Bekijk 144 diensten

 • Stichting de Kunsterij

  Creatieve daginvulling voor mensen met een maatschappelijke afstand

  Zonder verwijzing
  Wij bieden in het wijkcentrum een werkgerelateerde daginvulling aan, voor mensen met een arbeids- of maatschappelijke afstand (deze mensen noemen wij monitoren). De rede voor de...
  Aangeboden in
  Strijp
 • Platform VG Zuidoost Brabant

  Begeleiding

  Zonder verwijzing
  Begeleiding op alle levensdomeinen. Tevens informatie en advies over verstandelijke handicap, WLZ, WMO, Jeugdwet, woonvormen, zorgaanbod, zorgverlening, Zorgzwaarte,...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • COC Eindhoven en regio

  Anders Roze

  Zonder verwijzing
  Anders Roze Eindhoven organiseert maandelijkse activiteiten op maat voor LHBTI-personen met een beperking. Je ontmoet andere mensen en doet samen leuke activiteiten,...
  Aangeboden in
  Centrum
 • Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting (NEOS)

  Beschermd wonen

  Met verwijzing
  Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen, die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen, ook niet met behulp van begeleiding. Er is behoefte...
  Aangeboden in
  Gestel en Centrum
 • Actief Zorg / Actief Huiszorg

  Advies en voorlichting

  Met verwijzing
  Het aanvragen van zorg is niet voor iedereen makkelijk. Wij helpen u graag om zo snel mogelijk duidelijk te krijgen op welke zorg u een beroep kunt doen.
 • SWZ

  Zelfstandig leven 1 (zwaar) Wmo

  Met verwijzing
  Zelfstandig wonen en zoveel mogelijk je eigen leven inrichten. Door je beperking is dat niet altijd even gemakkelijk. SWZ biedt gespecialiseerde begeleiding aan huis bij...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • SWZ

  Logeren Jeugd

  Met verwijzing
  Het is fijn dat je kind thuis kan wonen, maar soms is de zorg heel zwaar. Logeeropvang is een uitstekend middel om een gezin een poosje te ontlasten. SWZ heeft in Son en Breugel...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Thuiszorg Olympia B.V.

  Huishoudelijke Verzorging

  Met verwijzing
  Thuiszorg Olympia verleend de huishoudelijke ondersteuning op grond van een beschikking of indicatiebesluit van de gemeente Eindhoven. Onze kernwaarden zijn: persoonlijke...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • GGzE

  Zelfstandig leven 1 (middel) - 10A38

  Met verwijzing
  Ambulante begeleiding houdt in dat je woonbegeleiding krijgt in je thuissituatie. Als je het overzicht even kwijt bent en niet meer weet hoe je het thuis georganiseerd krijgt,...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Stichting Sint Annaklooster

  Respijtzorg en herstelzorg

  Met verwijzing
  Respijtzorg en herstelzorg wordt geboden aan mensen die dat, om wat voor reden dan ook, tijdelijk nodig hebben. De locaties In Via en Valkenhaeghe zijn een tijdelijk thuis voor...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Stichting Lunet zorg

  Individuele diagnostiek en behandeling. Logopedie

  Met verwijzing
  Doel - Het verbeteren van de vaardigheden of het aanpassen van de omgeving van het kind/ de jongere. Doelgroep - Kinderen en jongeren met een verstandelijke...
 • Stichting Lunet zorg

  Vervoer (aanvullend op het product dagbesteding)

  Met verwijzing
  Doel - Vervoer van en naar dagbesteding, dagbehandeling, naschoolse - en buitenschoolse opvang. Doelgroep - Mensen met een verstandelijke beperking die niet zelfstrandig...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • KluppluZ BV

  Gespecialiseerde groepsbegeleiding 0 tot 18 jaar - 50J04, Middel

  Met verwijzing
  De begeleiding in deze variant is gericht op het stimuleren van het probleemoplossend vermogen van uw kind. KluppluZ biedt ondersteuning aan in de vorm van activiteiten die zijn...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Stichting Archipel

  Dagbesteding en Welzijn (zwaar)

  Met verwijzing
  Binnen alle locaties wordt dagbesteding op maat aangeboden op basis van 6 programmalijnen: Cultuur, Sport en bewegen, Creativiteit, Natuur en buitenleven, Sfeer en ontspanning...
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...