Bekijk 55 diensten

 • Auti-Synergie

  Zelfstandig leven Jeugd - Individueel

    Met verwijzing
  Er is sprake van complexe sociaal-emotionele problematiek en/of hoge prikkelgevoeligheid, waardoor de jeugdige absoluut niet in staat is om in een groep te functioneren. Er is...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • SWZ

  Logeren Jeugd

    Met verwijzing
  Het is fijn dat je kind thuis kan wonen, maar soms is de zorg heel zwaar. Logeeropvang is een uitstekend middel om een gezin een poosje te ontlasten. SWZ heeft in Son en Breugel...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Face to Face thuisbegeleiding

  Zelfstandig leven Jeugd - individueel

    Met verwijzing
  Face to Face thuisbegeleiding biedt ondersteuning aan cliënten waarbij sprake is van een complexe problematiek. Er zijn problemen op sociaal-emotioneel gebied en communicatie....
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • GewoonUNIEK

  MatriXcoaching

    Met verwijzing
  Kortdurend traject om van angsten en trauma's af te komen. Werkt ook voor het leegmaken van een vol hoofd.De matriXmethode werkt door het werken met de 'beleving in het...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Astrid van Hoek

  Individuele begeleiding - 50J08

    Met verwijzing
  Ambulante begeleiding van de jeugdige, waarbij ook de ouders en het gezin betrokken worden. De begeleiding vindt meestal bij de cliënt thuis plaats en kan ook bij...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Stichting Bijzonder Jeugdwerk

  Jeugdhulp ambulant specialistisch opgroei- en opvoedproblematiek - 45J25 (middel)

    Met verwijzing
  Specialistische gezinsbehandeling Hulp aan huis bij opvoedingsvragen Bijzonder Jeugdwerk biedt specialistische gezinsbehandeling aan gezinnen met een kind of jongere tot 18...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • VIOZ

  Zelfstandig leven jeugd individueel

    Met verwijzing
  Intensieve individuele begeleiding aan jeugdige met psychiatrische problematiek. Waarbij de jeugdige niet in staat is om in een groep te functioneren ivm hoge prikkelgevoeligheid....
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Zorggroep 't Zicht BV

  Zorggroep 't zicht biedt beschermd wonen , individuele begeleiding en dagbesteding / leertrajecten.

    Met verwijzing
  Zorggroep 't zicht biedt beschermd wonen voor jeugd en voor volwassenen in een kloosterhuis, gezinshuis of een eigen appartement. Beschermd wonen kan bij ons vanuit onze visie van...
 • Combinatie Jeugdzorg

  Gezinshuizen

    Met verwijzing
  Gezinshuizen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, die om uiteenlopende redenen niet meer thuis of in een pleeggezin kunnen wonen. Er spelen problemen op...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • SZZ, Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

  Logeren outputgericht (vaste etmaalvergoeding)

    Met verwijzing
  Jeugdhulp: 1 Bieden van respijtzorg aan ouders van kinderen met gedragsproblematiek. 2 Aanleren vaardigheden en omgang met leeftijdgenoten 3 Verbeteren zelfbeeld / eigen...
 • Stichting OOK begeleiding

  Zelfstandig leven jeugd - individueel (50J08)

    Met verwijzing
  Er is sprake van complexe sociaal-emotionele problematiek en/of hoge prikkelgevoeligheid, waardoor de jeugdige absoluut niet in staat is om in een groep te...
 • Stichting OOK begeleiding

  Logeren (43A11)

    Met verwijzing
  Logeren wordt ingezet ter noodzakelijke ontlasting het gezin of gezins-systeem. Zo wordt gerealiseerd dat de jeugdige zo lang mogelijk in de thuissituatie kan blijven wonen. Het...
 • GewoonUNIEK

  BARS sessie

    Met verwijzing
  Over BARS: Al ziet het proces er in eerste instantie uit als een drukpunten of hoofdmassage, dit proces werkt anders dan dat… Het is een slim ontladingssysteem voor alle...
  Wachtlijst
  Geen
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • GewoonUNIEK

  Begeleiding Groep zwaar

    Met verwijzing
  We bieden activiteiten in groepsverband en ook één op één binnen een groep indien nodig.. Deze groepsactiviteiten vinden plaats op zaterdagen en in...
  Wachtlijst
  Geen
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • PGTB Zorgbureau

  (Ambulante) begeleiding Jeugd (middel/zwaar)

    Met verwijzing
  Individuele begeleiding en/of systeemgerichte begeleiding gericht op een positieve ''ik''-ontwikkeling van kind en jongvolwassenen en balans in het gezin. Er worden...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...