Bekijk 46 diensten

 • Zorgmed Thuiszorg

  Wijkplaats Fab28 en Wijkplaats 't Trefpunt

   Zonder verwijzing 
  De Wijkplaats biedt basisdagbesteding. Het is een laagdrempelige (algemene) voorziening in de wijk voor wijkbewoners met aanbod op het gebied van dagbesteding én...
 • Mutsaersstichting.

  Diagnostiek

   Met verwijzing 
  Diagnostiek heeft betrekking op informatieverwerving en -verwerking om een stoornis of probleem te kunnen vaststellen en te beoordelen of er wel of geen behandeling nodig...
 • GGzE

  Basisdagbesteding

   Zonder verwijzing 
  Binnen de basisdagbesteding die de GGzE aanbiedt kunnen alle doelgroepen terecht, m.a.w. alle volwassen inwoners van Eindhoven die behoefte hebben aan basisdagbesteding. Het...
 • Mutsaersstichting.

  Controle psychofarmaca

   Met verwijzing 
  Medicatiecontroles worden uitgevoerd om onder andere te onderzoeken of het voorgeschreven middel goed werkt, of er bijwerkingen zijn en om eventueel de dosis of het middel te...
 • Apanta GGz

  Jeugdhulp ambulant specialistisch GGZ (middel)

   Met verwijzing 
  Er is sprake van zware meervoudige klachten op meerdere leef-gebieden ten gevolge van psychische en/of psychiatrische pro-blematiek of stoornis in combinatie met de behoefte aan...
 • Expertise Bureau OKJ

  Zelfstandig leven jeugd

   Met verwijzing 
  Het gaat hierbij om ondersteuning of begeleiding van jeugdigen. Het accent ligt op het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag. Er is sprake van beperkte zelfredzaamheid...
 • Mutsaersstichting.

  24-uurs leefgroep middel

   Met verwijzing 
  Wat is het: Op het moment dat ambulante en deeltijd hulpverlening niet meer afdoende is, kan gekozen worden voor een klinische opname. Dit kan zowel op een open...
 • Apanta GGz

  Jeugdhulp ambulant specialistisch GGZ (licht)

   Met verwijzing 
  Er is sprake van veelal meervoudige klachten op meerdere leef-gebieden ten gevolge van psychische/ psychiatrische problema-tiek of stoornis in combinatie met de behoefte aan...
 • Mutsaersstichting.

  24-uurs leefgroep extra zwaar

   Met verwijzing 
  Wat is het: Op het moment dat ambulante en deeltijd hulpverlening niet meer afdoende is, kan gekozen worden voor een klinische opname. Dit kan zowel op een open...
 • Mutsaersstichting.

  24-uurs leefgroep middelzwaar

   Met verwijzing 
  Wat is het: Op het moment dat ambulante en deeltijd hulpverlening niet meer afdoende is, kan gekozen worden voor een klinische opname. Dit kan zowel op een open...
 • Stichting OOK begeleiding

  Zelfstandig leven jeugd - individueel (50ZLI)

   Met verwijzing 
  Er is sprake van complexe sociaal-emotionele problematiek en/of hoge prikkelgevoeligheid, waardoor de jeugdige absoluut niet in staat is om in een groep te...
 • Mutsaersstichting.

  24-uurs leefgroep zwaar

   Met verwijzing 
  Wat is het: Op het moment dat ambulante en deeltijd hulpverlening niet meer afdoende is, kan gekozen worden voor een klinische opname. Dit kan zowel op een open...
 • GGzE

  Zelfstandig leven 1 (middel)

   Met verwijzing 
  Ambulante begeleiding houdt in dat je woonbegeleiding krijgt in je thuissituatie. Als je het overzicht even kwijt bent en niet meer weet hoe je het thuis georganiseerd krijgt,...
 • Eindhovens Psychologisch Instituut BV

  Speltherapie en (trauma) behandeling

   Met verwijzing 
  Na een intakegesprek of na psychologisch onderzoek kan er individuele behandeling of begeleiding plaatsvinden. Dit kan individueel bij een psycholoog, psychiater, psychotherapeut,...
 • Eindhovens Psychologisch Instituut BV

  Integratieve kindertherapie

   Met verwijzing 
  Gespecialiseerde therapeuten maken bij de behandeling gebruik van specifieke methoden uit verschillende therapievormen zoals, integratieve therapie, cognitieve gedragstherapie,...