Inburgering:
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
  Zonder verwijzing 

Inburgering:

Vluchtelingenwerk Zuid Nederland heeft een Inburgeringsvestiging in Eindhoven. Wij verzorgen inburgeringslessen, waarvan de vakken NT2, KNM en ONA onderdeel van zijn.

De cursisten krijgen 12 uur per week les bestaande uit 8 uren klassikaal les en 4 uren individuele taalondersteuning in het Open Leer Centrum (OLC). In het OLC worden cursisten ondersteund door taalvrijwilligers en krijgen individuele begeleiding of in kleine groepjes. Deze taalvrijwilligers worden begeleid door gecertificeerde docenten NT2. In de klas worden docenten ook door klassenassistenten ondersteund om zoveel mogelijk te kunnen differentiëren om binnen het lesprogramma zoveel mogelijk maatwerk te kunnen leveren.

Iedere cursist krijgt gedurende het inburgeringstraject een taalcoach aangewezen die buiten school op informele wijze met de cursist laagdrempelig taal aanbiedt. Dit kan o.a. door gesprekken te onderhouden met de cursist, activiteiten te ondernemen waarbij taal een middel is om de activiteit uit te voeren, met taal te oefenen of de onderdelen die nog extra aandacht verdienen, etc.

Sinds 2017 is het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen. Deze lessen worden uitgevoerd door gecertificeerde ONA-docenten en behelzen drie lesuren. Samen met vrijwillige arbeidscoaches worden cursisten begeleid in het bewustwordingsproces hoe in Nederland op een beste manier werk gezocht kan helpen in de klas en geven daarnaast één uur per week individuele ondersteuning aan de ONA-cursist.

Naast het vereiste onderdeel ONA, worden cursisten in hun arbeidstraject verder begeleid om samen met werkgevers een juiste leerwerkplek te vinden om uiteindelijk waar mogelijk duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt te realiseren. Ook al hebben ze het inburgeringsdiploma behaald.

Tijdens de inburgeringslessen zullen er ook buitenschools activiteiten worden georganiseerd om vluchtelingen en andere inburgeraars zoveel mogelijk kennis te laten maken met de Eindhovense gemeenschap.

Laatst bijgewerkt: 13-12-2018

  Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod 
  Zonder verwijzing 
Productcode
Vestigingen   VluchtelingenWerk Zuid-Nederland Kronehoefstraat 21, 5612HK Eindhoven
Leefgebieden
Specialisme
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Eindhoven (VluchtelingenWerk Zuid-Nederland)
  Hoofdvestiging
Kronehoefstraat 21
5612HK Eindhoven
 Beschrijving
040-2433010
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving