Psycholoog voor kind, ouder(s) en gezin.
Jolijn Monteiro
 Met verwijzing 
Productcode
50ZLI
Locatie
Hapert

Jolijn Monteiro

Jolijn Monteiro is een psycholoog voor kind, ouder(s) en gezin.

Bedrijfsprofiel

Psycholoog voor kind, ouder(s) en gezin.

Uitgebreide omschrijving

Als ouder merk je het vaak snel als je kind niet lekker in zijn vel zit. Meestal weet je dan wel wat je moet doen om je kind te helpen. Soms helpt dat niet voldoende en is het fijn als iemand van buitenaf met een objectieve en invoelende blik mee kan kijken en denken. Kinderen vertellen niet altijd alles aan hun ouders en soms is het gemakkelijker om via spel of met behulp van speciale oefeningen te `vertellen` wat er aan de hand is. Vaak vinden kinderen het lastig om woorden te geven aan hun gevoelens en is er een andere manier van communiceren nodig om bij de basis van het probleem te komen. Het is voor kinderen belangrijk dat ze weten dat de insteek is dat hun ouders graag willen weten hoe ze hun kind het beste kunnen helpen. Op die manier ligt het probleem niet bij het kind, maar ontstaat er een samenwerking tussen ouders en kind. Tijdens het traject maakt ik gebruik van verschillende technieken om in gesprek te komen met het kind. Dat kan met woorden, maar met behulp van tekeningen en het gebruik van bijvoorbeeld gevoelskaarten, vertelt het kind ook veel zonder woorden. Ook maak ik vaak gebruik van ontspanningsoefeningen en doen we oefeningen waardoor kinderen bijvoorbeeld leren om meer op zichzelf te vertrouwen.

Deze dienst wordt ook gepubliceerd op:

Laatst bijgewerkt: 05-01-2023

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode:  50ZLI Zelfstandig leven Jeugd - individueel

Doelgroep:
Jeugd 0-18 jaar (zoals gespecificeerd in de Jeugdwet)

Problematiek:
De jeugdige en het gezin kampen met complexe en meervoudige problematiek op verschillende leefgebieden in het opvoeden en opgroeien. De jeugdige is beperkt zelfredzaam en heeft klachten door psychische problematiek en/of een ontwikkelingsachterstand, en/of een verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek. De ontwikkeling wordt bedreigd. Er is gespecialiseerde ondersteuning nodig, mogelijk op meerdere levensdomeinen. Ouders/verzorgers en/of het netwerk heeft beperkte mogelijkheden om ondersteuning te bieden. De aard en ernst van de problematiek vraagt specifiek om begeleiding in een individuele setting. Het doel hierbij is: Het bieden van individuele begeleiding gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en gedragsverandering

Kenmerken:
• Stimuleren van de ontwikkeling van de jeugdige op de verschillende leefgebieden.
• Stimuleren van gedragsverandering en/of het stimuleren van het probleemoplossend vermogen. 
• Het begeleiden van de jeugdige en het gezin bij complexe opvoed- en opgroeivraagstukken. 
• Het versterken van zelfcontrole, zelfvertrouwen, zelfbeeld, etc. 
• Het begeleiden van de jeugdige en zijn gezinssysteem in het toepassen, oefenen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag voor uitvoering van en/of regievoering over algemeen dagelijkse handelingen. Tijdens evaluatiemomenten wordt in overleg met het gemeentelijk toegangsteam bepaald wanneer kan worden afgeschaald naar het gemeentelijk toegangsteam of naar begeleiding individueel licht. 
• De begeleiding is bedoeld voor de jeugdige en zijn gezinssysteem, voor wie gestelde doelen als gevolg van een ernstig gebrek aan zelfredzaamheid en/of regieverlies in het opgroeien en opvoeden niet zelfstandig haalbaar zijn en de ondersteuning daarin vanuit het gezin en eigen netwerk niet toereikend is. 
• De begeleiding vindt zo veel als mogelijk in de directe leefomgeving van de jeugdige plaats: thuis of op school.    
 

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
50ZLI Zelfstandig leven Jeugd - individueel
Vestigingen  Jolijn Monteiro Nieuwstraat 14, 5527AT Hapert
Zorgsoorten Begeleiding (jeugd)
Leefgebieden Geestelijke gezondheid, Gezin en opvoeden en Huiselijke relaties en sociale contacten
Specialisme Opvoeden
Locatie ondersteuning

Doelgroep

Leeftijdscategorie Jeugd (tot en met 18 jaar) en Volwassenen (18 t/m 66 jaar)

Werkgebied

Aangeboden in Centrum
Wachtlijst in weken

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locatie:
Hapert 
 Hoofdvestiging
Jolijn Monteiro
Nieuwstraat 14, 5527AT Hapert
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: