KIES Gespecialiseerde ondersteuning aan kinderen en jong volwassenen van gescheiden ouders
Kies2coach
 Met verwijzing 
Productcode
50ZLI
Locatie
Eindhoven

Kies2coach

Kies2coach biedt echtscheidingshulpverlening in de breedste zin van het woord; *KIES individuele begeleiding aan kinderen en ouders * KIES speel-praatgroep kinderen * Omgangsbegeleiding; begeleiding v/h contact tussen kind en ouder

Bedrijfsprofiel

KIES Gespecialiseerde ondersteuning aan kinderen en jong volwassenen van gescheiden ouders

Uitgebreide omschrijving

KIES staat ook voor Kinderen In Echtscheiding Situatie.
Kinderen en ouders in scheidingssituatie zijn dat gevoel om binnen hun eigen mogelijkheden keuzes te kunnen maken nogal eens kwijt. Binnen het begeleidingsaanbod van KIES staat daarom coaching centraal. Er wordt hulp geboden door tijdelijk ‘mee te lopen’. De programma’s van KIES
zijn getoetst en hebben zich bewezen in de praktijk en/of door de Universiteit van Utrecht.

Naast de individuele coaching geef ik ook KIES bijeenkomsten in groepsverband.

De KIESgroep is een spel en praatgroep voor kinderen in het basisonderwijs groep 1 t/m 4 en 4 t/m 8 en voor jongeren in het middelbaar onderwijs.

Als KIES-coach ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van Kinderen In een Echtscheiding Situatie (KIES). Voor alle kinderen is 't een verdrietige en moeilijke situatie wanneer hun ouders uit elkaar gaan. Het is dan fijn om met iemand je gevoelens te kunnen delen. Dat kan door er over te praten. Soms is dat voor kinderen lastig. Door oefeningen, spel, tekenen en knutselen ontdekken de kinderen hoe ze met de situatie kunnen geeft een stem aan het kind en slaat een bruggetje in de communicatie tussen kind-ouder en kind-ouder en school bij scheiding.

KIES voor mij!
Is het individuele programma voor kinderen van 6 t/m 18 jaar. Het programma is kortdurend en gericht op het (beter) ontwikkelen van vaardigheden bij het kind waardoor hij/zij beter met de situatie kan omgaan.

Kies2coach biedt met KIES voor het jonge kind (gr 1 t/m 4) en KIES voor mij! (gr 4 t/m 8) extra individuele ondersteuning en coaching aan kinderen en hun ouders.

KIES omgangsbegeleiding;
Is hulp voor kind en ouder ten tijde van het regelen van de scheiding en opstellen van het oudersschapsplan of hulp wanneer de omgang niet goed loopt en ouders zich opnieuw moeten inspannen voor het realiseren van een nieuw ouderschapsplan.

De individuele KIES trajecten lopen via een beschikking. Ik heb contracten met de Gemeente Eindhoven (en omliggende gemeenten, Dommelvallei en Helmond). De groepstrajecten lever ik over het algemeen in samenwerking met de gemeente waar de training gegeven wordt. Deze kan op contactbasis gegeven worden maar meest gebruikt is via een subsidieregeling. De gemeente huurt mij dan in en ik organiseer de training van de werving tot het geven van de bijeenkomsten als ook de evaluatie. Wanneer de bijeenkomsten gesubsidieerd zijn zijn er voor de deelnemers geen kosten aan verbonden.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 50ZLI Zelfstandig leven Jeugd - individueel

Doelgroep:
Jeugd 0-18 jaar (zoals gespecificeerd in de Jeugdwet)

Problematiek:
De jeugdige en het gezin kampen met complexe en meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden in het opvoeden en opgroeien. De jeugdige is beperkt zelfredzaam en heeft klachten door psychische problematiek en/of een ontwikkelingsachterstand, en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De ontwikkeling wordt bedreigd. Er is gespecialiseerde ondersteuning nodig, mogelijk op meerdere levensdomeinen. Ouders/verzorgers en/of het netwerk heeft beperkte mogelijkheden om ondersteuning te bieden. De aard en ernst van de problematiek vraagt specifiek om begeleiding in een individuele setting. Het doel hierbij is: Het bieden van individuele begeleiding gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en gedragsverandering

Kenmerken:
• Stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige op de verschillende leefgebieden.
• Stimuleren van gedragsverandering en/of het stimuleren van het probleemoplossend vermogen. 
• Het begeleiden van de jeugdige en het gezin bij complexe opvoed- en opgroeivraagstukken. 
• Het versterken van zelfcontrole, zelfvertrouwen, zelfbeeld, etc. 
• Het begeleiden van de jeugdige en zijn gezinssysteem in het toepassen, oefenen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag voor uitvoering van en/of regievoering over algemeen dagelijkse handelingen. Tijdens evaluatiemomenten wordt in overleg met het gemeentelijk toegangsteam bepaald wanneer kan worden afgeschaald naar het gemeentelijk toegangsteam of naar begeleiding individueel licht. 
• De begeleiding is bedoeld voor de jeugdige en zijn gezinssysteem, voor wie gestelde doelen als gevolg van een ernstig gebrek aan zelfredzaamheid en/of regieverlies in het opgroeien en opvoeden niet zelfstandig haalbaar zijn en de ondersteuning daarin vanuit het gezin en eigen netwerk niet toereikend is. 
• De begeleiding vindt zo veel als mogelijk in de directe leefomgeving van de jeugdige plaats: thuis of op school.    
 

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
50ZLI Zelfstandig leven Jeugd - individueel
Vestigingen Noord Brabantlaan 303, 5657GB Eindhoven
Zorgsoorten Begeleiding (jeugd)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Gezin en opvoeden en Huiselijke relaties en sociale contacten
Specialisme Autisme, Echtscheiding, Hechtingsproblematiek en Opvoeden
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie, Thuis/ambulant en Online hulp/voorlichting

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 18 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Eindhoven 
 Hoofdvestiging
Noord Brabantlaan 303, 5657GB Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: