Bekijk 52 diensten

 • Jongerencentrum Pitstop

  Jongerencoaching

   Zonder verwijzing 
  We bouwen een vertrouwensrelatie op met jongeren en daarbinnen helpen we hen met grote en kleine vragen. Dit doen we zowel individueel als in groepsverband. Zo kun je bij ons...
 • Zorgbureau Brabant BV

  10W03 Begeleiding langdurige stabiliteit (midden)

   Met verwijzing 
  Er is sprake van complexe problematiek, vaak op meerdere leefgebieden. Het wegvallen van een professioneel vangnet zal leiden tot terugval, verslechtering en/of crisis. Er is in de...
 • Lumens

  House of Inner Strenght (HIS)

   Zonder verwijzing 
  House of Inner Strength (HIS) is een veilige plek waar mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting vanuit het hele land terecht kunnen en geholpen kunnen worden. Het HIS staat...
 • Stichting OOK begeleiding

  Beschermd wonen 15A07 Geldrop Centrum

   Met verwijzing 
 • Stichting OOK begeleiding

  Begeleiding langdurige stabiliteit middel

   Met verwijzing 
 • Stichting OOK begeleiding

  Beschermd wonen 15A03

   Met verwijzing 
 • Stichting OOK begeleiding

  Beschermd wonen 15A05

   Met verwijzing 
 • Jongerencentrum Pitstop

  Outreachend Werk

   Zonder verwijzing 
  We zoeken jongeren op, daar waar ze zijn, op straat, in de wijk, op school en online. We hebben contact met ouders, buurtbewoners en samenwerkingspartners. Het jongerenwerk heeft...
 • Stichting Jados

  Gespecialiseerde ambulante begeleiding voor werkenden en werkzoekenden met autisme

   Met verwijzing 
  De gespecialiseerde ambulante begeleiding van Jados biedt zorg aan volwassenen met autisme, die willen en kunnen werken. De inzet van zorg is gericht op het behouden van...
 • Jongerencentrum Pitstop

  Explorezone

   Zonder verwijzing 
  Bij het ExploreZone willen we jongeren ongeacht hun achtergrond praktische hulp aanbieden om te groeien naar volwassenheid. We helpen hen bijvoorbeeld bij het vinden van een...
 • Zorgbureau Anders

  Beschermd wonen bij het zelfstandig wonen

   Met verwijzing 
      Vanaf lichte woonbegeleiding tot 24-uurs 'Beschermd Wonen'. Wij helpen jouw kennis, vaardigheden en gedrag zo te ontwikkelen dat jij je zo zelfstandig...
 • Stichting Jados

  Gespecialiseerde ambulante begeleiding voor mbo/hbo/wo studenten met autisme

   Met verwijzing 
  Gespecialiseerde ambulante begeleiding van Jados richt zich op studenten met autisme die zelfstandig wonen. De inzet van zorg is gericht op het verkrijgen van stabiliteit.
 • SWZ

  Ondersteuning zelfstandig leven

   Met verwijzing 
  SWZ kan je begeleiden in de thuissituatie maar ook als het gaat om participatie in de maatschappij. Van betekenis zijn in de samenleving en mensen ontmoeten, is voor iedereen...
 • Trend Zorg Veldhoven B.V.

  Ondersteuning Zelfstandig leven 5 - langdurig stabiliteit middel

   Met verwijzing 
  Ondersteuning Zelfstandig leven 5 - langdurig stabiliteit middel De client woont zelfstandig en heeft begeleiding nodig om dit te kunnen blijven doen. Er is geen sprake van...
 • Trend Zorg Veldhoven B.V.

  Ondersteuning wonen midden, ambulant, inclusief huisvesting

   Met verwijzing 
  Inwoners die begeleiding nodig hebben waarbij in de regel sprake is van voor-namelijk planbare, en in geval van (dreigende) terugval, korte ongeplande momenten van intensieve...