KIES-coaching
aXnaga BV
 Met verwijzing 
Productcode
50ZLI
Locaties
Heerlen, Eindhoven, Weert meer...

aXnaga BV

Het aXiehuis (onderdeel van aXnaga B.V.) is gespecialiseerd in het ondersteunen van ouders en hun kinderen, die in een (v)echtscheiding zitten.     .

Bedrijfsprofiel

KIES-coaching

Uitgebreide omschrijving

Wat is KIES?                             

KIES is een training voor kinderen in echtscheidingssituaties. In 5 sessies worden verschillende thema’s besproken waar kinderen tegenaan kunnen lopen. Er is ruimte voor elke individuele situatie. Daarnaast wordt ook de kracht van de groep ingezet doordat kinderen luisteren naar elkaars verhalen, elkaar hulp kunnen bieden en weten dat ze niet de enige zijn.

Ouders vormen het hoofdsysteem van een kind. Wij vinden het dan belangrijk dat ouders worden meegenomen in deze training. Na de 5 sessies krijgt elke ouder een terugkoppeling op maat over het verloop van de training. Dat wil zeggen dat er wordt gekozen voor een vorm die het meest van toepassing is op de gezinssituatie. Dit kan in een gesprek met de ouder en de coach of in een andere op maat gemaakte vorm. Het op deze wijze ouders meenemen binnen de KIES training, maakt onze traing uniek in deze regio!


KIES-individueel 

Naast de KIES-training verzorgt het aXiehuis ook individuele KIES-gesprekken met kinderen. Op deze wijze kan er met het kind (nog) dieper gekeken worden naar wat hij/zij heeft ervaren en nog ervaart als gevolg van de scheiding van zijn/haar ouders. Tevens zal de Kinder- & KIES-coach ook mogelijk andere zaken die bij het kind spelen meenemen tijdens deze gespreken. Op deze wijze wordt er breder gekeken dan alleen de scheiding van ouders. Na de individuele gesprekken met het kind vindt er altijd een terugkoppeling plaats naar ouders. Deze terugkoppeling wordt eerst afgestemd tussen het kind en de Kinder- & KIES-coach. Naar aanleiding van deze terugkoppeling wordt bekeken of er ook driegesprekken worden ingeregeld tussen het kind & vader en/of tussen het kind & moeder, begeleid door de Kinder- & KIES-coach.

 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Na intakes met beide ouders wordt er een contract opgesteld waarin alle afspraken staan verwoord.

Gesprekken met kinderen voor de indivduele KIES-coaching duren 1 uur en vinden normaliter 1 x per week plaats.

Individuele KIES-coaching wordt meestal gecombineerd met kindercoaching, daar een echtscheidingsituatie vaker niet het enige is wat speelt.

 

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 50ZLI Zelfstandig leven Jeugd - individueel

Doelgroep:
Jeugd 0-18 jaar (zoals gespecificeerd in de Jeugdwet)

Problematiek:
De jeugdige en het gezin kampen met complexe en meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden in het opvoeden en opgroeien. De jeugdige is beperkt zelfredzaam en heeft klachten door psychische problematiek en/of een ontwikkelingsachterstand, en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De ontwikkeling wordt bedreigd. Er is gespecialiseerde ondersteuning nodig, mogelijk op meerdere levensdomeinen. Ouders/verzorgers en/of het netwerk heeft beperkte mogelijkheden om ondersteuning te bieden. De aard en ernst van de problematiek vraagt specifiek om begeleiding in een individuele setting. Het doel hierbij is: Het bieden van individuele begeleiding gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en gedragsverandering

Kenmerken:
• Stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige op de verschillende leefgebieden.
• Stimuleren van gedragsverandering en/of het stimuleren van het probleemoplossend vermogen. 
• Het begeleiden van de jeugdige en het gezin bij complexe opvoed- en opgroeivraagstukken. 
• Het versterken van zelfcontrole, zelfvertrouwen, zelfbeeld, etc. 
• Het begeleiden van de jeugdige en zijn gezinssysteem in het toepassen, oefenen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag voor uitvoering van en/of regievoering over algemeen dagelijkse handelingen. Tijdens evaluatiemomenten wordt in overleg met het gemeentelijk toegangsteam bepaald wanneer kan worden afgeschaald naar het gemeentelijk toegangsteam of naar begeleiding individueel licht. 
• De begeleiding is bedoeld voor de jeugdige en zijn gezinssysteem, voor wie gestelde doelen als gevolg van een ernstig gebrek aan zelfredzaamheid en/of regieverlies in het opgroeien en opvoeden niet zelfstandig haalbaar zijn en de ondersteuning daarin vanuit het gezin en eigen netwerk niet toereikend is. 
• De begeleiding vindt zo veel als mogelijk in de directe leefomgeving van de jeugdige plaats: thuis of op school.    
 

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
50ZLI Zelfstandig leven Jeugd - individueel
Vestigingen
  • aXiehuis Heerlen Akerstraat 65-A, 6411GX Heerlen
  • aXiehuis Eindhoven Noord Brabantlaan 303, 5657GB Eindhoven
  • aXiehuis Weert Beekstraat 54, 6001GJ Weert
  • aXiehuis Maastricht Becanusstraat 15, 6216BX Maastricht
  • aXiehuis Sittard-Geleen Geleenbeeklaan 2, 6166GR Geleen
  • 0 meer...
  • 0 minder...
Zorgsoorten Begeleiding (jeugd)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Gezin en opvoeden en Huiselijke relaties en sociale contacten
Specialisme Echtscheiding en Hechtingsproblematiek
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 18 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Heerlen 
aXiehuis Heerlen
Akerstraat 65-A, 6411GX Heerlen
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Eindhoven 
aXiehuis Eindhoven
Noord Brabantlaan 303, 5657GB Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Weert 
 Nevenvestiging
aXiehuis Weert
Beekstraat 54, 6001GJ Weert
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Maastricht 
 Nevenvestiging
aXiehuis Maastricht
Becanusstraat 15, 6216BX Maastricht
Bereikbaar: werkdagen
Geleen 
 Nevenvestiging
aXiehuis Sittard-Geleen
Geleenbeeklaan 2, 6166GR Geleen
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: