Gezinshuis
Gezinshuis Bij Ons
  Met verwijzing
Productcode:
43A04
Prijs:
€ 4.147,06 / stuks

Gezinshuis

Gezinshuis Bij Ons is een klein warm gezin waar in op dit moment maximaal vier kinderen opgenomen kunnen worden. gezinshuis 'Bij Ons' voldoet voor het toepassingsgebied het opvoeden van uithuis geplaatste jeugdigen in een gezinshuis, ISO 9001. Daarnaast beschikt het over het keurmerk voor gezinshuizen.

Wij als gezinshuisouders zorgen voor overzicht en voorspelbaarheid, continuïteit en de stabiliteit van het gezinsleven. De persoonlijke aandacht en de steun die de kinderen nodig hebben. Wij, ouders van het gezinshuis, zien initiatieven en geven bevestiging van hetgeen wat het kind doet of zegt. 

Kinderen ervaren wat er van ons en/of hen verwacht kan worden richting grootouders, buren of bijvoorbeeld de voetbalvereninging. Het leven in een gezinshuis lijkt op het leven dat het kind straks zal gaan leiden.

Kinderen die opgroeien ‘Bij Ons’ worden gestimuleerd om deel te nemen aan verschillende vormen van vrijetijdsbesteding. Hierbij kun je denken aan sport, een hobby of andere talenten. Kinderen geven hierin zelf aan waar hun interesses liggen. Wij als gezinshuisouders zullen hun eigen keuze aanmoedigen.

De plaatsing binnen een gezin geeft de mogelijkheden om mee te doen in de maatschappij, Dit is een vanzelfsprekend voordeel van gezinshuizen. Daarnaast laten we zien aan kinderen dat zij er mogen zijn.  Dat kinderen zich rustig kunnen overgeven aan spel maar tevens aan dingen die soms moeten (regels). Dat kinderen onbezorgd in het leven staan. Dat zij troost kunnen zoeken en dat zij hulp vragen. 

Wanneer kinderen weinig basisvertrouwen hebben kunnen we de ontwikkeling daarvan soms nog beïnvloeden. Het vereist speciale deskundigheid om dit proces op gang te brengen. Gezinshuis ‘Bij Ons’ biedt dit in de basis aan alle kinderen.


  Met verwijzing

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   43A04 Gezinshuis

Doelgroep

Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet.

Problematiek

De ontwikkeling en veiligheid van de jongere die in gevaar is gekomen vanwege de gezinssituatie. Er is gedwongen of vrijwillig tot een uithuisplaatsing besloten.

Er kan sprake zijn van complexe problematiek. De problematiek vraagt om professionele begeleiding. Door middel van een ‘gewoon’ leven in een gezin kan de jeugdige weer een basisgevoel van veiligheid ervaren en voldoende zelfvertrouwen en vaardigheden ontwikkelen om mee te doen in de maatschappij. 

Kenmerken behandeling

Een belangrijk kenmerk van een gezinshuis is het bieden van een normaal gezinsleven aan kinderen, waarbij het bieden van structuur, veiligheid en geborgenheid voorop staat.

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing
Productcode   43A04 Gezinshuis
Vestigingen   Kruisstraat 89, 5341HC Oss
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Gezin en opvoeden en Wonen
Specialisme Hechtingsproblematiek, Persoonlijkheidsstoornis en Verstandelijke beperking
Wachtlijst
Locatie ondersteuning
  Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Oss (Kruisstraat)
Kruisstraat 89
5341HC Oss
0649639410
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Routebeschrijving