Integratie en Participatie
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
  Zonder verwijzing 

Integratie en Participatie

Vluchtelingen worden na hun verblijf in de centrale opvang, door maatschappelijk begeleiders bijgestaan bij de integratie in hun nieuwe gemeente. Het doel van de begeleiding is dat de vluchteling leert zelfstandig gebruik te maken van alle voorzieningen, in staat is daarin zelf keuzes te maken en uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente kan opbouwen als volwaardig participerend burger. In overleg met de gemeente – als opdrachtgever en financier - wordt bepaald hoe lang de maatschappelijke begeleiding duurt en wat deze precies inhoudt. Binnen de gemeente Eindhoven krijgen de statushouders een traject van negen maanden aangeboden. De lengte van de begeleiding kan wel per vluchteling variëren, afhankelijk van zijn of haar persoonlijke situatie en vaardigheden.

De maatschappelijke begeleiding kan uit de volgende onderdelen bestaan - deze indeling is gebaseerd op de afspraken tussen Ministerie van SZW en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) op basis van het Bestuursakkoord.

  1. Praktische hulp (coaching vestiging, deze duurt drie maanden) Al voor de verhuizing krijgt men hulp bij praktische zaken, zoals het tekenen van het huurcontract, het inschrijven bij de gemeente en het afsluiten van (zorg)verzekeringen. Rond de verhuizing wordt gecontroleerd of de huur- en zorgtoeslagen en eventueel het kindgebonden budget correct zijn aangevraagd. Na de vestiging maakt de vluchteling samen met de maatschappelijk begeleider kennis met de nieuwe woonplaats en de lokale voorzieningen. De vluchteling meldt zich aan bij de relevante instanties, zoals een huisarts, een school voor de kinderen en indien nodig de voedselbank en oriënteert zich op de rechten en plichten in de Nederlandse samenleving.
  2. Hulp bij start inburgering naast de praktische zaken en de eerste kennismaking met de nieuwe woonplaats, hebben veel vluchtelingen behoefte aan informatie over de inburgering. Binnen de maatschappelijke begeleiding wordt informatie over de inburgeringsplicht, het inburgeringstraject en het aanbod aan cursussen in de regio (waaronder het aanbod van VluchtelingenWerk) gegeven. Ook kan hulp geboden worden bij het aanvragen van de DUO-lening, vrijstelling, verlenging of ontheffing van de inburgeringsplicht.
  3. Stimuleren van participatie en integratie De maatschappelijke begeleiding is er op gericht de participatie en integratie van vluchtelingen te bevorderen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van het sociale netwerk en de zelfredzaamheid van de vluchteling, zodat zij snel zelfstandig kunnen werken aan hun nieuwe toekomst. Dit wordt gedaan door vluchtelingen mee te laten doen aan groepsmodules en hen aan te melden bij sportvereningen. In samenwerking met Wij- Eindhoven, krijgen vluchtelingen ook coaching bij de inrichting van de eigen toekomst, dus richting vrijwilligerswerk, beroepsopleiding of betaald werk. We noemen deze fase coaching integratie, deze duurt gemiddeld zes maanden.
Laatst bijgewerkt: 13-12-2018

  Zonder verwijzing 

Specificaties

Soort aanbod 
  Zonder verwijzing 
Productcode
Vestigingen   VluchtelingenWerk Zuid-Nederland Kronehoefstraat 21, 5612HK Eindhoven
Leefgebieden Werk, Wonen, Leren, Geld, Huiselijke relaties en sociale contacten, Dagelijkse activiteiten en meedoen en Zingeving
Specialisme
Wachtlijst
Locatie ondersteuning
  Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Eindhoven (VluchtelingenWerk Zuid-Nederland)
  Hoofdvestiging
Kronehoefstraat 21
5612HK Eindhoven
 Beschrijving
040-2433010
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving