Jongerencoaching
Jongerencentrum Pitstop
  Zonder verwijzing 
Locatie
Eindhoven

Jongerencentrum Pitstop

Stichting Pitstop Jongerencentrum Eindhoven heeft tot doel om,activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van jongeren te organiseren, ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins.

Bedrijfsprofiel

Jongerencoaching

We bouwen een vertrouwensrelatie op met jongeren en daarbinnen helpen we hen met grote en kleine vragen. Dit doen we zowel individueel als in groepsverband. Zo kun je bij ons terecht om samen een organisatie te bellen om iets te regelen, het schrijven en opstellen van een sollicitatiebrief of het aanvragen van een studiefinanciering. Daarnaast kunnen we aanvullende ondersteuning bieden aan jongeren die al in een hulpverleningstraject zitten.
Uit ervaring blijkt dat jongeren vaak op meerdere leefgebieden problemen ervaren. Door onze preventieve inzet en coaching op maat worden jongeren geholpen voordat de problemen escaleren en ze gebruik moeten maken van de (vaak dure) specialistische zorg. “Voorkomen is beter dan genezen” is in dit geval een spreuk die van toepassing is. We ondersteunen en begeleiden jongeren die worstelen met zaken zoals bijvoorbeeld school, werk en inkomen, financiën, huisvesting en sociale- of psychische problemen.
Onze jongerenwerkers zijn agogisch geschoold en kunnen goed omgaan met de coaching behoefte van zowel groepen als individuele jongeren. We stemmen af met betrokkenen uit het sociale netwerken en/of verwijzen daar waar nodig door naar hulpverleningsorganisaties.

Empowerment
Bij alle werkzaamheden van het jongerenwerk speelt ‘empowerment’ een belangrijke rol. Empowerment houdt in dat we jongeren op een positieve manier stimuleren om te ontdekken waar hun sterke punten (talenten) liggen. Vervolgens krijgen zij de hulp en kans om dit talenten verder te ontwikkelen. Door de nadruk te leggen op wat zij wél kunnen in plaats van op wat ze minder goed kunnen, groeit het zelfvertrouwen en worden zij geprikkeld om zich in te spannen, verder te leren en initiatieven te nemen. Zo kunnen zij uitgroeien tot jongeren die een volwaardige plek innemen in onze maatschappij.

Kleurenkaart
Om de groei van jongeren te meten en te monitoren maken we gebruik van de eerdergenoemde Kleurenkaart© van Jan Schellekens. Het jongerenwerk brengt (groepen) jongeren al jaren in beeld, onder andere via doelgroepanalyses. Jongeren met historisch bepaalde en overgedragen problemen en achterstellingen, zoals slechte scholing, slechte gezinssituatie, middelengebruik: drank en drugs worden gecategoriseerd als “risicojongere”. Daar is inzet op nodig door de jongerenwerker.
 

Laatst bijgewerkt: 07-10-2020

  Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod
  Zonder verwijzing 
Productcode
Vestigingen   Jongerencentrum Pitstop Grand Combin 2, 5624NM Eindhoven
Zorgsoorten
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Huishouden, Gezin en opvoeden, Werk, Wonen, Leren, Geld, Lichamelijke gezondheid, Persoonlijke verzorging, Huiselijke relaties en sociale contacten, Dagelijkse activiteiten en meedoen, Politie en justitie, Alcohol en Zingeving
Specialisme
Wachtlijst
  Geen
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie, Thuis/ambulant en Online hulp/voorlichting

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Noord

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Eindhoven 
  Hoofdvestiging
Jongerencentrum Pitstop
Grand Combin 2, 5624NM Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.