Vergelijk 29 diensten voor hulp bij psychische ondersteuning, gespecialiseerd in onderzoek en diagnostiek

Informatie over 'psychische ondersteuning, onderzoek en diagnostiek'

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben, als dit nodig is, recht op passend onderwijs. Dit zijn niet alleen kinderen die...

Ideeën met en voor brussen

Er is allerlei informatie voor brussen te vinden. Bijvoorbeeld manieren voor brussen om elkaar te ontmoeten...

Leerwegondersteunend onderwijs

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is er voor kinderen die naar het vmbo kunnen, maar hierbij iets...

Vormen van dagbesteding

Er zijn allerlei vormen van dagbesteding waar zorgintensieve kinderen gebruik van kunnen maken. Voor deze...

Ik heb dyslexie

Heb je moeite met lezen of spellen? Haal jij wel eens cijfers of letters door elkaar? Misschien heb je...

Kiezen voor een screening

Hoe ouder de moeder, hoe groter de kans op een kind met het downsyndroom. De screening op downsyndroom laat...

Samen opvoeden

Bij de opvoeding van je kind zijn meerdere mensen betrokken, zoals je partner, de leraar, of de oppas. Dat...

Vormen van kindermishandeling

Bij kindermishandeling denken mensen vaak aan slaan en schoppen. Maar er zijn verschillende vormen van...

Wetgeving

Bij de verschillende soorten van zorg, horen ook verschillende wetten. Wet...

Alternatieven

Als na allerlei onderzoeken blijkt dat je niet op een natuurlijke manier kinderen kunt krijgen, betekent dit...
 • Psychologische zorg						in Boxtel

  Psychologische zorg

  Met verwijzing  

  De Praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en hun ouders/ verzorgers vanuit de Basis en Specialistische GGZ. Vanuit een oplossingsgerichte visie in een multidisciplinaire setting 't...

 • Onderzoek; Bij weinig zicht op de oorzaak van zorgen en vragen kan onderzoek ondersteunen						in Eindhoven

  Onderzoek; bij weinig zicht op de oorzaak van zorgen en vragen kan onderzoek ondersteunen

  Met verwijzing  

  Ons doel is om samen met u te komen tot een plan op maat dat perspectief biedt. Hierbij hebben wij oog voor de sterke kanten en groeimogelijkheden van een kind/jongere en zijn omgeving. Inzicht kan al voldoende zijn om de ontwikkeling weer...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  45J14
 • diagnostiek						in Valkenswaard

  Diagnostiek

  Met verwijzing  

  Het kan zijn dat er vermoedens zijn dat er iets aan de hand is binne het gezin om met kind. Om de aard en ernst goed te kunnen bepalen is er een goede analyse nodig van het kind en of het gezin of directe omgeving. Aan de hand van een...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  45J14
 • 50J08: Zelfstandig leven Jeugd- individueel						in Eindhoven

  50j08: zelfstandig leven jeugd- individueel

  Met verwijzing  

      Wat is het? Er is sprake van complexe sociaal-emotionele problematiek en/of hoge prikkelgevoeligheid, waardoor de jeugdige absoluut niet in staat is om in een groep te functioneren. Daarnaast is er sprake van...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  50J08
 • 50J07: Zelfstandig leven Jeugd (extra zwaar)						in Eindhoven

  50j07: zelfstandig leven jeugd (extra zwaar)

  Met verwijzing  

  Wat is het? Het gaat hier om zware en verschillende klachten op verschillende fronten. De ontwikkeling en veiligheid wordt bedreigd. De klachten en problemen hangen samen met psychische problematiek/ beperkte ontwikkelingsachterstand,...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  50J07
 • diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren						in Best

  Diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren

  Met verwijzing  

  Kinderen en jongeren die problemen ervaren kunnen bij onze praktijk terecht. Als nog niet helder is wat er aan de hand is wordt er gestart met diagnostiek. Vandaar uit kan heel specifike een behandeling in gezet worden. Diagnostiek kan...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  45J14
 • jeugdhulp ambulant regulier middel						in Valkenswaard

  Jeugdhulp ambulant regulier middel

  Met verwijzing  

  Er is met regelmaat sprake van klachten ten gevolge van geestelijke problematiek beperkte ontwikkelingsachterstand dan wel beperking en of gedragsproblematiek. MEt beheofte aan ondersteuning vanuit de ouders door opvoedspanning of beperkte...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  45J02
 • Begeleiding Jeugd met ADHD (kenmerken) of Licht verstandelijke beperking in gezin en onderwijs						in Eindhoven

  Begeleiding jeugd met adhd (kenmerken) of licht verstandelijke beperking in gezin en onderwijs

  Met verwijzing  

  Elk kind is uniek en favoriet. Ik mag kinderen graag laten stralen door ze te laten zijn wie ze werkelijk zijn. Los van de 'gemiddelde maat'. Mogelijkheden blijven zien daar waar gedrag lastig is, dat is wat ik van nature doe....

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  50J06
 • 10A50 Activering						in Mierlo

  10a50 activering

  Met verwijzing  

  Bij deze product ondersteunen wij je, om je weg te vinden naar betaald werk of het volgen van een erkende opleiding via een BBL werkend leren op de ROC scholen. We gaan een traject met je aan waar je weer leert hoe je om kunt gaan met wat...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  10A50
 • Ondersteuning Maatsch. Deelname, Onderwijs en Werk | Beroepsgericht Leren & Werken - Jeugd						in Waalre

  Ondersteuning maatsch. deelname, onderwijs en werk | beroepsgericht leren & werken - jeugd

  Met verwijzing  

  Maatwerkprogramma voor jongeren die vastlopen, of zijn vastgelopen in het onderwijs en in het dagelijkse leven meervoudige problemen ervaren. Door middel van Ondersteuning in Maatschappelijke Deelname, Onderwijs en Werk (Beroepsgericht...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  50J07
 • Jeugd ambulant regulier (zwaar) 45J03						in Eindhoven

  Jeugd ambulant regulier (zwaar) 45j03

  Met verwijzing  

  Er is met regelmaat sprake van klachten op een nbeperkt aantal leefgebieden ten gevolge van psychische problematiek, en/of beperkte ontwikkelingsachterstand, en/of een beperking en/of gedragsproblematiek in combinatie met de behoefte aan...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  45J03
 • Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie							in Valkenswaard

  Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie

  Met verwijzing  

  Als uw kind, ondanks intensieve zorg van de school, ernstige problemen blijft houden met lezen en spellen, kunt u uw kind aanmelden bij Affect voor onderzoek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED). De school stuurt het...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  45A17
 • 10A38 Zelfstandig leven midden						in Mierlo

  10a38 zelfstandig leven midden

  Met verwijzing  

  Soms heeft u ondersteuning nodig bij het vinden van een dagritme, het verbeteren van uw zelfredzaamheid of het opbouwen van sociale contacten. Begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of compenseren van uw zelfredzaamheid. De...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  10A38
 • 45J14 Diagnostiek						in Eindhoven

  45j14 diagnostiek

  Met verwijzing  

  Wat is het? Als t nodig is dan maken we gebruik van diagnostiek zoeken we samen met jou de klachten en zorgvraag achterhalen. Dit doen we door middel van o.a. een intake, informatie opvragen bij de vorige behandelaar, vragenlijsten, en...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  45J14
 • 50J05 Zelfstandig leven Jeugd (middelzwaar)						in Eindhoven

  50j05 zelfstandig leven jeugd (middelzwaar)

  Met verwijzing  

  Wat is het? Meestal spelen hier meerdere factoren.  Er is behoefte aan ondersteuning en begeleiding naar aanleiding van klachten ten gevolge van psychische problemen. De omgeving is weing ondersteunend. Het is van belangrijk voor de...

  Aangeboden in
  Alle wijken
  Productcode
  50J05