Ondersteuning zelfstandig leven (midden) Jeugd
SZZ, Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid
 Met verwijzing 
Productcode
50ZGB
Prijs
€ 42,67/Dagdeel (4 uur)
Locaties
Lierop, Maarheeze en Helenaveen

SZZ, Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

SZZ doet de zorginkoop, contractbeheer, administratie en verantwoording WMO, Jeugdwet en WLZ voor de aangesloten leden met een zorgboerderij. Daarnaast ondersteunt zij haar leden bij ontwikkeling kwaliteit, kennis & innovatie aanbod.

Bedrijfsprofiel

Ondersteuning zelfstandig leven (midden) Jeugd

Uitgebreide omschrijving

Maatwerkvoorziening: Specialistische groepssbegeleiding voor jongeren met psychische en gedragsstoornissen, denk aan autisme, ADHD en jeugd met een licht verstandelijke beperking.

Vervoer in overleg

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: 50ZGB Zelfstandig Jeugd - groepsbegeleiding (middel)

Doelgroep

Jeugd 0 -18 jaar, zoals gespecifieerd in de Jeugdwet.

Problematiek

Er is sprake van beperkte zelfredzaamheid en/of klachten, vaak op een beperkt aantal leefgebieden, ten gevolge van psychische problematiek en/of een beperkte ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De jeugdige en/of het gezin heeft moeite bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie over het dagelijks leven. Ouders/ verzorgers en/of het netwerk heeft beperkte mogelijkheden om ondersteuning te bieden. De verhouding draagkracht – draaglast van de jeugdige en/of ouders is niet in balans. De gestelde doelen kunnen behaald worden middels begeleiding in een groepssetting.

Kenmerken begeleiding

Groepsbegeleiding gericht op:

  • het stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige op de verschillende leefgebieden;
  • het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het dagelijks leven (denk aan: hulp bij plannen van activiteiten; hulp bij het zich aan regels/afspraken houden, hulp bij dagelijkse routine);
  • het ondersteunen bij praktische vaardigheden/ handelingen ter vergroting van de zelfredzaamheid van de jeugdige en het gezin;
  • gedragsverandering en/of het stimuleren van het probleemoplossend vermogen.
  • het bieden van toezicht

Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door oefenen en trainen zodat deze vaardigheden of nieuw gedrag eigen gemaakt worden bij het kind en/of het gezin. Het oefenen en trainen kan ook incidenteel in de thuissituatie plaatsvinden.

Groepsbegeleiding is niet bedoeld om een opvangvraag op te lossen. De sociale interactie in een groep, leren van elkaar en ook steun ervaren van leeftijdsgenoten wordt in de groepsbegeleiding als instrument gebruikt. Daarnaast wordt er een specifiek pedagogisch klimaat geboden, dat de ontwikkeling van de jeugdige stimuleert.

Uitgangspunt bij de begeleiding in groepsverband is het vergroten van de zelfredzaamheid van de jeugdige. Indien mogelijk wordt er op ingezet dat de jeugdige in de nabije toekomst kan deelnemen aan of gebruik maakt van reguliere activiteiten binnen bijvoorbeeld culturele- en/of sportverenigingen, (speciaal) onderwijs en kinderopvang. Eventueel met extra ondersteuning vanuit de sociale basis of eigen netwerk.

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
50ZGB Zelfstandig Jeugd - groepsbegeleiding (middel)
Vestigingen
  • Pedagogisch centrum d'n Hoef Vaarsehoef 5, 5715RC Lierop
  • Zorgboerderij Klaterspeel Grote Bleek 3, 6026RN Maarheeze
  • de Helenahoeve Lagebrugweg 5, 5759PK Helenaveen
  • 0 meer...
  • 0 minder...
Zorgsoorten Begeleiding (jeugd)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Gezin en opvoeden en Huiselijke relaties en sociale contacten
Specialisme AD(H)D, Autisme, Hechtingsproblematiek, Opvoeden, Persoonlijkheidsstoornis en Verstandelijke beperking
Locatie ondersteuning

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 18 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Zuid, Woensel-Noord, Tongelre, Gestel, Stratum, Strijp en Centrum
Wachtlijst in weken 0

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Lierop 
 Onderaannemer
Pedagogisch centrum d'n Hoef
Vaarsehoef 5, 5715RC Lierop
Bereikbaar: werkdagen
Maarheeze 
 Onderaannemer
Zorgboerderij Klaterspeel
Grote Bleek 3, 6026RN Maarheeze
Bereikbaar: werkdagen
Helenaveen 
 Onderaannemer
de Helenahoeve
Lagebrugweg 5, 5759PK Helenaveen
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: