Bekijk 24 diensten

 • Humanitas Eindhoven

  Wel Thuis

    Zonder verwijzing 
  Het programma Wel Thuis geeft persoonlijke aandacht aan gezinnen – zowel kinderen als ouders – die in aanraking komen (of dreigen te komen) met de jeugdbescherming. De...
  Wachtlijst
  Geen
  Locatie ondersteuning
  Thuis/ambulant
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • HSPO zorgpunt

  Verpleging,Verzorging ,begeleiding en huishoudelijke diensten

    Met verwijzing 
  HSPO zorgpunt kan alle vormen van verpleging,verzorging en begeleiding aanbieden. Daarnaast verzorgen we ook nachtzorg. We bieden onze diensten aan voor alle doelgroepen. Onze...
  Locatie ondersteuning
  Ondersteuning op locatie
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Basic Trust Boxmeer

  Behandeling bij hechtingsproblematiek, trauma en adoptie

    Met verwijzing 
  Basic Trust is specialist in behandeling bij hechtingsproblematiek, trauma en adoptie. In nauwe samenwerking met opvoeders wordt gewerkt aan herstel van het basisvertrouwen. Door...
  Locatie ondersteuning
  Ondersteuning op locatie
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Stichting Bijzonder Jeugdwerk

  Jeugdhulp ambulant specialistisch opgroei- en opvoedproblematiek - 45J25 (middel)

    Met verwijzing 
  Specialistische gezinsbehandeling Hulp aan huis bij opvoedingsvragen Bijzonder Jeugdwerk biedt specialistische gezinsbehandeling aan gezinnen met een kind of jongere tot 18...
  Locatie ondersteuning
  Thuis/ambulant
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Gezinshuis Inzet!

  JEUGDHULP: VERBLIJF SPOEDHULP JEUGD

    Met verwijzing 
  Crisis: Kort verblijf plaatsing (vanaf 4 jaar): De duur van een kort verblijf kan variëren van enkele dagen tot een aantal maanden. Hierbij wordt vooral gekeken of wij de zorg...
  Locatie ondersteuning
  Ondersteuning op locatie
 • Topaze

  Gezinshuis

    Met verwijzing 
  Wat is een gezinshuis? In de gezinshuizen van Topaze wonen kinderen die om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen. De kinderen zijn voor opvoeding, verzorging en...
  Locatie ondersteuning
  Ondersteuning op locatie
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Inger Klein

  Vaktherapie (Integratieve kinder en jongeren-therapie)

    Met verwijzing 
  Mijn behandelingen zijn speciaal gericht op kinderen (jeugdigen van 4 tot 23 jaar) die: - die zich niet prettig voelen (verdietig, angstig, boos, eenzaam, onbegrepen, .....). -...
  Locatie ondersteuning
  Ondersteuning op locatie
 • Combinatie Jeugdzorg

  Pleegzorg crisis

    Met verwijzing 
  Dit product kan alleen worden ingezet na interventie door SpoedvoorJeugd. Pleegzorgcrisis is binnen 24 uur inzetbaar en de maximale duur van de interventie is 28 dagen. De...
  Locatie ondersteuning
  Verblijf op locatie
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Basic Trust Boxmeer

  Diagnostiek bij hechtingsproblematiek

    Met verwijzing 
  Basic Trust werkt vanuit de basis, aan de basis. Deze basis is het vertrouwen dat een kind heeft in zichzelf en in zijn vaste opvoeders. Vertrouwen dat angsten en bedreigingen...
  Locatie ondersteuning
  Ondersteuning op locatie
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Juvent

  Pleegzorg 24 uurs

    Met verwijzing 
  Kinderen die door kindproblematiek (ontwikkelings-, gedrags- e/o opvoedingsproblemen) e/o door gezinsomstandigheden gedurende korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen...
  Locatie ondersteuning
  Ondersteuning op locatie
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Juvent

  Speltherapie

    Met verwijzing 
  Spel wordt als de taal van het kind gezien. In de spelkamer kan een kind in alle vrijheid spelen en worden ervaringen en gebeurtenissen uitgespeeld en verwekt. In het spel wordt...
  Wachtlijst
  Tussen 1 en 3 maanden
  Locatie ondersteuning
  Ondersteuning op locatie
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Gezinshuis Inzet!

  JEUGDHULP: GEZINSHUIS

    Met verwijzing 
  Perspectief: Lang verblijf plaatsing (vanaf 6 jaar): Een goede match is zeer belangrijk omdat we een langdurig traject opstarten waarbij we gezamenlijk werken naar rust, herstel,...
  Locatie ondersteuning
  Ondersteuning op locatie
 • Stichting Rubicon jeugdzorg

  Pleegzorg crisisopvang

    Met verwijzing 
  Indien de thuissituatie voor een jeugdige niet veilig genoeg is, kan een jeugdige tijdelijk verblijven in een pleeggezin. Dit gebeurt als de problemen thuis zo ernstig zijn dat een...
  Locatie ondersteuning
  Ondersteuning op locatie
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • Juvent

  Pleegzorg crisis

    Met verwijzing 
  Kinderen die door kindproblematiek (ontwikkelings-, gedrags- e/o opvoedingsproblemen) e/o door gezinsomstandigheden gedurende korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen...
  Locatie ondersteuning
  Ondersteuning op locatie
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...
 • HSPO zorgpunt

  Verpleging, begeleiding, verzorging en huishouden

    Met verwijzing 
  HSPO zorgpunt kan alle vormen van verpleging,verzorging en begeleiding aanbieden. Daarnaast verzorgen we ook nachtzorg. We bieden onze diensten aan voor alle doelgroepen. Onze...
  Locatie ondersteuning
  Ondersteuning op locatie
  Aangeboden in
  Woensel-Zuid, Woensel-Noord meer...