uit van klankstructuren die een bepaalde kleur hebben en zowel gebruikt worden binnen de spelling als binnen het lezen. Middels deze manier van werken krijgt het kind zelf meer grip op zowel het spellen als het lezen van nieuwe of onbekende woorden. Er wordt versneld waar mogelijk en herhaald waar nodig. Tijdens de behandeling is er met regelmaat aandacht voor de toepassing van het geleerde in het schrijven van zinnen/teksten. De ouders worden intensief bij de behandeling betrokken. Zij worden uitgenodigd om een aantal keer mee te kijken tijdens de behandeling. Ook wordt van hen verwacht dat ze, samen met hun kind, aan de slag gaan met het lees- en spellinghuiswerk. Het materiaal dat gebruikt wordt tijdens de behandeling bestaat uit: werkbladen en regelkaarten uit PI-Spello, het PI Spellobet, materialen en teksten aansluitend bij de interesse van het kind. Tevens wordt gebruik gemaakt van een ondersteunend computerprogramma behorende bij de methode Pi-Spello. De behandelaar houdt de voortgang van de behandeling bij in een logboek. Hierin wordt per behandeling de voorbereiding, het verloop van de behandeling, de leeropbrengsten, de kindspecifieke aandachtspunten, reflectie op eigen rol en het huiswerk genoteerd.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 45EED Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie

Doel

Behandeling gericht op de enkelvoudige leesproblematiek van het kind.

Omschrijving

Diagnostiek en behandeling van kinderen bij wie op basis van leesdossieronderzoek van school het vermoeden van EED bestaat. Dit product kan in principe niet worden ingezet bij kinderen met meervoudige problematiek. Een dyslexietraject mag in beginsel alleen worden gestart als er geen sprake is van een andere stoornis of multiproblematiek. Uitzondering hierop is als de stoornis of problematiek onder controle is en het de behandeling van EED niet in de weg staat. Dit is zo ook opgenomen in de richtlijnen van het NKD.

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
45EED Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie
Vestigingen
  • Kerkstraat 27-G, 5521JK Eersel
  • Burg. Van Houdtplein 22, 5531GN Bladel
  • Waalreseweg 29, 5554HA Valkenswaard
  • 0 meer...
  • 0 minder...
Zorgsoorten Behandeling (jeugdhulp ambulant)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid en Leren
Specialisme
Locatie ondersteuning

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 18 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Eersel 
Kerkstraat 27-G, 5521JK Eersel
Bereikbaar: werkdagen
Bladel 
Burg. Van Houdtplein 22, 5531GN Bladel
Bereikbaar: werkdagen
Valkenswaard 
Waalreseweg 29, 5554HA Valkenswaard
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: