Ondersteuning van volwassenen met autisme in voorbereiding tot opbouw binnen de arbeidsmarkt.
Auti-View
 Met verwijzing 
Productcode
10A50
Prijs
€ 8.323,34
Locatie
Eindhoven

Auti-View

Auti-View begeleidt kinderen en (jong-) volwassenen met autisme met als doel hun zelfredzaamheid in de maatschappij te vergroten.

Bedrijfsprofiel

Ondersteuning van volwassenen met autisme in voorbereiding tot opbouw binnen de arbeidsmarkt.

Uitgebreide omschrijving

Auti-View levert een positieve bijdrage bij de voorbereiding in de opbouw binnen de arbeidsmarkt. Een groot aantal jongeren en volwassenen ervaart regelmatig werkgerelateerde druk zoals hierarchie, eigen verantwoordelijkheid binnen het bedrijf en de sociale interactie daarbij. Auti-View ondersteunt in het zoeken naar een passende werkplek.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 10A50 Activering (middel)

Doel

Een traject dat leidt tot meer maatschappelijke deelname met het oog op werk of terugkeer naar school.

Omschrijving

Tijdens dit traject verricht een persoon a) onbeloonde maatschappelijk zinvolle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of, als arbeidsinschakeling nog niet mogelijk is, op zelfstandige maatschappelijke participatie. Dit is een maatwerkvoorziening die onder het regime van de Participatiewet valt of die ingezet wordt voor jongeren tussen 16 en 18 jaar met als doel terugkeren naar het onderwijs of betaald werk. De maatwerkvoorziening moet de inwoner bemiddelbaar maken naar betaalde algemeen geaccepteerde arbeid. De maatwerkvoorziening dient kostenverlagend te werken op meerdere leefgebieden van de ZRM. Traject, maximaal een jaar met een optie tot verlenging van twee keer een half jaar (beslissing ligt bij de Gemeente)

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
10A50 Activering (middel)
Vestigingen St Bonifaciuslaan 15, 5643NA Eindhoven
Zorgsoorten Maatschappelijke deelname en werk
Leefgebieden Werk en Geld
Specialisme AD(H)D, Angststoornis, Autisme, Hechtingsproblematiek, Lichamelijke beperking, NAH (niet aangeboren hersenletsel), Persoonlijkheidsstoornis, Psychosomatisch, Psychose, Verstandelijke beperking en Zintuiglijke beperking
Locatie ondersteuning Thuis/ambulant en Online hulp/voorlichting

Doelgroep

Leeftijdscategorie Volwassenen (18 t/m 66 jaar) en Ouderen (ouder dan 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Eindhoven 
St Bonifaciuslaan 15, 5643NA Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: