Bekijk 104 diensten

 • aXnaga BV

  Solo Parallel Ouderschap

   Met verwijzing 
  Tijdens een echtscheiding kunnen emoties vaak hoog oplopen. Ouders zijn dan nog bezig met het verwerken van eigen emoties en minder met het vormgeven van hun ‘Nieuw...
 • Kies2coach

  KIES Gespecialiseerde ondersteuning aan kinderen en jong volwassenen van gescheiden ouders

   Met verwijzing 
  KIES staat ook voor Kinderen In Echtscheiding Situatie. Kinderen en ouders in scheidingssituatie zijn dat gevoel om binnen hun eigen mogelijkheden keuzes te kunnen maken nogal...
 • Mutsaersstichting.

  Diagnostiek

   Met verwijzing 
  Diagnostiek heeft betrekking op informatieverwerving en -verwerking om een stoornis of probleem te kunnen vaststellen en te beoordelen of er wel of geen behandeling nodig...
 • aXnaga BV

  Begeleide omgangsregeling

   Met verwijzing 
  Omgangsbegeleiding is een dienst die wij aanbieden aan ouders/verzorgers waar de niet verzorgende ouder (weer) in contact komt met zijn of haar kind(eren). Het kind staat centraal...
 • Impegno Nederland B.V.

  impegno

   Met verwijzing 
  impegno jeugd & gezin biedt individuele begeleiding, diagnostisch onderzoek, individuele behandeling en gezinsondersteuning. Daarnaast bieden wij het traject...
 • Expertise Bureau OKJ

  Zelfstandig leven volwassenen (middel)

   Met verwijzing 
  Volwassenen die door de aard van hun beperking af en toe niet in staat zijn om zelfstandig te participeren en sturing nodig hebben om taken (opnieuw) aan te leren. De...
 • Eindhovens Psychologisch Instituut BV

  Zelfstandig leven Jeugd-individueel

   Met verwijzing 
  Individuele begeleiding gericht op onder andere het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige op de verschillende leefgebieden.  
 • Expertise Bureau OKJ

  Zelfstandig leven jeugd

   Met verwijzing 
  Het gaat hierbij om ondersteuning of begeleiding van jeugdigen. Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag. Er is sprake van beperkte zelfredzaamheid...
 • Expertise Bureau OKJ

  Zelfstandig leven (extra)

   Met verwijzing 
  Er is een onvoorziene situatie ontstaan gedurende de inzet van ZL middel of ZL zwaar waardoor het niet mogelijk is om regulier aan de doelen te werken.Daarom wordt dit product...
 • Kies2coach

  Ambulante Ondersteuning

   Met verwijzing 
  Kies2coach biedt ambulante begeleiding aansluitend op de hulpvraag van de cliënt. De klik is hierbij voor mij het belangrijkste. Ik onderschrijf en stimuleer de regie over...
 • aXnaga BV

  Begeleide omgang in- en na detentie

   Met verwijzing 
  Het aXiehuis verzorgt begeleide omgangsregelingen op locatie in de Penitentiaire Inrichtingen (PI). Het is naar onze mening belangrijk dat het kind en de ouder elkaar kunnen...
 • Stichting OOK begeleiding

  Zelfstandig leven jeugd - individueel (50J08)

   Met verwijzing 
  Er is sprake van complexe sociaal-emotionele problematiek en/of hoge prikkelgevoeligheid, waardoor de jeugdige absoluut niet in staat is om in een groep te...
 • Stichting OOK begeleiding

  Zelfstandig leven 1 - middel (10A38)

   Met verwijzing 
  De cliënt heeft beperkingen, soms op meerdere leefgebieden, ten gevolge van psychiatrische/psychische/psychosociale problematiek, en/of (lichte) verstandelijke beperking,...
 • aXnaga BV

  Begeleiding Arabisch sprekende ouders in (v)echtscheiding

   Met verwijzing 
  Als één van de eerste binnen deze zorgsector biedt het aXiehuis al haar diensten aan voor begeleiding van Arabisch sprekende gezinnen in een (v)echtscheiding. Deze...
 • Mutsaersstichting.

  24-uurs leefgroep zwaar

   Met verwijzing 
  Wat is het: Op het moment dat ambulante en deeltijd hulpverlening niet meer afdoende is, kan gekozen worden voor een klinische opname. Dit kan zowel op een open...