Vergelijk 216 diensten voor hulp bij inkomen, administratie en schulden

 • Nood- en crisisbedden						in Eindhoven

  Nood- en crisisbedden

  Zonder verwijzing

  In sommige situaties is directe en spoedeisende hulp nodig. In die gevallen zijn er nood- en crisisbedden beschikbaar. Bij een noodbed wordt een slaapplek en een maaltijd geregeld en kan gebruik gemaakt worden van een douchegelegenheid. Als...

 • Integratie en Participatie						in Eindhoven

  Integratie en participatie

  Zonder verwijzing

  Vluchtelingen worden na hun verblijf in de centrale opvang, door maatschappelijk begeleiders bijgestaan bij de integratie in hun nieuwe gemeente. Het doel van de begeleiding is dat de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van alle...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • schuldhulp maatje						in Eindhoven

  Schuldhulp maatje

  Zonder verwijzing

  Schuldhulpmaatje helpt! Voorkom dat het erger wordt en vraag zo snel mogelijk hulp. Een deskundige en betrouwbare vrijwilliger helpt je graag weer op weg met je geldzaken. Dan krijg je weer rust. En de hulp is gratis.

 • Vrijwilligers uit het bedrijfsleven voor stichtingen, verenigingen en scholen						in Eindhoven

  Vrijwilligers uit het bedrijfsleven voor stichtingen, verenigingen en scholen

  Zonder verwijzing

  Samen voor Eindhoven zet vrijwilligers uit het bedrijfsleven in voor stichtingen, verenigingen en scholen met een wens. Dit kan kennis en expertise zijn, coaching of helpende handen voor een klus of een sociale activiteit.

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • Huishoudboekje						in Eindhoven

  Huishoudboekje

  Zonder verwijzing

  Huishoudboekje is een online hulpmiddel om inzicht te krijgen in je financiële situatie. Wij hebben vrijwilligers opgeleid tot invulhulp voor huishoudboekje. Deze invulhulpen helpen bewoners met hun...

  Aangeboden in
  Woensel Zuidwest
 • Bestuurlijk advies						in Eindhoven

  Bestuurlijk advies

  Zonder verwijzing

  SupportPunt ondersteunt nieuwe en bestaande non-profit initiatieven in Eindhoven met advies over bestuur en organisatie. Het economische klimaat is lastig en veel non-profit organisaties hebben het moeilijk. Dan is het prettig om met...

 • Dagopvang voor dak- en thuislozen Dienstencentrum Eindhoven						in Eindhoven

  Dagopvang voor dak- en thuislozen dienstencentrum eindhoven

  Zonder verwijzing

  Dak- en thuisloze mensen kunnen overdag terecht bij het dienstencentrum. Er is warmte en gezelligheid en contact tussen bezoekers en hulpverleners. Door de laagdrempeligheid van de dagopvang is het een vindplaats voor kwetsbare, zorg...

  Aangeboden in
  Woensel Zuidoost
 • Trainingsaanbod Schuldhulpverlening en Preventie						in Eindhoven

  Trainingsaanbod schuldhulpverlening en preventie

  Zonder verwijzing

  Om te voorkomen dat mensen in de schulden komen of dat schulden verder toenemen, biedt Lumens diverse trainingen aan, zowel voor inwoners als voor professionals. De trainingen geven mensen inzicht in hun financiële situatie en bieden...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • Groepsmodules						in Eindhoven

  Groepsmodules

  Zonder verwijzing

  Vluchtelingen in Eindhoven kunnen deelnemen aan diverse groepsmodules (voorlichtingen en workshops) bij VluchtelingenWerk. De groepsmodules hebben als doel de participatie en integratie van vluchtelingen te bevorderen en hun zelfredzaamheid...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • inloop spreek uur						in Eindhoven

  Inloop spreek uur

  Zonder verwijzing

  Elke maandag en donderdag houden wij een inloop spreek uur. Mocht je vragen hebben rond om je administratie, financiën, opvoed vragen of welke vraag dan ook dan helpen wij je graag. elke maandag en donderdag van 13.00-15.00

 • Open Inloop						in Eindhoven

  Open inloop

  Zonder verwijzing

  Iedere dinsdagochtend hebben we van 10 tot 12 uur onze open inloop. Tijdens deze inloop kunt u bij ons terecht met u vragen of ideeen. Wij kunnen met u meekijken bij moeilijke brieven, het ondersteunen in het contact met instanties bv...

  Aangeboden in
  Woensel Zuidwest
 • Zelfhulpgroep Narcotics Anonymous (N.A.) Eindhoven						in Eindhoven

  Zelfhulpgroep narcotics anonymous (n.a.) eindhoven

  Zonder verwijzing

  De zelfhulp groep N.A. is gericht op mensen die willen stoppen met drugsgebruik. Zij willen wij graag samen onze ervaringen delen met lotgenoten tijdens de wekelijkse bijeenkomsten, stoppen met drugs en leren hoe men een clean leven leidt...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • Vertrouwenspersonen (Elkaar helpen)						in Eindhoven

  Vertrouwenspersonen (elkaar helpen)

  Zonder verwijzing

  Heeft u behoefte aan een luitsterend oor of heeft u een hulpvraag? De vertrouwenspersoon van stichting Ik Wil is eenvrijwilliger die is opgeleid om naar de ander te kunnen luisteren. En is geen hulpverlener. Bij deze vertrouwenspersoon kunt...

  Aangeboden in
  Woensel Zuidwest
 • Cliëntondersteuning						in Eindhoven

  Cliëntondersteuning

  Zonder verwijzing

  Cliëntondersteuning op alle levensdomeinen. Tevens informatie en advies over verstandelijke handicap, WLZ, WMO, Jeugdwet, woonvormen, zorgaanbod, zorgverlening, Zorgzwaarte, vrijetijdsbesteding, daginvulling.

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • Sociaal Raadsliedenwerk						in Eindhoven

  Sociaal raadsliedenwerk

  Zonder verwijzing

  Sociaal Raadslieden zijn deskundig op het gebied van wetten, regelingen en voorzieningen. Sociaal raadslieden geven informatie en sociaaljuridisch advies. Ze zijn onafhankelijk en vertellen in vertrouwen waar je recht op hebt en helpen je...

  Aangeboden in
  Alle wijken