Bekijk 38 diensten

 • Stichting Sint Annaklooster

  Ondersteuning veilig wonen, dagbesteding en re-integratie

   Met verwijzing 
  Sint Annaklooster zet zich met haar afdeling Rentree in voor kwetsbaren in de samenleving. Het betreft mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, (jong-)volwassenen met...
 • Lumens

  House of Inner Strenght (HIS)

   Zonder verwijzing 
  House of Inner Strength (HIS) is een veilige plek waar mannelijke slachtoffers van seksuele uitbuiting vanuit het hele land terecht kunnen en geholpen kunnen worden. Het HIS staat...
 • Jongerencentrum Pitstop

  Outreachend Werk

   Zonder verwijzing 
  We zoeken jongeren op, daar waar ze zijn, op straat, in de wijk, op school en online. We hebben contact met ouders, buurtbewoners en samenwerkingspartners. Het jongerenwerk heeft...
 • ZorgCoöperatie Brabant U.A.

  15A05 Ondersteuning Wonen (midden), inclusief wooncomponent

   Met verwijzing 
  Een vorm van intensieve en specialistische ondersteuning, waarbij aanbieder voorziet in 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid in een intramurale setting. Dit product is meer...
 • Jongerencentrum Pitstop

  Jongerencoaching

   Zonder verwijzing 
  We bouwen een vertrouwensrelatie op met jongeren en daarbinnen helpen we hen met grote en kleine vragen. Dit doen we zowel individueel als in groepsverband. Zo kun je bij ons...
 • Jongerencentrum Pitstop

  Explorezone

   Zonder verwijzing 
  Bij het ExploreZone willen we jongeren ongeacht hun achtergrond praktische hulp aanbieden om te groeien naar volwassenheid. We helpen hen bijvoorbeeld bij het vinden van een...
 • GGzE

  Langdurige Stabiliteit middel

   Met verwijzing 
  Inwoners met een blijvende ondersteuningsbehoefte die niet volledig zelfstandig (en/of met behulp van hun informele netwerk) kunnen functioneren in de maatschappij zonder een mate...
 • Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

  Ambulante woonbegeleiding voor volwassenen

   Met verwijzing 
  Ambulante woonbegeleiding begeleidt mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben, maar moeite hebben om dat vast te houden. Er spelen meerdere problemen tegelijkertijd, waarbij...
 • Zuidzorg Thuiscoaching

  Begeleiding Langdurige Stabiliteit midden

   Met verwijzing 
  Deze inzet is gericht op het stabiel houden van het huishouden, waardoor de inwoner zelfstandig kan blijven wonen; er is geen vooruitgang/verbetering mogelijk, maar door de inzet...
 • Trend Zorg Veldhoven B.V.

  15W01: Ondersteuning wonen midden, ambulant, inclusief huisvesting (18+)

   Met verwijzing 
  Inwoners die begeleiding nodig hebben waarbij in de regel sprake is van voor-namelijk planbare, en in geval van (dreigende) terugval, korte ongeplande momenten van intensieve...
 • Trend Zorg Veldhoven B.V.

  15A05: Ondersteuning wonen, outputgericht midden inclusief wooncomponent (18+)

   Met verwijzing 
  Ondersteuning wonen, outputgericht midden inclusief wooncomponent Er is sprake is van 24-uurs on-planbare ondersteuning op afstand, gericht op wonen. Inwoner zet voorzichtige...
 • ZorgCoöperatie Brabant U.A.

  15A03 Ondersteuning wonen, midden exclusief wooncomponent

   Met verwijzing 
  Begeleiding bij het wonen, waarbij cliënt zelf de huur betaalt. Het budget voor voeding wordt verzorgd door de organisatie. Begeleiding op alle levensdomeinen gericht op meer...
 • Trend Zorg Veldhoven B.V.

  15A03: Ondersteuning wonen, outputgericht, midden exclusief wooncomponent (18+)

   Met verwijzing 
  Inwoners met een blijvende ondersteuningsbehoefte die niet volledig zelfstandig (en/of met behulp van hun informele net-werk) kunnen functioneren in de maatschappij zonder een...
 • Novadic Kentron

  Beschermd wonen

   Met verwijzing 
  Samen met de GGzE runt NK aan de Boschdijk is Eindhoven een woonvoorziening dak- en thuisloze chronische verslaafden et veelal psychiatrische problematiek. Maximaal 25...
 • Zo-ndag

  Beschermd wonen

   Met verwijzing 
  Beschermd wonen in de kempen. Zo'ndag begeleid jongeren vanaf 18 jaar naar zelfstandigheid we lopen een periode met je mee om je te helpen je leven op orde te krijgen. Als de...