Vergelijk 373 diensten voor hulp bij psychische ondersteuning, gespecialiseerd in ad(h)d

Informatie over 'psychische ondersteuning, ad(h)d'

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben, als dit nodig is, recht op passend onderwijs. Dit zijn niet alleen kinderen die...

Ideeën met en voor brussen

Er is allerlei informatie voor brussen te vinden. Bijvoorbeeld manieren voor brussen om elkaar te ontmoeten...

Leerwegondersteunend onderwijs

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is er voor kinderen die naar het vmbo kunnen, maar hierbij iets...

Vormen van dagbesteding

Er zijn allerlei vormen van dagbesteding waar zorgintensieve kinderen gebruik van kunnen maken. Voor deze...

Vormen van kindermishandeling

Bij kindermishandeling denken mensen vaak aan slaan en schoppen. Maar er zijn verschillende vormen van...

Wetgeving

Bij de verschillende soorten van zorg, horen ook verschillende wetten. Wet...

Behandeling bij boulimia

Als je er niets tegen doet, gaat boulimia nervosa in ongeveer een derde van alle gevallen vanzelf over. Een...

Client- en belangenorganisaties

Client of belangenorganisaties bieden op verschillende manieren ondersteuning aan jou als...

Ik heb dyslexie

Heb je moeite met lezen of spellen? Haal jij wel eens cijfers of letters door elkaar? Misschien heb je...

Kinderen met zorgtaken

Als jij of je partner of één van de kinderen chronisch ziek is of een handicap heeft, heeft dat invloed op...
 • Thuiscoaching voor volwassenen ZuidZorg middel						in Veldhoven

  Thuiscoaching voor volwassenen zuidzorg middel

  Met verwijzing

  De Thuiscoach kan ondersteunen bij het zelfstandig leven in de brede zin van het woord. Zij kunnen activeren naar sociale contacten, dagbesteding en werk. En stimuleren van de deelname aan therapie en behandeling. Thuiscoaches richten zich...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  10A38
 • Ondersteuning Zelfstandig Leven - Plus met productcode 10A60

  Ondersteuning zelfstandig leven - plus met productcode 10a60

  Met verwijzing

  Jouw situatie: Ik heb een eigen inkomen en een eigen woning en ik heb zorg nodig of ik heb een eigen inkomen en nog geen eigen woning en ik heb zorg nodig. Je hebt een eigen woning en je hebt op geplande, maar soms ook op ongeplande...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  10A60
 • Ondersteuning Zelfstandig Leven Zwaar Wmo						in Eindhoven

  Ondersteuning zelfstandig leven zwaar wmo

  Met verwijzing

  10A39 de inwoner heeft beperkingen, soms op meerdere leefgebieden, ten gevolge van psychiatrische/psychische/psychosociale problematiek en/of verstandelijke beperking, ouderdom en NAH en gedragsproblematiek.

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  10A39
 • Ondersteuning Wonen, outputgericht, midden exclusief wooncomponent 15A03						in Eindhoven

  Ondersteuning wonen, outputgericht, midden exclusief wooncomponent 15a03

  Met verwijzing

  Binnen onze woonzorg werk je aan het verbeteren van de zelfredzaamheid en het vergroten van de kwaliteit van leven. De cliënt betaalt zelf de huur van de woning, maar wordt door de organisatie ondersteund met eten en drinken.

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  15A03
 • diagnostiek						in Valkenswaard

  Diagnostiek

  Met verwijzing

  Het kan zijn dat er vermoedens zijn dat er iets aan de hand is binne het gezin om met kind. Om de aard en ernst goed te kunnen bepalen is er een goede analyse nodig van het kind en of het gezin of directe omgeving. Aan de hand van een...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  45J14
 • Psychologische hulpverlening						in Eindhoven

  Psychologische hulpverlening

  Met verwijzing

  Psychologische hulpverlening gericht op kinderen vanuit gezinsperspectief. Het kind wordt in context gezien en ook vanuit de context behandeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van maatwerk en het kind wordt in al zijn eigenheid benaderd. Ik...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • Psychomotorische therapie- en training							in Horst

  Psychomotorische therapie- en training

  Met verwijzing

  Wat is psychomotorische therapie? Psychomotorische therapie (PMT) is een vorm van therapie waarbij de cliënt door middel van bewegen aan zijn  of haar hulpvragen werkt. Binnen de PMT wordt er gewerkt met verschillende...

  Productcode
  45J01
 • Sensorische Informatieverwerking Onderzoek						in Eindhoven

  Sensorische informatieverwerking onderzoek

  Met verwijzing

  Doel Er achter komen waarom het kind/ de jongere op sommige prikkels niet en op andere prikkels juist sterk reageert. Doelgroep - Kinderen en jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking, met prikkelverwerkings-, alertheids...

 • Sociaal-emotioneel onderzoek						in Venlo

  Sociaal-emotioneel onderzoek

  Met verwijzing

  Zit uw zoon of dochter niet lekker in zijn vel? Heeft u vragen rondom de algehele ontwikkeling van uw zoon of dochter? Dan biedt een sociaal-emotioneel onderzoek mogelijk meer duidelijkheid. Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen wij u...

  Productcode
  42A03
 • 50J08 Zelfstandig leven jeugd - individueel						in Eindhoven

  50j08 zelfstandig leven jeugd - individueel

  Met verwijzing

  Zeer intensieve individuele hulp, toezicht en sturing. Het accent ligt op gespecialiseerde begeleiding en helpen bij het vergroten van vaardigheden bij dagelijkse taken, waarbij maximaal wordt ingezet op toeleiding naar begeleiding in een...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  50J08
 • thuisbegeleiding						in Geleen

  Thuisbegeleiding

  Met verwijzing

  Het kan voorkomen dat u in een bepaalde periode van uw leven problemen ervaart waar u het erg moeilijk mee heeft. U heeft bijvoorbeeld last van een psychische aandoening, u heeft misschien schulden, problemen met uw kinderen of met...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  10A38
 • Ondersteuning Wonen, outputgericht, midden exclusief wooncomponent met productcode 15A03

  Ondersteuning wonen, outputgericht, midden exclusief wooncomponent met productcode 15a03

  Met verwijzing

  Jouw situatie: Ik heb een eigen inkomen maar ik heb een woning en zorg nodig. Je hebt een inkomen en dat betekent dat je zelf de huur kunt betalen van de woning die je bij ons huurt. Omdat je inkomen niet hoog genoeg is om al je kosten te...

  Aangeboden in
  Alle wijken
 • Psychomotorische therapie						in Den Bosch

  Psychomotorische therapie

  Met verwijzing

  Psychomotorische therapie(PMT) is een therapievorm waarbij de therapeut de cliënt vooral laat doen en ervaren. Bij PMT doen we dit door middel van bewegingsoefeningen, sport en spel. Niet alleen praten maar vooral aan de slag! Door bezig...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  45J01
 • Begeleiding (zelfstandig leven zwaar)						in Eindhoven

  Begeleiding (zelfstandig leven zwaar)

  Met verwijzing

  Onze ambulante begeleiding heeft betrekking op minstens twee van de volgende leefgebieden. - Psychisch functioneren: wij bieden hiervoor behandeling en begeleiding; - Huisvesting: we helpen je bij het zoeken naar een woning en alles wat...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  10A39
 • Specialist op echtscheidingsproblematieken van kinderen en ouders						in Best

  Specialist op echtscheidingsproblematieken van kinderen en ouders

  Met verwijzing

  Praktijk Shantih helpt kinderen van 4 t/m 18 jaar in situaties waarin zij last ervaren. Zoals angsten, psychische problematieken, communicatie, gedragsproblemen, leerproblemen, concentratieproblemen, hooggevoeligheid, angsten,...

  Aangeboden in
  Alle wijken