Onafhankelijke cliëntondersteuning bij uw vraag aan de gemeente
MEE Zuidoost Brabant
  Zonder verwijzing 

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij uw vraag aan de gemeente

De professionele cliëntondersteuners van MEE Zuidoost Brabant hebben veel ervaring met het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking en/of chronische ziekte, zintuiglijke beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en autismespectrumstoornis (ASS). Zij weten waar u tegenaan loopt en kennen de wetten en regels waarmee u vaak te maken heeft.

De cliëntondersteuners geven onafhankelijk advies en ondersteunen u:

  • wanneer u denkt hulp nodig te hebben van de gemeente of andere instanties, zoals het CIZ of de zorgverzekering
  • bij het onderzoeken welke hulp nodig of gewenst is
  • bij de gesprekken met de gemeente en instanties 

Familie of vrienden kunnen u helpen bij een gesprek met uw gemeente, maar misschien wilt u juist hulp van iemand die u niet zo goed kent en die toch uw probleem heel goed begrijpt. En bij sommige vragen is er specifieke kennis en ervaring nodig om u goed te kunnen adviseren.

Een cliëntondersteuner is een persoonlijk adviseur die u helpt uw persoonlijke situatie zo goed mogelijk te vertellen. Hij helpt u voor, tijdens en na het gesprek met bijvoorbeeld de gemeente, maar ook als u vragen heeft over het besluit van de gemeente of het CIZ (voor langdurige zorg).

De cliëntondersteuner van MEE is onafhankelijk en ondersteunt u dwars door de verschillende wetten van financiering heen. Er is geen "knip' tussen de gemeente (Jeugdwet-WMO) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet (Zvw). Dus ook wanneer u bijvoorbeeld zorg ontvangt die betaald wordt via de Wet Langdurige Zorg of wanneer u hiervoor in aanmerking wilt komen.

De cliëntondersteuner van MEE kan advies geven wanneer u uw zorg wilt wijzigen of overweegt naar een andere zorgaanbieder over te stappen.

Goed om te weten
In de wet is vastgelegd dat u gebruik kunt maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Onderdeel van de cliëntondersteuning van MEE Zuidoost Brabant is de sociaal juridische dienstverlening. De sociaal juridisch dienstverlener van MEE heeft veel kennis van wet- en regelgeving, de mogelijkheden van zorgindicaties, beschermingsmaatregelen (zoals bewindvoering), WIA, Wajong en PGB. Ook wanneer er problemen zijn met de zorgverzekering, het zorgkantoor of de Sociale Verzekeringsbank ondersteunt MEE u. Vaak is uitleg van wet- en regelgeving en bemiddeling voldoende om tot een oplossing te komen, zodat u weer zelfstandig verder kunt. Wanneer bemiddeling niet tot een oplossing leidt, kan de sociaal juridisch dienstverlener van MEE ondersteunen tijdens een eventuele klachten- of bezwaarprocedure.

Contact
U kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE Zuidoost Brabant en vragen naar een cliëntondersteuner.

Laatst bijgewerkt: 13-12-2018

  Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod 
  Zonder verwijzing 
Productcode
Vestigingen
  •   Postbus 44015, 5604LA Eindhoven
  •   Laan van Diepenvoorde 37, 5582LA Waalre
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Vervoer, Werk, Wonen, Leren, Geld, Lichamelijke gezondheid, Persoonlijke verzorging, Huiselijke relaties en sociale contacten, Dagelijkse activiteiten en meedoen, Politie en justitie, Alcohol en Zingeving
Specialisme
Wachtlijst
Locatie ondersteuning
  Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar), Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:

Eindhoven (Postbus)
  Nevenvestiging
Postbus 44015
5604LA Eindhoven
 Beschrijving
0402140404
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving

Waalre (Laan van Diepenvoorde)
Laan van Diepenvoorde 37
5582LA Waalre
 Beschrijving
0402140404
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving