Outreachend Werk
Jongerencentrum Pitstop
  Zonder verwijzing 
Locatie
Eindhoven

Jongerencentrum Pitstop

Stichting Pitstop Jongerencentrum Eindhoven heeft tot doel om,activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van jongeren te organiseren, ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins.

Bedrijfsprofiel

Outreachend Werk

We zoeken jongeren op, daar waar ze zijn, op straat, in de wijk, op school en online. We hebben contact met ouders, buurtbewoners en samenwerkingspartners.
Het jongerenwerk heeft een signaleringsfunctie: de vele terloopse en informele gesprekken tussen jongerenwerkers en jongeren leveren informatie op over jongens en meiden die in hun ontwikkeling dreigen vast te lopen. Jongeren kunnen via het contact met jongerenwerk al in een vroeg stadium naar de juiste ondersteuning worden verwezen zodat ze minder een beroep hoeven doen op de gespecialiseerde jeugdzorg.

We zijn op straat, op scholen en online. Vanuit deze ongedwongen setting ontmoeten wij jongeren en leggen we contact, we zijn geïnteresseerd in wie ze zijn, om wie ze zijn. We willen ze helpen groeien en een goede richting wijzen. Door laagdrempelig contact en activiteiten 'verleiden’ we jongeren vanuit hun eigen plek om actief bij te dragen en (weer) goede keuzes te maken. 

Laatst bijgewerkt: 07-10-2020

  Zonder verwijzing 

Om dit product te gebruiken neem je rechtstreeks contact op met de aanbieder van het product, zonder tussenkomst van de gemeente.

Specificaties

Soort aanbod
  Zonder verwijzing 
Productcode
Vestigingen   Jongerencentrum Pitstop Grand Combin 2, 5624NM Eindhoven
Zorgsoorten
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Gezin en opvoeden, Werk, Wonen, Leren, Geld, Lichamelijke gezondheid, Persoonlijke verzorging, Huiselijke relaties en sociale contacten, Dagelijkse activiteiten en meedoen, Politie en justitie, Alcohol en Zingeving
Specialisme
Wachtlijst
  Geen
Locatie ondersteuning Ondersteuning op locatie, Thuis/ambulant en Online hulp/voorlichting

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 27 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Woensel-Noord

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Eindhoven 
  Hoofdvestiging
Jongerencentrum Pitstop
Grand Combin 2, 5624NM Eindhoven
Bereikbaar: werkdagen

Ervaringen

Er zijn op dit moment nog geen ervaringen verzameld.