Logeren Jeugd
SWZ
  Met verwijzing 
Productcode:
43J11
Prijs:
€ 200,05 / etmaal

Logeren Jeugd

Het is fijn dat je kind thuis kan wonen, maar soms is de zorg heel zwaar. Logeeropvang is een uitstekend middel om een gezin een poosje te ontlasten. SWZ heeft in Son en Breugel een logeerhuis waar zorg, ondersteuning en begeleiding 7 x 24 uur beschikbaar is. SWZ staat voor professionele ondersteuning, zorg en dienstverlening aan jeugdigen met een lichamelijke en/of meervoudige beperking, jeugdigen met NAH en hun sociale netwerk. Je kind heeft een beperking en woont thuis. SWZ ondersteunt zowel het kind als de ouder. Deskundig, praktisch en vertrouwd.
Laatst bijgewerkt: 13-12-2018

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   43J11 Logeren Jeugd

Doelgroep

Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet.

Problematiek

Er is sprake van klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek of stoornis, en/of dreigende ontwikkelingsachterstand, en/of een beperking en/of gedragsproblematiek. Hierdoor ontstaat de behoefte aan tijdelijke ontlasting van de ouders ten gevolge van opgroei- en opvoedspanning. Het betreft jeugdigen die een grote ondersteuningsbehoefte hebben en een grote noodzaak tot structuur en regelmaat. Jeugdige heeft een hoge prikkelgevoeligheid en daarom
kan er met regelmaat behoefte zijn aan een prikkelarme omgeving.

Kenmerken

Logeren is de tijdelijke overname van zorg met als doel de ouder/verzorger een adempauze te geven. Logeren wordt ingezet ter noodzakelijke ontlasting van het gezin of gezinssysteem. Zo wordt gerealiseerd dat de jeugdige zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Hierbij gaat het om ontlasting en versterking van gezinnen door jeugdigen tijdelijk elders te laten logeren.

Logeren moet ontwikkelingsgericht zijn. Er wordt voorzien in adviezen om het systeem (o.a. ouders en verzorgers) buiten het logeren om in zijn kracht te zetten. Logeren is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige. Het heeft tevens als doel om inzet van zwaardere zorg te voorkomen. Bij deze jeugdigen is continue directe nabijheid van een begeleider noodzakelijk. Tijdens het logeren wordt begeleiding geboden die zich richt op het goed verlopen van het logeren zoals het eten, het slapen en gezamenlijke activiteiten. Er wordt daarnaast volgens een begeleidingsplan zorg geleverd gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid, persoonlijke- en sociale ontwikkeling. In dit product is de dagelijkse verzorging zoals eten, drinken, slapen maar ook vrijetijdsactiviteiten inbegrepen.

Specificaties

Soort aanbod 
  Met verwijzing 
Productcode   43J11 Logeren Jeugd
Vestigingen   Nieuwstraat 70, 5691AG Son en Breugel
Leefgebieden Geestelijke gezondheid en Gezin en opvoeden
Specialisme Lichamelijke beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel) en Opvoeden
Wachtlijst
Locatie ondersteuning
  Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Son en Breugel (Nieuwstraat)
Nieuwstraat 70
5691AG Son en Breugel
 Beschrijving
088 7998080
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving