Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren
Psychologen Praktijk Best
  Met verwijzing 
Productcode:
45J14
Prijs:
€ 113,58 / uur

Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren die problemen ervaren kunnen bij onze praktijk terecht. Als nog niet helder is wat er aan de hand is wordt er gestart met diagnostiek. Vandaar uit kan heel specifike een behandeling in gezet worden. Diagnostiek kan gedaan worden naar ; A(D)HD Autisme Spectrum Stoornis Inteligentie Neuropsychologische problemen

Laatst bijgewerkt: 13-12-2018

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   45J14 Diagnostiek

Doelgroep

Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet.. 

Problematiek

Als een vermoeden bestaat dat er iets met een jeugdige en/of het gezinssysteem aan de hand is, maar de aard en de ernst van het probleem nog niet voldoende duidelijk is, kan diagnostiek ondersteuning bieden om de hulpvraag te verhelderen. Verwijzers kunnen om diagnostiek vragen bij zorgaanbieders.

Kenmerken behandeling

Diagnostiek omvat alle activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag. Onder diagnostiek zijn de volgende activiteiten te onderscheiden:

 • Intake/screening: alle (gespreks-)activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag.
 • Verwerven informatie van eerdere behandelaars.
 • Anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij de patiënt middels gesprekken en vragenlijsten.
 • Hetero-anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij familie of andere relaties van de patiënt middels gesprekken en vragenlijsten.
 • Psychiatrisch onderzoek.
 • Psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie, neuropsychologisch, persoonlijkheid).
 • Orthodidactisch onderzoek.
 • Vaktherapeutisch onderzoek.
 • Contextueel onderzoek (gezin, school, et cetera): inschatten van de invloed/beperkingen/mogelijkheden van gezin, school of andere voor het kind/de jeugdige betekenisvolle milieus.
 • Lichamelijk onderzoek.
 • Aanvullend onderzoek (laboratorium, radiologie, klinische neurofysiologie, nucleaire geneeskunde). De behandelaar registreert de patiëntgebonden tijd die hij besteedt aan het aanvragen en (laten) uitvoeren van aanvullend onderzoek.
 • Intern multidisciplinair overleg ter vaststelling van de diagnose en formulering van het behandeladvies.
 • Advisering: diagnostische bevindingen en behandelingsadvies bespreken met betrokkenen en in gezamenlijkheid bepalen van het verdere beleid.
 • Overige diagnostische activiteiten.
 • De verslaglegging van het onderzoek en het overdragen van het onderzoek en de resultaten van het onderzoek aan de definitieve behandelaar.

De aanbieder zet de benodigde activiteiten uit bovenstaande lijst in om tot een goede diagnose te komen. Nadat diagnostiek heeft plaatsgevonden kan door de toegang/verwijzer wel of geen behandeling worden toegekend.

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   45J14 Diagnostiek
Vestigingen   De Ronde 14, 5683CZ Best
Leefgebieden Geestelijke gezondheid
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Echtscheiding en Hechtingsproblematiek
Wachtlijst
Locatie ondersteuning
  Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Best (De Ronde)
De Ronde 14
5683CZ Best
 Beschrijving
0499 370080
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving