Individuele begeleiding - 50J08
Astrid van Hoek
  Met verwijzing 
Productcode:
50J08
Prijs:
€ 54 / uur

Individuele begeleiding - 50J08

Ambulante begeleiding van de jeugdige, waarbij ook de ouders en het gezin betrokken worden. De begeleiding vindt meestal bij de cliënt thuis plaats en kan ook bij mij in de praktijk plaats vinden. Samen met de jeugdige en/of de ouders kijk ik wat er speelt aan problemen en naar wat de cliënt nodig heeft om goed te kunnen functioneren en lekker in zijn vel te zitten. De begeleiding is hierbij gericht op het inzicht krijgen in zowel de problemen als de mogelijkheden die de jeugdige zelf heeft. Daarnaast kijken we samen wat de jeugdige van zijn omgeving nodig heeft. In de begeleiding ga ik vaak uit van een dubbelspoor; waarin kan de cliënt veranderen en wat kan er veranderen in de omgeving. Samenwerken en samen kijken naar de positieve bedoelingen van ouders en kind(-eren) liggen ten grondslag aan het bereiken van de doelen.

Astrid van Hoek is gespecialiseerd in begeleiding van gezinnen waarbij sprake is van doofheid/slechthorendheid, autisme, een taalontwikkelingsstoornis.

Aan de hand van de hulpvraag kijk ik samen met de jeugdige en de ouders naar wat er speelt. Waar loop je tegen aan èn wat gaat er goed? Ik kan diverse methodieken inzetten en kijk samen met de cliënt en de ouders wat het beste past bij de hulpvraag. Ik werk hierbij veelal oplossingsgericht: hierbij kijken we samen naar wat er goed gaat en hoe dit ook in de probleemsituatie kan worden ingezet. Ik maak daarbij soms gebruik van video-opnames. Als het wenselijk is ga ik soms met de cliënt wat dieper op de problemen in en kijken we samen waar de problemen vandaan komen, wat de rol van de cliënt is en wat helpt om de problemen te voorkomen. Het netwerk van het gezin kan hier ook bij betrokken worden. Daarnaast geef ik praktische tips, bijvoorbeeld op het gebied van structuur aanbrengen, visualiseren in de communicatie en geef ik soms opdrachten om echt in beweging te komen.

Kijk voor beschrijving van de methodieken op de website

Laatst bijgewerkt: 26-04-2019

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   50J08 Zelfstandig leven Jeugd - individueel

Doel

Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet.

Problematiek

Er is sprake van beperkte zelfredzaamheid en klachten ten gevolge van psychische problematiek, en/of beperkte ontwikkelingsachterstand, en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De jeugdige en/of het gezin heeft moeite bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie over het dagelijks leven. Er is gespecialiseerde ondersteuning nodig, mogelijk op meerdere levensdomeinen. Ouders/verzorgers en/of het netwerk heeft beperkte mogelijkheden om ondersteuning te bieden. De verhouding draagkracht – draaglast van de jeugdige en/of ouders is niet in balans.
De aard en ernst van de problematiek is zodanig dat er boven gebruikelijke zorg nodig is, zoals gedefinieerd in de lokale (gemeentelijke) regelgeving. Daarnaast vraagt de aard van de problematiek specifiek om begeleiding in een individuele setting.

Kenmerken begeleiding

Individuele begeleiding gericht op:

  • het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige op de verschillende leefgebieden;
  • het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het dagelijks leven (denk aan: hulp bij plannen van activiteiten; hulp bij het zich aan regels/afspraken houden, hulp bij dagelijkse routine);
  • het ondersteunen bij praktische vaardigheden/handelingen ter vergroting van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het gezin (denk aan: hulp bij het uitvoeren van geleerde vaardigheden, hulp bij uitvoeren of indien nodig overnemen van taken/activiteiten);
  • gedragsverandering en/of het stimuleren van het probleemoplossend vermogen.
  • het bieden van toezicht (toezicht op- en het aansturen van gedrag thuis of elders, bijv. op school);

Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door langdurig oefenen en trainen zodat deze vaardigheden of nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij het kind en/of gezin. De begeleiding vindt zo veel als mogelijk in de directe leefomgeving van de jeugdige plaats; thuis of op school. Sociale interactie in een groep als instrument vormt geen toegevoegde waarde.
Individuele begeleiding wordt alleen ingezet als er sprake is van boven gebruikelijke zorg. Wanneer er sprake is van gebruikelijke dan wel boven gebruikelijke zorg en het maximaal aantal uren dat kan worden toegekend, is gedefinieerd in de lokale (gemeentelijke) regelgeving.

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   50J08 Zelfstandig leven Jeugd - individueel
Vestigingen   Spoordonkseweg 45, 5688KB Oirschot
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Huiselijke relaties en sociale contacten en Gezin en opvoeden
Specialisme Autisme, Hechtingsproblematiek, Opvoeden, Zintuiglijke beperking en Echtscheiding
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Thuis/ambulant

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Oirschot (Spoordonkseweg)
Spoordonkseweg 45
5688KB Oirschot
 Beschrijving
0640375704
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving