Individuele begeleiding Jeugd
Zorgboerderij 'de Vennekuus'
 Met verwijzing 
Productcode
50ZLI
Locatie
Wintelre

Zorgboerderij 'de Vennekuus'

"de Vennekuus" een varkenshouderij in combinatie met zorg voor kinderen van 4 t/m 14 jaar licht verstandelijk beperkt, ad(h)d en/of ASS en kinderen die behoefte hebben aan ruimte, structuur en duidelijkheid.

Bedrijfsprofiel

Individuele begeleiding Jeugd

Uitgebreide omschrijving

"de Vennekuus" biedt begeleiding die gericht is op één op één zorg voor kinderen van 4 t/m 14 jaar. De één op één begeleiding vindt zowel tijdens de reguliere openingstijden als buiten deze tijden om plaats. Dagen en tijden graag afstemmen met de zorgboer(in). 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

"de Vennekuus" ondersteunt bij of oefent met vaardigheden of handelingen; bij of oefent met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie, of; het overnemen van toezicht op het kind. "de Vennekuus" biedt individuele begeleiding waarbij specifieke kennis noodzakelijk is vanwege psychische stoornis in combinatie met beperkingen in de sociale redzaamheid. De hulpverlening wordt uitgevoerd door hulpverleners met specifieke kennis en ervaring op hbo-niveau en zijn in het bezit van BHV/medicatie aanreiking.

Laatst bijgewerkt: 24-11-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 50ZLI Zelfstandig leven Jeugd - individueel

Doelgroep:
Jeugd 0-18 jaar (zoals gespecificeerd in de Jeugdwet)

Problematiek:
De jeugdige en het gezin kampen met complexe en meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden in het opvoeden en opgroeien. De jeugdige is beperkt zelfredzaam en heeft klachten door psychische problematiek en/of een ontwikkelingsachterstand, en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De ontwikkeling wordt bedreigd. Er is gespecialiseerde ondersteuning nodig, mogelijk op meerdere levensdomeinen. Ouders/verzorgers en/of het netwerk heeft beperkte mogelijkheden om ondersteuning te bieden. De aard en ernst van de problematiek vraagt specifiek om begeleiding in een individuele setting. Het doel hierbij is: Het bieden van individuele begeleiding gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en gedragsverandering

Kenmerken:
• Stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige op de verschillende leefgebieden.
• Stimuleren van gedragsverandering en/of het stimuleren van het probleemoplossend vermogen. 
• Het begeleiden van de jeugdige en het gezin bij complexe opvoed- en opgroeivraagstukken. 
• Het versterken van zelfcontrole, zelfvertrouwen, zelfbeeld, etc. 
• Het begeleiden van de jeugdige en zijn gezinssysteem in het toepassen, oefenen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag voor uitvoering van en/of regievoering over algemeen dagelijkse handelingen. Tijdens evaluatiemomenten wordt in overleg met het gemeentelijk toegangsteam bepaald wanneer kan worden afgeschaald naar het gemeentelijk toegangsteam of naar begeleiding individueel licht. 
• De begeleiding is bedoeld voor de jeugdige en zijn gezinssysteem, voor wie gestelde doelen als gevolg van een ernstig gebrek aan zelfredzaamheid en/of regieverlies in het opgroeien en opvoeden niet zelfstandig haalbaar zijn en de ondersteuning daarin vanuit het gezin en eigen netwerk niet toereikend is. 
• De begeleiding vindt zo veel als mogelijk in de directe leefomgeving van de jeugdige plaats: thuis of op school.    
 

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
50ZLI Zelfstandig leven Jeugd - individueel
Vestigingen Bijsterveld 2, 5513NN Wintelre
Zorgsoorten Begeleiding (jeugd)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Gezin en opvoeden en Huiselijke relaties en sociale contacten
Specialisme AD(H)D, Autisme, Hechtingsproblematiek en Verstandelijke beperking
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 18 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Wintelre 
Bijsterveld 2, 5513NN Wintelre
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: