Bekijk 98 diensten

 • SWZ

  Zelfstandig leven Jeugd (middel)

   Met verwijzing 
  SWZ staat voor professionele ondersteuning, zorg en dienstverlening aan kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of meervoudige beperking, met niet aangeboren hersenletsel...
 • Action Kids BV

  Ambulante begeleiding en Individuele begeleiding

   Met verwijzing 
  Action Kids biedt die ondersteuning die antwoord geeft op de vragen die onze jeugdigen ons stellen. De ambulante ondersteuning die wij bieden is persoonlijk. Elk mens is uniek....
 • Zorg Intercultureel Bewust Zuidoost Brabant

  Begeleding

   Met verwijzing 
  Het doel van de dagbesteding activiteiten is o.a. een herkenbare dag structuur aan te brengen bij cliënten, bezig  te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig zijn...
 • SWZ

  Zelfstandig leven Jeugd (extra zwaar)

   Met verwijzing 
  Je kind heeft een beperking en woont thuis. SWZ ondersteunt zowel het kind als de ouder. Deskundig, praktisch en vertrouwd. SWZ staat voor professionele ondersteuning, zorg en...
 • Expertise Bureau OKJ

  Zelfstandig leven volwassenen (middel)

   Met verwijzing 
  Volwassenen die door de aard van hun beperking af en toe niet in staat zijn om zelfstandig te participeren en sturing nodig hebben om taken (opnieuw) aan te leren. De...
 • SZZ, Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

  Ondersteuning zelfstandig leven - dagbesteding

   Met verwijzing 
  Maatwerkvoorziening voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), (dementerende) ouderen en mensen met een verstandelijke beperking, specialistische dagbesteding. 
 • Eindhovens Psychologisch Instituut BV

  Zelfstandig leven Jeugd-individueel

   Met verwijzing 
  Individuele begeleiding gericht op onder andere het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige op de verschillende leefgebieden.  
 • Expertise Bureau OKJ

  Zelfstandig leven jeugd

   Met verwijzing 
  Het gaat hierbij om ondersteuning of begeleiding van jeugdigen. Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag. Er is sprake van beperkte zelfredzaamheid...
 • Auti-View

  Dagbesteding en arbeidstoeleiding

   Met verwijzing 
  Activiteitencentrum 'de Lantaern' is uniek in deze regio, omdat er momenteel in Eindhoven geen aanbod is aan dagbesteding en arbeidstoeleiding in deze vorm. In de praktijk...
 • SWZ

  Zelfstandig Jeugd - groepsbegeleiding

   Met verwijzing 
  Begeleiding van SWZ is gericht op het helpen bij het aanleren van vaardigheden en/of het doen van activiteiten die de ontwikkeling stimuleren. 
 • Expertise Bureau OKJ

  Zelfstandig leven (extra)

   Met verwijzing 
  Er is een onvoorziene situatie ontstaan gedurende de inzet van ZL middel of ZL zwaar waardoor het niet mogelijk is om regulier aan de doelen te werken.Daarom wordt dit product...
 • Kies2coach

  Ambulante Ondersteuning

   Met verwijzing 
  Kies2coach biedt ambulante begeleiding aansluitend op de hulpvraag van de cliënt. De klik is hierbij voor mij het belangrijkste. Ik onderschrijf en stimuleer de regie over...
 • SWZ

  Ondersteuning Zelfstandig Leven

   Met verwijzing 
  Van betekenis zijn in de samenleving en mensen ontmoeten, is voor iedereen belangrijk. SWZ kan je begeleiden in de thuissituatie maar ook als het gaat om participatie in de...
 • Uniek Sporten Zuid Brabant

  Individueel sport- of beweegvraag

   Zonder verwijzing 
  We ondersteunen inwoners met hun individuele sport- of beweegvraag. Samen gaan we op zoek naar een (aangepaste) sport die bij de inwoner past. De inwoner krijgt van ons een...
 • Zorg Intercultureel Bewust Zuidoost Brabant

  Dagbesteding

   Met verwijzing 
  OZL dagbesteding wordt ingezet als maatwerkvoorziening in groepsverband. De focus ligt op matige tot intensieve begeleiding, gericht op het stabiliseren van het functioneren en het...