Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
  Met verwijzing 
Productcode:
42A03
Prijs:
€ 13,64 / etmaal

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die naast psychische problemen ook kampen met een ernstige verslaving. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en er worden individuele afspraken gemaakt over middelengebruik. Cliënten krijgen een persoonlijk begeleider waarmee ze samen aan de slag gaan op leefgebieden als verslaving, geestelijke gezondheid en de relatie met politie en justitie. Samen zoeken we naar geschikte dagbesteding of werk en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen we met arbeidsre-integratie. In overleg met de cliënt roepen we waar nodig de hulp in van de schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie. Door mensen onderdak te geven ontkomen ze aan de stress van het straatleven. Hierdoor neemt uiteindelijk het gebruik van drugs en drank af en worden minder strafbare feiten gepleegd. Wij geloven in de kracht van onze cliënten en spreken deze kracht aan. Hierdoor worden onze cliënten zelfredzamer. Dit leidt tot het voorkomen van dakloosheid, een afname van overlast en een vermindering van criminaliteit. Kees: "Ik heb veel gestolen om rond te kunnen komen en drugs te kopen. Ik had ook altijd ruzie met de politie, ze moesten altijd mij hebben. Bij Domus heb ik weer wat rust gevonden, ze helpen me met de aanpak van mijn verslaving en om overzicht te krijgen in de vele boetes." Effect: Intensieve complexe zorg gericht op herstelondersteuning. Duur: Langdurige 24 uurs begeleiding. Aanmelden: via Wij040 of centrale aanmelding maatschappelijke opvang; via de gemeente(loket) of bij de maatschappelijke opvang. Locatie: Domus de Dommel

Leger des Heils werkt volgens de krachtige basismethodiek Herstelwerk van Judith Wolf UMC. Samen met de cliënt nemen we stap voor stap leefgebieden onder de loep: woonvaardigheden, financiën en burgerzaken, psychische gezondheid, verslavingsproblemen en omgaan met justitie.

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die naast psychische problemen ook kampen met een ernstige verslaving. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en er worden individuele afspraken gemaakt over middelengebruik. Cliënten krijgen een persoonlijk begeleider waarmee ze samen aan de slag gaan op leefgebieden als verslaving, geestelijke gezondheid en de relatie met politie en justitie. Samen zoeken we naar geschikte dagbesteding of werk en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen we met arbeidsre-integratie. In overleg met de cliënt roepen we waar nodig de hulp in van de schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie. Door mensen onderdak te geven ontkomen ze aan de stress van het straatleven. Hierdoor neemt uiteindelijk het gebruik van drugs en drank af en worden minder strafbare feiten gepleegd. Wij geloven in de kracht van onze cliënten en spreken deze kracht aan. Hierdoor worden onze cliënten zelfredzamer. Dit leidt tot het voorkomen van dakloosheid, een afname van overlast en een vermindering van criminaliteit.

Laatst bijgewerkt: 22-03-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   42A03 Vervoer Jeugd

Doel

Vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling.

Omschrijving

Het betreft hier vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling, wat alleen kan worden toegekend als aanvulling op één van deze producten. Vervoer wordt alleen ingezet als na gesprek met de inwoner en het netwerk is gebleken dat deze zelf echt niet in staat zijn het vervoer te organiseren. De dienstverlener is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer.
Het aanbieden van beide vormen van mobiliteit is verplicht als er jeugdhulp wordt aangeboden. 

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   42A03 Vervoer Jeugd
Vestigingen   Visserstraat 11, 5612BS Eindhoven
Leefgebieden Vervoer
Specialisme Zelfstandig wonen, Hechtingsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornis, Psychose en Verstandelijke beperking
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Volwassenen (18 t/m 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Eindhoven (Visserstraat)
Visserstraat 11
5612BS Eindhoven
 Beschrijving
040 - 246 68 11
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving