Ondersteuning maatschappelijke deelname en werk (midden 2)
Van der Leegte Werkt BV
  Met verwijzing 
Productcode:
10A50
Prijs:
€ 3.855,50 / stuks

Ondersteuning maatschappelijke deelname en werk (midden 2)

Wanneer werken nog niet vanzelfsprekend is wordt er ingezet op activering en/of stabilisatie met het oog op toeleiding naar werk of opleiding in de toekomst. Het inzichtelijk krijgen van de mogelijkheden en het (hernieuwd) opdoen van arbeidsritme staan in het traject activering centraal. Op onze werklocatie leidt dit traject tot persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke deelname met het oog op werk en/of terugkeer naar school. Indien het opdoen van werkervaring gedurende het traject niet volstaat met het beoogde doel, zal er gericht gewerkt worden aan persoonlijke maatschappelijke betrokkenheid. Doel van het traject is activeren, zodat school of werk wel weer vanzelfsprekend wordt.
Laatst bijgewerkt: 13-12-2018

  Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:   10A50 Activering (middel)

Doel

Een traject dat leidt tot meer maatschappelijke deelname met het oog op werk of terugkeer naar school.

Omschrijving

Tijdens dit traject verricht een persoon a) onbeloonde maatschappelijk zinvolle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of, als arbeidsinschakeling nog niet mogelijk is, op zelfstandige maatschappelijke participatie. Dit is een maatwerkvoorziening die onder het regime van de Participatiewet valt of die ingezet wordt voor jongeren tussen 16 en 18 jaar met als doel terugkeren naar het onderwijs of betaald werk. De maatwerkvoorziening moet de inwoner bemiddelbaar maken naar betaalde algemeen geaccepteerde arbeid. De maatwerkvoorziening dient kostenverlagend te werken op meerdere leefgebieden van de ZRM. Traject, maximaal een jaar met een optie tot verlenging van twee keer een half jaar (beslissing ligt bij de Gemeente)

Specificaties

Soort aanbod
  Met verwijzing 
Productcode   10A50 Activering (middel)
Vestigingen   Hofstraat 145-A, 5641TD Eindhoven
Leefgebieden Werk en Geld
Specialisme AD(H)D, Autisme, Hechtingsproblematiek, Lichamelijke beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Persoonlijkheidsstoornis, Verstandelijke beperking en Zintuiglijke beperking
Wachtlijst
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Gecontracteerde productcodes

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:

Eindhoven (Hofstraat)
Hofstraat 145 A
5641TD Eindhoven
 Beschrijving
06-19687736
Bereikbaar: werkdagen
Routebeschrijving