Logeren/kortdurend verblijf met begeleiding
Action Kids BV
 Met verwijzing 
Productcode
43LOG
Prijs
€ 200,05
Locaties
Eersel en Oosterhout NB

Action Kids BV

Action Kids zet zowel logeeropvang als ambulante begeleiding in om de ondersteuningsvraag van jeugdigen (5-23 jaar) en ouders te beantwoorden. 

Bedrijfsprofiel

Logeren/kortdurend verblijf met begeleiding

Uitgebreide omschrijving

Naast de ambulante ondersteuning bieden wij jeugdigen ook een warme en huiselijke plek door middel van logeerweekenden/ midweken. Een plek waar zij veilig kunnen groeien, leren en zichzelf kunnen, durven en mogen zijn. Bij Action Kids mogen jeugdigen dromen, durven en doen! We willen een plek bieden waar jeugdigen later aan terugdenken als een plek waarbij ze positieve en succeservaringen hebben opgedaan. Of de jeugdigen een of twee weekenden per maand, twee of vier midweken of misschien wel vaker bij Action kids zijn: bij Action Kids hebben zij zich belangrijk, veilig en welkom gevoeld.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Onze pedagogisch medewerkers gaan uit van de basisbehoeften van de jeugdigen, namelijk acceptatie, veiligheid en uitdaging. Als aan deze basisbehoefte kan worden voldaan kunnen de jeugdigen zich gaan ontwikkelen en ondersteunen wij hen om zelf zoveel mogelijk in de eigen kracht te komen, middels een weg die het beste bij de hen past. Als pedagogisch medewerker vraagt dit dat je je kwetsbaar opstelt en het verhaal van de jeugdige je laat raken, zodat je je goed kan inleven in het verhaal en de situatie van de jeugdige. Door de jeugdige dus te erkennen in zijn/ haar verhaal (hij of zij mag er zijn en het is niet erg dat hij of zij een uitdaging ondervindt), help je de jeugdige al bij een eerste stap om in zijn/ haar eigen kracht te komen. Op deze manier bouw je ook een vertrouwensband op, want je schept een veilige omgeving voor de jeugdige.

Empowerment is echter meer dan luisteren naar de jeugdige en je kwetsbaar opstellen. Bij empowerment gaat het er ons inziens om dat je een jeugdige helpt om voor zichzelf duidelijk te krijgen wat voor hem of haar belangrijk is. Zo wordt de eigen kracht zo veel mogelijk vergroot. Denk hierbij aan het vergroten van (sociale) vaardigheden tijdens spelvormen, het aanvoelen/ communiceren van emoties/ grenzen tijdens overleg. Door zelf oplossend vermogen en om hulp vragen te stimuleren, wordt de zelfstandigheid/ zelfredzaamheid van de jeugdige vergroot.

Met elkaar stemmen we af wat er nodig is voor de jeugdige[1] om zoveel mogelijk in de eigen kracht te staan en de controle op het eigen leven te vergroten. Vanuit deze empowerment gedachte stellen wij een zorgplan op met specifieke doelen afgestemd op de ondersteuningsvraag van de jeugdige/ ouders. Door middel van activiteiten, maar ook het observeren en maken van begeleidingsafspraken,  gaan wij vervolgens met de jeugdige/ het systeem de uitdagingen aan, om er zo met elkaar voor te zorgen dat de jeugdige zich verder kan ontwikkelen.

 

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 43LOG Logeren Jeugd

Doelgroep

Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet.

Problematiek

Er is sprake van klachten op meerdere leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek of stoornis, en/of dreigende ontwikkelingsachterstand, en/of een beperking en/of gedragsproblematiek. Hierdoor ontstaat de behoefte aan tijdelijke ontlasting van de ouders ten gevolge van opgroei- en opvoedspanning. Het betreft jeugdigen die een grote ondersteuningsbehoefte hebben en een grote noodzaak tot structuur en regelmaat. Jeugdige heeft een hoge prikkelgevoeligheid en daarom
kan er met regelmaat behoefte zijn aan een prikkelarme omgeving.

Kenmerken

Logeren is de tijdelijke overname van zorg met als doel de ouder/verzorger een adempauze te geven. Logeren wordt ingezet ter noodzakelijke ontlasting van het gezin of gezinssysteem. Zo wordt gerealiseerd dat de jeugdige zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Hierbij gaat het om ontlasting en versterking van gezinnen door jeugdigen tijdelijk elders te laten logeren.

Logeren moet ontwikkelingsgericht zijn. Er wordt voorzien in adviezen om het systeem (o.a. ouders en verzorgers) buiten het logeren om in zijn kracht te zetten. Logeren is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige. Het heeft tevens als doel om inzet van zwaardere zorg te voorkomen. Bij deze jeugdigen is continue directe nabijheid van een begeleider noodzakelijk. Tijdens het logeren wordt begeleiding geboden die zich richt op het goed verlopen van het logeren zoals het eten, het slapen en gezamenlijke activiteiten. Er wordt daarnaast volgens een begeleidingsplan zorg geleverd gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid, persoonlijke- en sociale ontwikkeling. In dit product is de dagelijkse verzorging zoals eten, drinken, slapen maar ook vrijetijdsactiviteiten inbegrepen.

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
43LOG Logeren Jeugd
Vestigingen
Zorgsoorten Verblijf (jeugd en volwassenen)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid en Gezin en opvoeden
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Hechtingsproblematiek, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Persoonlijkheidsstoornis, Verstandelijke beperking en Zintuiglijke beperking
Locatie ondersteuning Verblijf op locatie en Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 18 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Eersel 
 Nevenvestiging
Logeerlocatie Haazelaar
Postelseweg 173, 5521RD Eersel
Bereikbaar: weekend
Oosterhout NB 
Katjeskelder 1, 4904SG Oosterhout NB
Bereikbaar: weekend
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: