Logeeropvang
Active4you
  Met verwijzing 
Productcode:
43J11
Prijs:
€ 200,05 / etmaal

Logeeropvang

Logeeropvang
Active4you biedt maandelijks logeren aan zowel kinderen, jongeren als volwassenen van vrijdagmiddag tot zondag eind van de middag. We maken hiervoor gebruik van bungalowparken waarbij de deelnemer wordt ingedeeld met meestal vier maar maximaal vijf andere deelnemers en een begeleider. Een weekend met Active4you bestaat uit plezier, gezelligheid en het aanleren van vaardigheden. Samen wordt op avontuur gegaan en doen we van alles wat thuis wellicht minder snel ondernomen wordt. Het werken aan doelen staat hierin centraal.

Vakantieweken
Gedurende de zomerperiode worden vakantie(mid)weken aangeboden. Deze weken vinden plaats op een bungalowpark of in een grotere vakantiewoning in Nederland of de omliggende landen. Het verschil ten opzichte van de logeeropvang is dat er soms gewerkt wordt met grotere huizen, de tijd die doorgebracht wordt met de begeleiders is langer. Hierdoor is het mogelijk dat aspecten waar ouders tegenaan lopen beter zichtbaar worden voor de begeleiders. Een midweek kan ook er ook voor zorgen dat de band met de begeleider in korte tijd snel groeit.

De doelen van de weekendopvang
Tijdens de leuke activiteiten wordt er met de kinderen en jongeren gewerkt aan hun zelfstandigheid, sociale vaardigheden en eventuele andere persoonlijke leerdoelen. Het stimuleren van de eigen kracht, daar handvatten voor bieden, en het bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid staan centraal in onze begeleiding. Maatschappelijke waarden en normen achten wij hierbij van belang.

Begeleiders tijdens het weekend
Tijdens het weekend wordt er gewerkt met een coördinator, welke boventallig staat op de groep. Al onze medewerkers bij de weekendopvang hebben een HBO denkniveau, kind en jeugd medicatie cursus en/of BHV afgerond. Daarnaast volgen zij een relevante opleiding (SPH, Pedagogiek, Psychologie) of hebben zij deze al afgerond.

Laatst bijgewerkt: 16-03-2020

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   43J11 Logeren Jeugd

Doelgroep

Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet.

Problematiek

Er is sprake van klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek of stoornis, en/of dreigende ontwikkelingsachterstand, en/of een beperking en/of gedragsproblematiek. Hierdoor ontstaat de behoefte aan tijdelijke ontlasting van de ouders ten gevolge van opgroei- en opvoedspanning. Het betreft jeugdigen die een grote ondersteuningsbehoefte hebben en een grote noodzaak tot structuur en regelmaat. Jeugdige heeft een hoge prikkelgevoeligheid en daarom
kan er met regelmaat behoefte zijn aan een prikkelarme omgeving.

Kenmerken

Logeren is de tijdelijke overname van zorg met als doel de ouder/verzorger een adempauze te geven. Logeren wordt ingezet ter noodzakelijke ontlasting van het gezin of gezinssysteem. Zo wordt gerealiseerd dat de jeugdige zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Hierbij gaat het om ontlasting en versterking van gezinnen door jeugdigen tijdelijk elders te laten logeren.

Logeren moet ontwikkelingsgericht zijn. Er wordt voorzien in adviezen om het systeem (o.a. ouders en verzorgers) buiten het logeren om in zijn kracht te zetten. Logeren is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige. Het heeft tevens als doel om inzet van zwaardere zorg te voorkomen. Bij deze jeugdigen is continue directe nabijheid van een begeleider noodzakelijk. Tijdens het logeren wordt begeleiding geboden die zich richt op het goed verlopen van het logeren zoals het eten, het slapen en gezamenlijke activiteiten. Er wordt daarnaast volgens een begeleidingsplan zorg geleverd gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid, persoonlijke- en sociale ontwikkeling. In dit product is de dagelijkse verzorging zoals eten, drinken, slapen maar ook vrijetijdsactiviteiten inbegrepen.

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   43J11 Logeren Jeugd
Vestigingen   Active4you kantoor Eindhoven Leemkuil 35, 5626EA Eindhoven
Leefgebieden Geestelijke gezondheid en Gezin en opvoeden
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Zelfstandig wonen, Hechtingsproblematiek, Opvoeden, Persoonlijkheidsstoornis, Psychosomatisch en Verstandelijke beperking
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Verblijf op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Eindhoven (Active4you kantoor Eindhoven)
  Hoofdvestiging
Leemkuil 35
5626EA Eindhoven
 Beschrijving
040-2595095
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving