Diagnostiek
ZorgCoöperatie Brabant U.A.
 Met verwijzing 
Productcode
45DIA
Locatie
Eindhoven

ZorgCoöperatie Brabant U.A.

ZorgCoöperatie Brabant (ZCB) is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgaanbieders in Zuidoost Brabant.

Bedrijfsprofiel

Diagnostiek

Uitgebreide omschrijving

Als een vermoeden bestaat dat er iets met een jeugdige en/of het gezinssysteem aan de hand is, maar de aard en de ernst van het probleem nog niet voldoende duidelijk is, kan diagnostiek ondersteuning bieden om de hulpvraag te verhelderen.

Diagnostiek omvat alle activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag.

 

Deze dienst wordt ook gepubliceerd op:

Laatst bijgewerkt: 05-01-2023

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:  45DIA Diagnostiek

Doelgroep:
Jeugd 0-18 jaar, zoals gespecificeerd in de Jeugdwet.

Problematiek:
g Als een vermoeden bestaat dat er iets met een jeugdige en/of het gezinssysteem aan de hand is, maar de aard en de ernst van het probleem nog niet voldoende duidelijk is, kan diagnostiek ondersteuning bieden om de hulpvraag te verhelderen. Verwijzers kunnen om diagnostiek vragen bij jeugdhulpaanbieders.

Kenmerken:
Diagnostiek omvat alle activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag. Onder diagnostiek zijn de volgende activiteiten te onderscheiden: 
• Intake/screening: alle (gespreks-)activiteiten gericht op verduidelijking van de klachten en van de zorgvraag. 
• Verwerven informatie van eerdere behandelaars. 
• Anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij de patiënt middels gesprekken en vragenlijsten. 
• Hetero-anamnese: het verzamelen van alle noodzakelijke diagnostische informatie bij familie of andere relaties van de patiënt middels gesprekken en vragenlijsten. 
• Psychiatrisch onderzoek. 
• Psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie, neuropsychologisch, persoonlijkheid). 
• Orthodidactisch onderzoek. 
• Vaktherapeutisch onderzoek. 
• Contextueel onderzoek (gezin, school, et cetera): inschatten van de invloed/beperkingen/mogelijkheden van gezin, school of andere voor het kind/de 
  jeugdige betekenisvolle milieus. 
• Lichamelijk onderzoek. 
• Aanvullend onderzoek (laboratorium, radiologie, klinische neurofysiologie, nucleaire geneeskunde). De behandelaar registreert de patiëntgebonden tijd die hij besteedt aan het aanvragen en (laten) uitvoeren van aanvullend onderzoek.
• Intern multidisciplinair overleg ter vaststelling van de diagnose en formulering van het behandeladvies. 
• Advisering: diagnostische bevindingen en behandelingsadvies bespreken met betrokkenen en in gezamenlijkheid bepalen van het verdere beleid. 
• Overige diagnostische activiteiten. 
• De verslaglegging van het onderzoek en het overdragen van het onderzoek en de resultaten van het onderzoek aan de definitieve behandelaar. 

De aanbieder zet de benodigde activiteiten uit bovenstaande lijst in om tot een goede diagnose te komen. Nadat diagnostiek heeft plaatsgevonden kan door de toegang/verwijzer wel of geen behandeling worden toegekend.
 

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
45DIA Diagnostiek
Vestigingen  Autismepunt BV Lupinestraat 14, 5614GM Eindhoven
Zorgsoorten Behandeling (jeugdhulp ambulant)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid
Specialisme Autisme
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 18 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Centrum, Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre, Woensel-Noord en Woensel-Zuid
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Eindhoven 
 Hoofdvestiging
Autismepunt BV
Lupinestraat 14, 5614GM Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: